Friday, December 8, 2023
HomePopTing Yuan Shen Shen Ji Xu 庭院深深深几许 The Courtyard Is Deep Lyrics...

Ting Yuan Shen Shen Ji Xu 庭院深深深几许 The Courtyard Is Deep Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Rui 陈瑞

Chinese Song Name: Ting Yuan Shen Shen Ji Xu 庭院深深深几许
English Tranlation Name: The Courtyard Is Deep
Chinese Singer: Chen Rui 陈瑞
Chinese Composer: Chen Wei 陈伟
Chinese Lyrics: Ou Yang Xiu 欧阳修

Ting Yuan Shen Shen Ji Xu 庭院深深深几许 The Courtyard Is Deep Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Rui 陈瑞

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tíng yuàn shēn shēn shēn jǐ xǔ 
庭   院   深   深   深   几 许 
yáng liǔ duī yān 
杨   柳  堆  烟  
lián mù wú zhòng shù 
帘   幕 无 重    数  
yù lè diāo ān yóu yě chù 
玉 勒 雕   鞍 游  冶 处  
lóu gāo bú jiàn zhāng tái lù 
楼  高  不 见   章    台  路 
yǔ héng fēng kuáng sān yuè mù 
雨 横   风   狂    三  月  暮 
mén yǎn huáng hūn 
门  掩  黄    昏  
wú jì liú chūn zhù 
无 计 留  春   住  
lèi yǎn wèn huā huā bù yǔ 
泪  眼  问  花  花  不 语 
luàn hóng fēi guò qiū qiān qù 
乱   红   飞  过  秋  千   去 
yǔ héng fēng kuáng sān yuè mù 
雨 横   风   狂    三  月  暮 
mén yǎn huáng hūn 
门  掩  黄    昏  
wú jì liú chūn zhù 
无 计 留  春   住  
lèi yǎn wèn huā huā bù yǔ 
泪  眼  问  花  花  不 语 
luàn hóng fēi guò qiū qiān qù 
乱   红   飞  过  秋  千   去 
lèi yǎn wèn huā huā bù yǔ 
泪  眼  问  花  花  不 语 
luàn hóng fēi guò qiū qiān qù 
乱   红   飞  过  秋  千   去 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags