Sunday, April 21, 2024
HomePopWang Yue Huai Yuan 望月怀远 Moonlit Lovesickness Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Wang Yue Huai Yuan 望月怀远 Moonlit Lovesickness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jin Ran 金然

Chinese Song Name:Wang Yue Huai Yuan 望月怀远 
English Translation Name:Moonlit Lovesickness
Chinese Singer: Jin Ran 金然
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Wang Yue Huai Yuan 望月怀远 Moonlit Lovesickness Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jin Ran 金然

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yuè mǎn rú shuāng rù yè wēi liáng nián zhuǎn sī liang 
月  满  如 霜     入 夜 微  凉    辗   转    思 量    
dú jiào yè cháng pī yī yǐ chuāng yī rén qiān cháng 
独 觉   夜 长    披 衣 倚 窗     伊 人  牵   肠    
yuàn néng qīng zhōu piāo yuǎn fāng 
愿   能   轻   舟   飘   远   方   
yuè xià yǐng chéng shuāng 
月  下  影   成    双     
chū xiàn nǐ shēn páng 
出  现   你 身   旁   
shù yǐng yáo huàng shǒu pěng yín shuāng lù shī yī shang 
树  影   摇  晃    手   捧   银  霜     露 湿  衣 裳    
cè mǎ chuǎng dàng piāo bó tā xiāng zuì mèng xīn chàng 
策 马 闯     荡   漂   泊 他 乡    醉  梦   心  怅    
yuàn néng gòng mù míng yuè guāng 
愿   能   共   沐 明   月  光    
piāo sǎ luò mǎn chuāng 
飘   洒 落  满  窗     
fǔ wǒ xīn páng huáng 
抚 我 心  彷   徨    
hǎi shàng shēng míng yuè tiān yá gòng cǐ shí 
海  上    生    明   月  天   涯 共   此 时  
qíng rén yuàn yáo yè jìng xī qǐ xiāng sī 
情   人  怨   遥  夜 竟   夕 起 相    思 
miè zhú lián guāng mǎn pī yī jiào lù zī 
灭  烛  怜   光    满  披 衣 觉   露 滋 
bù kān yíng shǒu zèng hái qǐn mèng jiā qī 
不 堪  盈   手   赠   还  寝  梦   佳  期 
shù yǐng yáo huàng shǒu pěng yín shuāng lù shī yī shang 
树  影   摇  晃    手   捧   银  霜     露 湿  衣 裳    
cè mǎ chuǎng dàng piāo bó tā xiāng zuì mèng xīn chàng 
策 马 闯     荡   漂   泊 他 乡    醉  梦   心  怅    
yuàn néng gòng mù míng yuè guāng 
愿   能   共   沐 明   月  光    
piāo sǎ luò mǎn chuāng 
飘   洒 落  满  窗     
fǔ wǒ xīn páng huáng 
抚 我 心  彷   徨    
hǎi shàng shēng míng yuè tiān yá gòng cǐ shí 
海  上    生    明   月  天   涯 共   此 时  
qíng rén yuàn yáo yè jìng xī qǐ xiāng sī 
情   人  怨   遥  夜 竟   夕 起 相    思 
miè zhú lián guāng mǎn pī yī jiào lù zī 
灭  烛  怜   光    满  披 衣 觉   露 滋 
bù kān yíng shǒu zèng hái qǐn mèng jiā qī 
不 堪  盈   手   赠   还  寝  梦   佳  期 
hǎi shàng shēng míng yuè tiān yá gòng cǐ shí 
海  上    生    明   月  天   涯 共   此 时  
qíng rén yuàn yáo yè jìng xī qǐ xiāng sī 
情   人  怨   遥  夜 竟   夕 起 相    思 
miè zhú lián guāng mǎn pī yī jiào lù zī 
灭  烛  怜   光    满  披 衣 觉   露 滋 
bù kān yíng shǒu zèng hái qǐn mèng jiā qī 
不 堪  盈   手   赠   还  寝  梦   佳  期 

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags