Monday, May 20, 2024
HomePopWang Que Tai 望阙台 Wangque Terrace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang...

Wang Que Tai 望阙台 Wangque Terrace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xi 王晰 Elvis Wang

Chinese Song Name:Wang Que Tai 望阙台
English Translation Name: Wangque Terrace
Chinese Singer:  Wang Xi 王晰 Elvis Wang
Chinese Composer:Zhang Zheng 张征
Chinese Lyrics:An Jiu 安九,Qi Ji Guang(MIng Dynasty)戚继光(明)

Wang Que Tai 望阙台 Wangque Terrace Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Xi 王晰 Elvis Wang

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shí zǎi qū chí hǎi sè hán 
十  载  驱 驰  海  色 寒  
gū chén yú cǐ wàng chén luán 
孤 臣   于 此 望   宸   銮   
fán shuāng jìn shì xīn tóu xuè 
繁  霜     尽  是  心  头  血  
sǎ xiàng qiān fēng qiū yè dān 
洒 向    千   峰   秋  叶 丹  
zhōu wài shì yuǎn dōng guāng yǐng 
舟   外  是  远   东   光    影   
huí shǒu wàng shí lǐ cháng tíng 
回  首   望   十  里 长    亭   
yuàn cǐ qù huàn tiān xià hǎi bō píng 
愿   此 去 换   天   下  海  波 平   
guī lái gù tǔ mǎn chūn jǐng 
归  来  故 土 满  春   景   
cán yáng xià jiǎo shēng zhèng lián yíng 
残  阳   下  角   声    正    连   营   
yòu yì chéng sān jūn jiāng xíng 
又  一 程    三  军  将    行   
yuàn cǐ shēn fù guó jiāng shǒu ān níng 
愿   此 身   赴 国  疆    守   安 宁   
zài lèi yì gǔ wò cháng yīng 
再  擂  一 鼓 握 长    缨   
shí zǎi qū chí hǎi sè hán 
十  载  驱 驰  海  色 寒  
gū chén yú cǐ wàng chén luán 
孤 臣   于 此 望   宸   銮   
fán shuāng jìn shì xīn tóu xuè 
繁  霜     尽  是  心  头  血  
sǎ xiàng qiān fēng qiū yè dān 
洒 向    千   峰   秋  叶 丹  
suì yuè jiān céng dù shuǐ yuè lǐng 
岁  月  间   曾   渡 水   越  岭   
xià yí zhàn huáng shā jiāng yíng 
下  一 战   黄    沙  将    迎   
yuàn cǐ xīn zhào shān hé dé qīng míng 
愿   此 心  照   山   河 得 清   明   
zài gē yì qǔ liú hàn qīng 
再  歌 一 曲 留  汗  青   
shí zǎi qū chí hǎi sè hán 
十  载  驱 驰  海  色 寒  
gū chén yú cǐ wàng chén luán 
孤 臣   于 此 望   宸   銮   
fán shuāng jìn shì xīn tóu xuè 
繁  霜     尽  是  心  头  血  
sǎ xiàng qiān fēng qiū yè dān 
洒 向    千   峰   秋  叶 丹  
shí zǎi qū chí hǎi sè hán 
十  载  驱 驰  海  色 寒  
gū chén yú cǐ wàng chén luán 
孤 臣   于 此 望   宸   銮   
fán shuāng jìn shì xīn tóu xuè 
繁  霜     尽  是  心  头  血  
sǎ xiàng qiān fēng qiū yè dān 
洒 向    千   峰   秋  叶 丹  
sǎ xiàng qiān fēng qiū yè dān 
洒 向    千   峰   秋  叶 丹  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags