Wen E Mei 问峨眉 Ask Emei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Wen E Mei 问峨眉 Ask Emei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Chinese Song Name:Wen E Mei 问峨眉
English Translation Name:Ask Emei
Chinese Singer: Hu Xia 胡夏 Hu Xia
Chinese Composer:Luo Hao Wen 罗浩文
Chinese Lyrics:Wang Sheng 王胜

Wen E Mei 问峨眉 Ask Emei Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhú yè qīng qīng   bù rǎn yí shì chén āi 
竹  叶 青   青     不 染  一 世  尘   埃 
huì fēng hé chàng   jǐn xiù huà juàn   xú xú zhǎn kāi 
惠  风   和 畅      锦  绣  画  卷     徐 徐 展   开  
yuán qǐ yì shēn   zhí zhuó nóng mò zhòng cǎi 
缘   起 一 身     执  着   浓   墨 重    彩  
dào gǔ xiān yán   wú xū dōng dù xún péng lái 
道  骨 仙   颜    无 须 东   渡 寻  蓬   莱  
wèn é  méi   wèi hé nǐ xiāo yáo hóng chén wài 
问  峨 眉    为  何 你 逍   遥  红   尘   外  
chán chá yí wèi dí dàng yún shuǐ xiōng huái 
禅   茶  一 味  涤 荡   云  水   胸    怀   
wèn é  méi   wèi hé nǐ tiě gǔ bù yán bài 
问  峨 眉    为  何 你 铁  骨 不 言  败  
jiān jì tiān xià wǔ gōng zì chéng yí pài 
兼   济 天   下  武 功   自 成    一 派  
shān quán chán chán   bǎ nà dān yào jiāo guàn 
山   泉   潺   潺     把 那 丹  药  浇   灌   
jīn dǐng shǎn yào   jí qìng xiáng ruì   chéng fēng ér lái 
金  顶   闪   耀    吉 庆   祥    瑞    乘    风   而 来  
shě shēn yá wàn zhǎn míng dēng qū wù mái 
舍  身   崖 万  盏   明   灯   驱 雾 霾  
yáng guāng pǔ zhào   yuè jìn cāng sāng chéng dà ài 
阳   光    普 照     阅  尽  沧   桑   成    大 爱 
wèn é  méi   wèi hé nǐ xiāo yáo hóng chén wài 
问  峨 眉    为  何 你 逍   遥  红   尘   外  
chán chá yí wèi dí dàng yún shuǐ xiōng huái 
禅   茶  一 味  涤 荡   云  水   胸    怀   
wèn é  méi   wèi hé nǐ tiě gǔ bù yán bài 
问  峨 眉    为  何 你 铁  骨 不 言  败  
jiān jì tiān xià wǔ gōng zì chéng yí pài 
兼   济 天   下  武 功   自 成    一 派  
wèn é  méi   wèi hé nǐ wù huá tiān zhōng bǎo 
问  峨 眉    为  何 你 物 华  天   中    宝  
dú dé shān de bì hù shuǐ de piān ài 
独 得 山   的 庇 护 水   的 偏   爱 
wèn é  méi   wèi hé nǐ   wèi hé nǐ   shèng jǐng wú shù 
问  峨 眉    为  何 你   为  何 你   盛    景   无 数  
yí jū yí yóu   shí fāng zì zai 
宜 居 宜 游    十  方   自 在  
yí jū yí yóu   shí fāng zì zai 
宜 居 宜 游    十  方   自 在  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.