Categories
Pop

Wei Du 未赌 Not Bet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Wei Du 未赌 
English Translation Name: Not Bet
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: Yun 云
Chinese Lyrics: Yan Su 阎苏

Wei Du 未赌 Not Bet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng qǐ   yún yǒng 
风   起   云  涌   
hé shān èr zì chén zhòng 
河 山   二 字 沉   重    
wèi yāng chǔ zì dìng ér móu dòng 
未  央   储  字 定   而 谋  动   
sān qiān láng yān kòu xiǎng tiān qióng 
三  千   狼   烟  叩  响    天   穹    
shū zhī fēng yuè dāng bù shū yīng yǒng 
输  之  风   月  当   不 输  英   勇   
shēng sǐ kāi huái yě dǐ cōng róng 
生    死 开  怀   也 抵 从   容   
zěn gǎn shēng sǐ yǔ gòng 
怎  敢  生    死 与 共   
shì shuí cháng tíng gǔ dào wài 
是  谁   长    亭   古 道  外  
yí jiàn jīng hóng 
一 见   惊   鸿   
mèng lǐ sān qiān suì yuè 
梦   里 三  千   岁  月  
xì shù gù shi cōng cōng 
细 数  故 事  匆   匆   
yí jiè sú rén dāng zé yōng bīng zì zhòng 
一 介  俗 人  当   择 拥   兵   自 重    
háo dǔ jiǔ zhōu zuò chǎng xiāo xióng 
豪  赌 九  州   做  场    枭   雄    
lǎn shī qiān wàn shàng bù néng xíng róng 
览  诗  千   万  尚    不 能   形   容   
yí chà jīng hóng yí kè shēng sǐ xiāng yōng 
一 刹  惊   鸿   一 刻 生    死 相    拥   
dú wǒ piān ài nǐ yǎn tóng yú wàn qiān 
独 我 偏   爱 你 眼  瞳   于 万  千   
rén hǎi zhōng yì yǎn zuì jīng hóng 
人  海  中    一 眼  最  惊   鸿   
shān shuǐ   cōng lóng 
山   水     葱   茏   
wàn lǐ yún kōng rèn zòng 
万  里 云  空   任  纵   
shí jiē wèi yāng qǔ zì cōng róng 
拾  阶  未  央   取 自 从   容   
zhōng yì xuè huǒ wèn dǐng cāng qióng 
忠    义 血  火  问  鼎   苍   穹    
shū zhī shào nián dāng bù shū gū hóng 
输  之  少   年   当   不 输  孤 鸿   
wàn rén zhī shàng cái shì shǐ zhōng 
万  人  之  上    才  是  始  终    
yǐ fù rén jiān jīng hóng 
已 赴 人  间   惊   鸿   
qíng bù zhī suǒ qǐ yě yīng 
情   不 知  所  起 也 应   
bù zhī suǒ zhōng 
不 知  所  终    
cóng wú shuāng quán fǎ yīng 
从   无 双     全   法 应   
nǐ wǒ qíng gēn shēn zhǒng 
你 我 情   根  深   种    
jì shì fēng yǎ dāng jiāng hú wú zài féng 
既 是  风   雅 当   江    湖 无 再  逢   
cóng cǐ qián chén jù fén yì kōng 
从   此 前   尘   俱 焚  一 空   
zài dǔ píng shēng yě bú fù cōng róng 
再  赌 平   生    也 不 复 从   容   
yí xì kāi chǎng yí mù zhuǎn shùn chéng fēng 
一 戏 开  场    一 幕 转    瞬   成    风   
nǎ gǎn fù qíng shēn yì zhòng ruò liú fāng 
哪 敢  赴 情   深   意 重    若  流  芳   
qiān gǔ sòng réng nǐ zuì jīng hóng 
千   古 颂   仍   你 最  惊   鸿   
shì shuí cháng tíng gǔ dào wài 
是  谁   长    亭   古 道  外  
yí jiàn jīng hóng 
一 见   惊   鸿   
mèng lǐ sān qiān suì yuè 
梦   里 三  千   岁  月  
xì shù gù shi cōng cōng 
细 数  故 事  匆   匆   
yí jiè sú rén dāng zé yōng bīng zì zhòng 
一 介  俗 人  当   择 拥   兵   自 重    
háo dǔ jiǔ zhōu zuò chǎng xiāo xióng 
豪  赌 九  州   做  场    枭   雄    
lǎn shī qiān wàn shàng bù néng xíng róng 
览  诗  千   万  尚    不 能   形   容   
yí chà jīng hóng yí kè shēng sǐ xiāng yōng 
一 刹  惊   鸿   一 刻 生    死 相    拥   
dú wǒ piān ài nǐ yǎn tóng yú wàn qiān 
独 我 偏   爱 你 眼  瞳   于 万  千   
rén hǎi zhōng yì yǎn zuì jīng hóng 
人  海  中    一 眼  最  惊   鸿   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.