Thursday, June 13, 2024
HomePopWan Xue 顽学 Dense Learning Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi...

Wan Xue 顽学 Dense Learning Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex

Chinese Song Name: Wan Xue 顽学
English Tranlation Name: Dense Learning
Chinese Singer: Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex
Chinese Composer: Li Chong 李冲
Chinese Lyrics: Ji Ye 纪夜

Wan Xue 顽学 Dense Learning Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xiao Yi Qing 萧忆情 Alex

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yī èr sān qǐ 
一 二 三  起 
yòu shì yì nián chūn sè zhèng hǎo 
又  是  一 年   春   色 正    好  
wán pí xiǎo tóng hēng zhe xiǎo diào 
顽  皮 小   童   哼   着  小   调   
tóng chuāng què zài wēn xí 
同   窗     却  在  温  习 
chūn mián bù jué xiǎo   chù chù wén tí niǎo 
春   眠   不 觉  晓     处  处  闻  啼 鸟   
fū zǐ de liáng yǐ yáo ā  yáo 
夫 子 的 凉    椅 摇  啊 摇  
wǒ xīn zài tiān wài fēi dé gāo 
我 心  在  天   外  飞  得 高  
pàn   ér tóng fàng xué guī lái zǎo 
盼    儿 童   放   学  归  来  早  
yì tóng fàng gè zhǐ yuān chèn yàn yáng gāo zhào 
一 同   放   个 纸  鸢   趁   艳  阳   高  照   
kě bú liào yì bǎ jiè chǐ hū lái dào 
可 不 料   一 把 戒  尺  忽 来  到  
shī cí nán bèi 
诗  词 难  背  
yìng bǎ yá yǎo 
硬   把 牙 咬  
jiāng shān dài yǒu cái rén chū 
江    山   代  有  才  人  出  
nǐ kě mò xiào 
你 可 莫 笑   
zhè shī cí gē fù gù rán hǎo 
这  诗  词 歌 赋 固 然  好  
gōng míng lì lù yì bù kě shǎo 
功   名   利 禄 亦 不 可 少   
ér wǒ gèng qiú zì zai xiāo yáo 
而 我 更   求  自 在  逍   遥  
bù dé liǎo   bù dé liǎo 
不 得 了     不 得 了   
tiān shēng wǒ cái bù dé liǎo 
天   生    我 材  不 得 了   
diàn táng shàng qǐng lái guò guò zhāo 
殿   堂   上    请   来  过  过  招   
wán yě hǎo lái xué yě hǎo 
顽  也 好  来  学  也 好  
jīn bǎng tí míng shí   qiū sè yòu zhèng hǎo 
金  榜   题 名   时    秋  色 又  正    好  
lā lā 
啦 啦 
yòu shì yì nián chūn sè zhèng hǎo 
又  是  一 年   春   色 正    好  
wán pí xiǎo tóng hēng zhe xiǎo diào 
顽  皮 小   童   哼   着  小   调   
tóng chuāng què zài wēn xí 
同   窗     却  在  温  习 
chūn mián bù jué xiǎo   chù chù wén tí niǎo 
春   眠   不 觉  晓     处  处  闻  啼 鸟   
fū zǐ de liáng yǐ yáo ā  yáo 
夫 子 的 凉    椅 摇  啊 摇  
wǒ xīn zài tiān wài fēi dé gāo 
我 心  在  天   外  飞  得 高  
pàn   ér tóng fàng xué guī lái zǎo 
盼    儿 童   放   学  归  来  早  
yì tóng fàng gè zhǐ yuān chèn yàn yáng gāo zhào 
一 同   放   个 纸  鸢   趁   艳  阳   高  照   
kě bú liào yì bǎ jiè chǐ hū lái dào 
可 不 料   一 把 戒  尺  忽 来  到  
shī cí nán bèi 
诗  词 难  背  
yìng bǎ yá yǎo 
硬   把 牙 咬  
jiāng shān dài yǒu cái rén chū 
江    山   代  有  才  人  出  
nǐ kě mò xiào 
你 可 莫 笑   
zhè shī cí gē fù gù rán hǎo 
这  诗  词 歌 赋 固 然  好  
gōng míng lì lù yì bù kě shǎo 
功   名   利 禄 亦 不 可 少   
ér wǒ gèng qiú zì zai xiāo yáo 
而 我 更   求  自 在  逍   遥  
bù dé liǎo   bù dé liǎo 
不 得 了     不 得 了   
tiān shēng wǒ cái bù dé liǎo 
天   生    我 材  不 得 了   
diàn táng shàng qǐng lái guò guò zhāo 
殿   堂   上    请   来  过  过  招   
wán yě hǎo lái xué yě hǎo 
顽  也 好  来  学  也 好  
jīn bǎng tí míng shí   qiū sè yòu zhèng hǎo 
金  榜   题 名   时    秋  色 又  正    好  
biān pào xiǎng   luó gǔ qiāo   guò dà hóng huā jiào 
鞭   炮  响      锣  鼓 敲     过  大 红   花  轿   
bái mǎ míng   huáng gǒu jiào   gāo míng yǐ jiē xiǎo 
白  马 鸣     黄    狗  叫     高  名   已 揭  晓   
lǎo xiàng lǐ   shuí néng bú   qiáo le gè rè nao 
老  巷    里   谁   能   不   瞧   了 个 热 闹  
chūn fēng dé yì   kàn jìn huā cǎo 
春   风   得 意   看  尽  花  草  
xué táng biān   bì yù yòu   zhuāng chéng yí shù gāo 
学  堂   边     碧 玉 又    妆     成    一 树  高  
lín zhuō de   xiǎo táo tā   duì wǒ wēi wēi xiào 
邻  桌   的   小   桃  她   对  我 微  微  笑   
āi ya ya   dà huā māo   nǐ kě bú yào nào 
哎 呀 呀   大 花  猫    你 可 不 要  闹  
kě bié lái rǎo   měi mèng gāng gāng hǎo 
可 别  来  扰    美  梦   刚   刚   好  
lā lā 
啦 啦 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags