Saturday, June 22, 2024
HomePopWei Ni Qi Fu Ai Zai Hua Kai 为你祈福爱在花开 Lyrics 歌詞 With...

Wei Ni Qi Fu Ai Zai Hua Kai 为你祈福爱在花开 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Yue 龚玥

Chinese Song Name: Wei Ni Qi Fu Ai Zai Hua Kai 为你祈福爱在花开 
English Tranlation Name: May Love Be In Bloom
Chinese Singer:  Gong Yue 龚玥
Chinese Composer:  Gong Yue 龚玥
Chinese Lyrics:  Gong Yue 龚玥

Wei Ni Qi Fu Ai Zai Hua Kai 为你祈福爱在花开 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gong Yue 龚玥

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chí dì lì sè ní nà 
墀  地 利 瑟 尼 那 
Li Serina
bō yè mó nà suō pó hē 
波 夜 摩 那 娑  婆 诃
Wave Night Mo na h-Eileanan 
xī tuó yè suō pó hē 
悉 陀  夜 娑  婆 诃 
Siddhartha Night
mó hē xī tuó yè suō pó hē 
摩 诃 悉 陀  夜 娑  婆 诃 
Moyk Si do Night
xī tuó yù yì shì pó luó yē suō pó hē 
悉 陀  喻 艺 室  皤 罗  耶 娑  婆 诃
The Ding-Tao Art Room, RoJeye-K-K-K-K?o
nà luó jǐn chí suō pó hē 
那 罗  谨  墀  娑  婆 诃
 That's Ron, I'm saxo,'
mó luó nà luó suō pó hē 
摩 罗  那 罗  娑  婆 诃 
Morona, Luo, K., K., K., Mo.
xī luó sēng ā  mù qū yē suō pó hē 
悉 罗  僧   阿 穆 佉 耶 娑  婆 诃 
Sing Luo Monk A Mu-Ye-Ye-Ye-K-K-K-K
suō pó mó hē ā  xī tuó yè suō pó hē 
娑  婆 摩 诃 阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃 
Mo-Khe-a-Si-Dau Night-K-K?a
zhě jí luó ā  xī tuó yè suō pó hē 
者  吉 罗  阿 悉 陀  夜 娑  婆 诃 
Giro A Siddhartha Night
bō tuó mó jié xī tuó yè suō pó hē 
波 陀  摩 羯  悉 陀  夜 娑  婆 诃 
Bo todor Mo's Night
nà luó jǐn chí pó gā luó yē suō pó hē 
那 罗  谨  墀  皤 伽 罗  耶 娑  婆 诃 
That's a robo, galo, i.e.
mó pó lì shèng jié luó yè suō pó hē 
摩 婆 利 胜    羯  罗  夜 娑  婆 诃 
Mobo Li Sheng Luo Night-In-Yin
na me hē luó dá nà duō luó yè yē na me ā  lī yē 
南 无 喝 罗  怛 那 哆  罗  夜 耶 南 无 阿 唎 耶 
South No Drink Ro ei Na Luo Night Yenan No Aa'i
pó lú jí dì shuò pó luó yè 
婆 嚧 吉 帝 烁   皤 罗  夜 
Mother-in-law Ji Di Sho-Row Night
suō pó hē ǎn xī diàn dōu 
娑  婆 诃 唵 悉 殿   都  
The Temple of the Su-Hsan-K?o 
màn duō luó 
漫  多  罗  
Mando Doro 
bá tuó yē suō pó hē 
跋 陀  耶 娑  婆 诃 
The Trek, Yee-K-K?o

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags