Wednesday, April 24, 2024
HomePopWei Du 未赌 Not Bet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming...

Wei Du 未赌 Not Bet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Chinese Song Name: Wei Du 未赌 
English Translation Name: Not Bet
Chinese Singer: Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌
Chinese Composer: Yun 云
Chinese Lyrics: Yan Su 阎苏

Wei Du 未赌 Not Bet Lyrics 歌詞 With Pinyin By Feng Ming Jiong Jun 封茗囧菌

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

fēng qǐ   yún yǒng 
风   起   云  涌   
hé shān èr zì chén zhòng 
河 山   二 字 沉   重    
wèi yāng chǔ zì dìng ér móu dòng 
未  央   储  字 定   而 谋  动   
sān qiān láng yān kòu xiǎng tiān qióng 
三  千   狼   烟  叩  响    天   穹    
shū zhī fēng yuè dāng bù shū yīng yǒng 
输  之  风   月  当   不 输  英   勇   
shēng sǐ kāi huái yě dǐ cōng róng 
生    死 开  怀   也 抵 从   容   
zěn gǎn shēng sǐ yǔ gòng 
怎  敢  生    死 与 共   
shì shuí cháng tíng gǔ dào wài 
是  谁   长    亭   古 道  外  
yí jiàn jīng hóng 
一 见   惊   鸿   
mèng lǐ sān qiān suì yuè 
梦   里 三  千   岁  月  
xì shù gù shi cōng cōng 
细 数  故 事  匆   匆   
yí jiè sú rén dāng zé yōng bīng zì zhòng 
一 介  俗 人  当   择 拥   兵   自 重    
háo dǔ jiǔ zhōu zuò chǎng xiāo xióng 
豪  赌 九  州   做  场    枭   雄    
lǎn shī qiān wàn shàng bù néng xíng róng 
览  诗  千   万  尚    不 能   形   容   
yí chà jīng hóng yí kè shēng sǐ xiāng yōng 
一 刹  惊   鸿   一 刻 生    死 相    拥   
dú wǒ piān ài nǐ yǎn tóng yú wàn qiān 
独 我 偏   爱 你 眼  瞳   于 万  千   
rén hǎi zhōng yì yǎn zuì jīng hóng 
人  海  中    一 眼  最  惊   鸿   
shān shuǐ   cōng lóng 
山   水     葱   茏   
wàn lǐ yún kōng rèn zòng 
万  里 云  空   任  纵   
shí jiē wèi yāng qǔ zì cōng róng 
拾  阶  未  央   取 自 从   容   
zhōng yì xuè huǒ wèn dǐng cāng qióng 
忠    义 血  火  问  鼎   苍   穹    
shū zhī shào nián dāng bù shū gū hóng 
输  之  少   年   当   不 输  孤 鸿   
wàn rén zhī shàng cái shì shǐ zhōng 
万  人  之  上    才  是  始  终    
yǐ fù rén jiān jīng hóng 
已 赴 人  间   惊   鸿   
qíng bù zhī suǒ qǐ yě yīng 
情   不 知  所  起 也 应   
bù zhī suǒ zhōng 
不 知  所  终    
cóng wú shuāng quán fǎ yīng 
从   无 双     全   法 应   
nǐ wǒ qíng gēn shēn zhǒng 
你 我 情   根  深   种    
jì shì fēng yǎ dāng jiāng hú wú zài féng 
既 是  风   雅 当   江    湖 无 再  逢   
cóng cǐ qián chén jù fén yì kōng 
从   此 前   尘   俱 焚  一 空   
zài dǔ píng shēng yě bú fù cōng róng 
再  赌 平   生    也 不 复 从   容   
yí xì kāi chǎng yí mù zhuǎn shùn chéng fēng 
一 戏 开  场    一 幕 转    瞬   成    风   
nǎ gǎn fù qíng shēn yì zhòng ruò liú fāng 
哪 敢  赴 情   深   意 重    若  流  芳   
qiān gǔ sòng réng nǐ zuì jīng hóng 
千   古 颂   仍   你 最  惊   鸿   
shì shuí cháng tíng gǔ dào wài 
是  谁   长    亭   古 道  外  
yí jiàn jīng hóng 
一 见   惊   鸿   
mèng lǐ sān qiān suì yuè 
梦   里 三  千   岁  月  
xì shù gù shi cōng cōng 
细 数  故 事  匆   匆   
yí jiè sú rén dāng zé yōng bīng zì zhòng 
一 介  俗 人  当   择 拥   兵   自 重    
háo dǔ jiǔ zhōu zuò chǎng xiāo xióng 
豪  赌 九  州   做  场    枭   雄    
lǎn shī qiān wàn shàng bù néng xíng róng 
览  诗  千   万  尚    不 能   形   容   
yí chà jīng hóng yí kè shēng sǐ xiāng yōng 
一 刹  惊   鸿   一 刻 生    死 相    拥   
dú wǒ piān ài nǐ yǎn tóng yú wàn qiān 
独 我 偏   爱 你 眼  瞳   于 万  千   
rén hǎi zhōng yì yǎn zuì jīng hóng 
人  海  中    一 眼  最  惊   鸿   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags