Tuo Yu Feng Chun 拓雨逢春 Come Across Spring In Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ye Shou Rong Suo 雨夜收容所

Tuo Yu Feng Chun 拓雨逢春 Come Across Spring In Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ye Shou Rong Suo 雨夜收容所

Chinese Song Name:Tuo Yu Feng Chun 拓雨逢春
English Translation Name:Come Across Spring In Rain
Chinese Singer: Yu Ye Shou Rong Suo 雨夜收容所
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Tuo Yu Feng Chun 拓雨逢春 Come Across Spring In Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ye Shou Rong Suo 雨夜收容所

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tīng shuō huā kāi dōu yào nì lǚ 
听   说   花  开  都  要  逆 旅 
suí líng hún piāo liú yì qiān gōng lǐ 
随  灵   魂  漂   流  一 千   公   里 
gé zhe rén hǎi zhǐ chàng gěi nǐ shèng fàng zhè yí jì 
隔 着  人  海  只  唱    给  你 盛    放   这  一 季 
xuàn làn huā qī nǐ què quē xí wǒ bù shuō mì mì 
绚   烂  花  期 你 却  缺  席 我 不 说   秘 密 
wǒ gào bié xià tiān xiàng chán míng huì tíng 
我 告  别  夏  天   像    蝉   鸣   会  停   
cháng fā yě huì luò dì 
长    发 也 会  落  地 
tiān guāng zhuàng jìn nǐ yǎn lǐ 
天   光    撞     进  你 眼  里 
mù xuàn shén mí shì dòng xīn 
目 眩   神   迷 是  动   心  
huò tài guò rù xì 
或  太  过  入 戏 
wǒ yuè xiǎng chōu lí xiǎng niàn 
我 越  想    抽   离 想    念   
yuè shì chén nì jué dī 
越  是  沉   溺 决  堤 
luò mù shí fēn xīn shēng chén jì 
落  幕 时  分  心  生    沉   寂 
tuó niǎo piān xuǎn zé táo bì 
鸵  鸟   偏   选   择 逃  避 
rén cháo zhōng wéi nǐ 
人  潮   中    为  你 
xián méi gui yán cháng huā qī 
衔   玫  瑰  延  长    花  期 
xiǎng zhù zú zài cháo shī de xià jì 
想    驻  足 在  潮   湿  的 夏  季 
zhè chǎng yǔ bǎ wǒ men kùn zài ài lǐ 
这  场    雨 把 我 们  困  在  爱 里 
shī kòng de xīn xiàng nǐ bēn qù 
失  控   的 心  向    你 奔  去 
bù rěn tuī jù bú yuàn qīng xǐng bù xiǎng fēn lí 
不 忍  推  拒 不 愿   清   醒   不 想    分  离 
xì zhōng yǎn jìn píng shēng zuì shēn qíng 
戏 中    演  尽  平   生    最  深   情   
xiāng ài zài tā rén de shēng mìng 
相    爱 在  他 人  的 生    命   
cā jiān ér guò de māo tóu yīng 
擦 肩   而 过  的 猫  头  鹰   
qù děng chí dào de lí míng 
去 等   迟  到  的 黎 明   
dìng gé le jiù bié ràng yǔ tíng 
定   格 了 就  别  让   雨 停   
zài dù xiāng yù pāo kāi gù lǜ 
再  度 相    遇 抛  开  顾 虑 
hóng jí yì shí yě piān yào sì yì 
红   极 一 时  也 偏   要  肆 意 
měi cì chù pèng yì luàn qíng mí duì shì réng bǐng xī 
每  次 触  碰   意 乱   情   迷 对  视  仍   屏   息 
guāng míng fēng lì cì chuān yóu yù gù shi réng dài xù 
光    明   锋   利 刺 穿    犹  豫 故 事  仍   待  续 
shǒu qiān shǒu táo lí qù wú rén dáo yǔ 
手   牵   手   逃  离 去 无 人  岛  屿 
zài wǒ lǐng dì chā qí 
在  我 领   地 插  旗 
xīn zàng zài yòu cè wēi yī 
心  脏   在  右  侧 偎  依 
piān ài zài nǐ bù ān tiào dòng wú shēng tí xǐng 
偏   爱 在  你 不 安 跳   动   无 声    提 醒   
zǒng jiāng ài mèi cáng yú xiào yì páng guān zhě míng 
总   将    暧 昧  藏   于 笑   意 旁   观   者  明   
kè yì shū lí bú lù hén jì 
刻 意 疏  离 不 露 痕  迹 
ài bèi xiāo yīn shè xià fú bǐ 
爱 被  消   音  设  下  伏 笔 
tái fēng guò jìng zhē zhù yǎn jing tōu zǒu hū xī 
台  风   过  境   遮  住  眼  睛   偷  走  呼 吸 
gù zuò tǎn dàng nǐ shì wéi yī mí dǐ 
故 作  坦  荡   你 是  唯  一 谜 底 
mìng yùn jiāo zhī cù yōng xiōng yǒng ài yì 
命   运  交   织  簇 拥   汹    涌   爱 意 
rén shēng hǎi hǎi wèi jí nǐ wàn yī 
人  生    海  海  未  及 你 万  一 
jiù qù kào jìn jiù cǐ chén mí jiù wǒ hé nǐ 
就  去 靠  近  就  此 沉   迷 就  我 和 你 
zhǒng yì kē hóng dòu hào jìn yǒng qì 
种    一 颗 红   豆  耗  尽  勇   气 
nǎ pà yán tú jìng tóu chóu mì 
哪 怕 沿  途 镜   头  稠   密 
bó qǔ wèi zhī de qí jì 
博 取 未  知  的 奇 迹 
sān shēng shí qián zài xiāng yù 
三  生    石  前   再  相    遇 
jiāo huàn yú shēng wú xū yán yǔ 
交   换   余 生    无 需 言  语 
xiāng ài zhèng jù míng jì zhì sǐ bù yú 
相    爱 证    据 铭   记 至  死 不 渝 
huái chuāi ài yì dà yǔ zhòu lín 
怀   揣    爱 意 大 雨 骤   临  
ài shì zhuī xún ài shì zhuā jǐn ài bù dān háng 
爱 是  追   寻  爱 是  抓   紧  爱 不 单  行   
ài ren gù shi dōu yǒu méi hǎo jié jú 
爱 人  故 事  都  有  美  好  结  局 
làng màn cóng lái hòu huì yǒu qī 
浪   漫  从   来  后  会  有  期 
zài qí qiú guān yīn là dī 
再  祈 求  观   音  蜡 滴 
huàn yí cì zhōng chǎng jié jú 
换   一 次 终    场    结  局 
zhè cì hǎo yùn shì wǒ ài nǐ 
这  次 好  运  是  我 爱 你 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.