Wednesday, May 22, 2024
HomePopWei Lai Zhi Guang 未来之光 Light Of The Future Lyrics 歌詞 With...

Wei Lai Zhi Guang 未来之光 Light Of The Future Lyrics 歌詞 With Pinyin By Song Ya Xuan 宋亚轩 Song Yaxuan Yan Hao Xiang 严浩翔 Yan Haoxiang He Jun Lin 贺峻霖 He Junlin

Chinese Song Name:Wei Lai Zhi Guang 未来之光 
English Translation Name:Light Of The Future 
Chinese Singer: Song Ya Xuan 宋亚轩 Song Yaxuan Yan Hao Xiang 严浩翔 Yan Haoxiang He Jun Lin 贺峻霖 He Junlin
Chinese Composer:Sun Yong Zhi 孙涌智/Wang Yu Sen 王禹森
Chinese Lyrics:Sun Yong Zhi 孙涌智/Wang Yu Sen 王禹森

Wei Lai Zhi Guang 未来之光 Light Of The Future Lyrics 歌詞 With Pinyin By Song Ya Xuan 宋亚轩 Song Yaxuan Yan Hao Xiang 严浩翔 Yan Haoxiang He Jun Lin 贺峻霖 He Junlin

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

sòng yà xuān : 
宋   亚 轩   : 
yín hé zhī shàng   cáng duō shǎo xiàng wǎng 
银  河 之  上      藏   多  少   向    往   
chàng xiǎng zài nà xīng chén zhōng bēn pǎo 
畅    想    在  那 星   辰   中    奔  跑  
yán hào xiáng : 
严  浩  翔    : 
màn bù zài fēng páng   qīng fǔ yuè guāng 
漫  步 在  风   旁     轻   抚 月  光    
bō zhǒng xià xīn de xī wàng 
播 种    下  新  的 希 望   
hè jùn lín : 
贺 峻  霖  : 
ní tǔ fēn fāng   gāo shān hé hǎi yáng 
泥 土 芬  芳     高  山   和 海  洋   
yùn yù wú jìn méi hǎo de xiǎng xiàng 
孕  育 无 尽  美  好  的 想    象    
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín : 
宋   亚 轩   / 严  浩  翔    / 贺 峻  霖  : 
shí guāng tài cōng máng   bù tíng liú tǎng 
时  光    太  匆   忙     不 停   流  淌   
xiàn zài jiù tà xiàng yuǎn fāng 
现   在  就  踏 向    远   方   
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín /20 rén hé chàng : 
宋   亚 轩   / 严  浩  翔    / 贺 峻  霖  /20 人  合 唱    : 
zhuī zhú nà wèi lái zhī guāng 
追   逐  那 未  来  之  光    
jiù zài xī wàng de qián fāng 
就  在  希 望   的 前   方   
wò jǐn fāng xiàng   yáng fān qǐ háng 
握 紧  方   向      扬   帆  起 航   
yōng bào chū shēng de zhāo yáng 
拥   抱  初  升    的 朝   阳   
xún zhǎo chū xīn hé mèng xiǎng 
寻  找   初  心  和 梦   想    
bù guǎn qián lù duō màn cháng 
不 管   前   路 多  漫  长    
jiān dìng fāng xiàng   chéng fēng pò làng 
坚   定   方   向      乘    风   破 浪   
zòu xiǎng chūn tiān de yuè zhāng 
奏  响    春   天   的 乐  章    
hè jùn lín : 
贺 峻  霖  : 
dào zǔ qiě cháng   wǒ bú wèi fēng shuāng 
道  阻 且  长      我 不 畏  风   霜     
yán hào xiáng : 
严  浩  翔    : 
yí lù huì yǒu péi bàn de xīng guāng 
一 路 会  有  陪  伴  的 星   光    
sòng yà xuān : 
宋   亚 轩   : 
nì fēng gèng fēi xiáng   chì bǎng biàn qiáng 
逆 风   更   飞  翔      翅  膀   变   强    
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín : 
宋   亚 轩   / 严  浩  翔    / 贺 峻  霖  : 
xiāng xìn xiāng xìn de lì liàng 
相    信  相    信  的 力 量    
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín /50 rén hé chàng : 
宋   亚 轩   / 严  浩  翔    / 贺 峻  霖  /50 人  合 唱    : 
zhuī zhú nà wèi lái zhī guāng 
追   逐  那 未  来  之  光    
jiù zài xī wàng de qián fāng 
就  在  希 望   的 前   方   
wò jǐn fāng xiàng   yáng fān qǐ háng 
握 紧  方   向      扬   帆  起 航   
yōng bào chū shēng de zhāo yáng 
拥   抱  初  升    的 朝   阳   
xún zhǎo chū xīn hé mèng xiǎng 
寻  找   初  心  和 梦   想    
bù guǎn qián lù duō màn cháng 
不 管   前   路 多  漫  长    
jiān dìng fāng xiàng   chéng fēng pò làng 
坚   定   方   向      乘    风   破 浪   
zòu xiǎng chūn tiān de yuè zhāng 
奏  响    春   天   的 乐  章    
sòng yà xuān : 
宋   亚 轩   : 
zhuī zhú nà wèi lái zhī guāng 
追   逐  那 未  来  之  光    
yán hào xiáng : 
严  浩  翔    : 
jiù zài xī wàng de qián fāng 
就  在  希 望   的 前   方   
hè jùn lín : 
贺 峻  霖  : 
wò jǐn fāng xiàng   yáng fān qǐ háng 
握 紧  方   向      扬   帆  起 航   
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín : 
宋   亚 轩   / 严  浩  翔    / 贺 峻  霖  : 
yōng bào chū shēng de zhāo yáng 
拥   抱  初  升    的 朝   阳   
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín /100 rén hé chàng : 
宋   亚 轩   / 严  浩  翔    / 贺 峻  霖  /100 人  合 唱    : 
xún zhǎo chū xīn hé mèng xiǎng 
寻  找   初  心  和 梦   想    
bù guǎn qián lù duō màn cháng 
不 管   前   路 多  漫  长    
jiān dìng fāng xiàng   chéng fēng pò làng 
坚   定   方   向      乘    风   破 浪   
zòu xiǎng chūn tiān de yuè zhāng 
奏  响    春   天   的 乐  章    
tóng shēng nán   hǎo èr dàn : 
童   声    男    郝  二 旦  : 
dào zǔ qiě cháng   wǒ bú wèi fēng shuāng 
道  阻 且  长      我 不 畏  风   霜     
tóng shēng nǚ   zhào zǐ qiáo : 
童   声    女   赵   梓 乔   : 
yí lù huì yǒu péi bàn de xīng guāng 
一 路 会  有  陪  伴  的 星   光    
sòng yà xuān / yán hào xiáng / hè jùn lín / tóng shēng nán nǚ : 
宋   亚 轩   / 严  浩  翔    / 贺 峻  霖  / 童   声    男  女 : 
nì fēng gèng fēi xiáng   chì bǎng biàn qiáng 
逆 风   更   飞  翔      翅  膀   变   强    
xiāng xìn xiāng xìn de lì liàng 
相    信  相    信  的 力 量    

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags