Wednesday, October 4, 2023
HomePopWang Yu Wang Chuan 忘与忘川 Forget And Forget Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Wang Yu Wang Chuan 忘与忘川 Forget And Forget Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Chinese Song Name: Wang Yu Wang Chuan 忘与忘川
English Tranlation Name: Forget And Forget
Chinese Singer: Ye Li 叶里
Chinese Composer: Lei Zhen 雷震
Chinese Lyrics: Ye Li 叶里

Wang Yu Wang Chuan 忘与忘川 Forget And Forget Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

hóng sè shì tā jiǎo cǎi zhū huán 
红   色 是  她 脚   踩  朱  环   
xiāng ruǎn nóng yàn luó qún kuǎn kuǎn 
香    软   秾   艳  罗  裙  款   款   
què shǒu pěng xīn wō bù lǚ pán shān 
却  手   捧   心  窝 步 履 蹒  跚   
guǒ rán chī qíng bǐ xiāng sī wēi xiǎn 
果  然  痴  情   比 相    思 危  险   
hēi sè shì tā shǒu chí mò shàn 
黑  色 是  他 手   持  墨 扇   
qì dù bù fán yī mèi piān piān 
气 度 不 凡  衣 袂  翩   翩   
què láng xīn gǒu fèi hún fēi pò sàn 
却  狼   心  狗  肺  魂  飞  魄 散  
guǒ rán huà pí bǐ xiū liàn jiǎn dān 
果  然  画  皮 比 修  炼   简   单  
ruò fēi liú yún zhē dǎng shuāng yǎn 
若  非  流  云  遮  挡   双     眼  
yòu zěn huì kàn bú jiàn zhè piàn hé chuān 
又  怎  会  看  不 见   这  片   河 川    
tā zhào gēn gǔ yú qián xiàn shì dài ēn yuàn 
它 照   根  骨 于 前   现   世  代  恩 怨   
rú jīng tāo gún gǔn yòu wú cǎi bān lán 
如 惊   涛  滚  滚  又  五 彩  斑  斓  
shì nǐ cì wǒ yǒng héng bú miè 
是  你 赐 我 永   恒   不 灭  
yě shì nǐ cì wǒ gū dān 
也 是  你 赐 我 孤 单  
cì wǒ yì rén dú jiàn 
赐 我 一 人  独 见   
yě cì wǒ shēng wú kě liàn 
也 赐 我 生    无 可 恋   
shì wǒ dù zhòng shēng jí lè wú hàn 
是  我 度 众    生    极 乐 无 憾  
yě shì wǒ dù nǐ yí biàn yi biàn 
也 是  我 度 你 一 遍   一 遍   
nǐ què zài yě méi yǒu rèn chū wǒ de liǎn 
你 却  再  也 没  有  认  出  我 的 脸   
bái sè shì nǐ qīng gē bù màn 
白  色 是  你 轻   歌 步 慢  
hè fà tóng yán qián chén yǐ duàn 
鹤 发 童   颜  前   尘   已 断   
què lěng dé lǎo tiān yě kàn bù chuān 
却  冷   得 老  天   也 看  不 穿    
guǒ rán zhēn xiàng bǐ huǎng yán shàn biàn 
果  然  真   相    比 谎    言  善   变   
huī sè shì wǒ kū shǒu qiān nián 
灰  色 是  我 枯 守   千   年   
huà xíng wéi shān pì nì shì jiān 
化  形   为  山   睥 睨 世  间   
què lǎo dé zhòu wén yě wěn bù chuān 
却  老  得 皱   纹  也 吻  不 穿    
guǒ rán yǒng shēng bǐ sǐ wáng kě lián 
果  然  永   生    比 死 亡   可 怜   
ruò fēi xié yáng méng bì shuāng yǎn 
若  非  斜  阳   蒙   蔽 双     眼  
yòu zěn huì pāo bù kāi zhè děng zá niàn 
又  怎  会  抛  不 开  这  等   杂 念   
tā shū lún huí yú huán wàng huí yìng liǎng sān 
它 书  轮  回  于 桓   望   回  应   两    三  
rú wú jī zhī tán yòu bàn wǒ fēi xiān 
如 无 稽 之  谈  又  绊  我 飞  仙   
shì nǐ cì wǒ yǒng héng bú miè 
是  你 赐 我 永   恒   不 灭  
yě shì nǐ cì wǒ gū dān 
也 是  你 赐 我 孤 单  
cì wǒ yì rén dú jiàn 
赐 我 一 人  独 见   
yě cì wǒ shēng wú kě liàn 
也 赐 我 生    无 可 恋   
shì wǒ dù zhòng shēng jí lè wú hàn 
是  我 度 众    生    极 乐 无 憾  
yě shì wǒ dù nǐ yí biàn yi biàn 
也 是  我 度 你 一 遍   一 遍   
nǐ què zài yě méi yǒu rèn chū wǒ de liǎn 
你 却  再  也 没  有  认  出  我 的 脸   
cì wǒ yǒng héng bú miè yě cì wǒ gū dān 
赐 我 永   恒   不 灭  也 赐 我 孤 单  
cì wǒ dú jiàn yě cì wǒ shēng wú kě liàn 
赐 我 独 见   也 赐 我 生    无 可 恋   
shì wǒ dù zhòng shēng jí lè wú hàn 
是  我 度 众    生    极 乐 无 憾  
yě shì wǒ dù nǐ yí biàn yi biàn 
也 是  我 度 你 一 遍   一 遍   
nǐ què zài yě méi yǒu kàn guò wǒ de liǎn 
你 却  再  也 没  有  看  过  我 的 脸   
méi yǒu shuí néng dù wǒ de sù yuàn 
没  有  谁   能   度 我 的 夙 愿   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags