Friday, March 1, 2024
HomePopTie Ma Bing He Ru Meng Lai 铁马冰河入梦来 The Iron Horse Glacier...

Tie Ma Bing He Ru Meng Lai 铁马冰河入梦来 The Iron Horse Glacier Comes To Sleep Lyrics 歌詞 With Pinyin By Vk

Chinese Song Name: Tie Ma Bing He Ru Meng Lai 铁马冰河入梦来
English Tranlation Name: The Iron Horse Glacier Comes To Sleep
Chinese Singer: Vk
Chinese Composer: Li Chong 李冲
Chinese Lyrics: Lu You 陆游

Tie Ma Bing He Ru Meng Lai 铁马冰河入梦来 The Iron Horse Glacier Comes To Sleep Lyrics 歌詞 With Pinyin By Vk

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

gǔ rén xué wen wú yí lì 
古 人  学  问  无 遗 力 
shǎo zhuàng gōng fu lǎo shǐ chéng 
少   壮     工   夫 老  始  成    
zhǐ shàng dé lái zhōng jiào qiǎn 
纸  上    得 来  终    觉   浅   
jué zhī cǐ shì yào gōng xíng 
绝  知  此 事  要  躬   行   
yì wài duàn qiáo biān 
驿 外  断   桥   边   
jì mò kāi wú zhǔ 
寂 寞 开  无 主  
yǐ shì huáng hūn dú zì chóu 
已 是  黄    昏  独 自 愁   
gèng zhe fēng hé yǔ 
更   着  风   和 雨 
wú yì kǔ zhēng chūn   yí rèn qún fāng dù 
无 意 苦 争    春     一 任  群  芳   妒 
líng luò chéng ní niǎn zuò chén 
零   落  成    泥 碾   作  尘   
zhí yǒu xiāng rú gù 
只  有  香    如 故 
xiǎo lóu yí yè tīng chūn yǔ 
小   楼  一 夜 听   春   雨 
shēn xiàng míng cháo mài xìng huā 
深   巷    明   朝   卖  杏   花  
féng rén wèn dào guī hé chù 
逢   人  问  道  归  何 处  
xiào zhǐ chuán ér cǐ shì jiā 
笑   指  船    儿 此 是  家  
fēng juǎn jiāng hú yǔ àn cūn 
风   卷   江    湖 雨 暗 村  
sì shān shēng zuò hǎi tāo fān 
四 山   声    作  海  涛  翻  
xī chái huo ruǎn mán zhān nuǎn 
溪 柴   火  软   蛮  毡   暖   
wǒ yǔ lí nú bù chū mén 
我 与 狸 奴 不 出  门  
jiāng wò gū cūn bú zì āi 
僵    卧 孤 村  不 自 哀 
shàng sī wéi guó shù lún tái 
尚    思 为  国  戍  轮  台  
yè lán wò tīng fēng chuī yǔ 
夜 阑  卧 听   风   吹   雨 
tiě mǎ bīng hé rù mèng lái 
铁  马 冰   河 入 梦   来  
wèi bēi wèi gǎn wàng yōu guó 
位  卑  未  敢  忘   忧  国  
shì dìng yóu xū dài hé guān 
事  定   犹  须 待  阖 棺   
chū shī yì biǎo zhēn míng shì 
出  师  一 表   真   名   世  
qiān zǎi shuí kān bó zhòng jiān 
千   载  谁   堪  伯 仲    间   
dāng nián wàn lǐ mì fēng hóu 
当   年   万  里 觅 封   侯  
pǐ mǎ shù liáng zhōu 
匹 马 戍  梁    州   
guān hé mèng duàn hé chù 
关   河 梦   断   何 处  
chén àn jiù diāo qiú 
尘   暗 旧  貂   裘  
hú wèi miè   bìn xiān qiū   lèi kōng liú 
胡 未  灭    鬓  先   秋    泪  空   流  
cǐ shēng shuí liào   xīn zài tiān shān   shēn lǎo cāng zhōu 
此 生    谁   料     心  在  天   山     身   老  沧   洲   
sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng 
死 去 元   知  万  事  空   
dàn bēi bú jiàn jiǔ zhōu tóng 
但  悲  不 见   九  州   同   
wáng shī běi dìng zhōng yuán rì 
王   师  北  定   中    原   日 
jiā jì wú wàng gào nǎi wēng 
家  祭 无 忘   告  乃  翁   
hé fāng kě huà shēn qiān yì 
何 方   可 化  身   千   亿 
yí shù méi huā yí fàng wēng 
一 树  梅  花  一 放   翁   
yě xìn měi rén zhōng zuò tǔ 
也 信  美  人  终    作  土 
bù kān yōu mèng tài cōng cōng 
不 堪  幽  梦   太  匆   匆   
shān zhòng shuǐ fù yí wú lù 
山   重    水   复 疑 无 路 
liǔ àn huā míng yòu yì cūn 
柳  暗 花  明   又  一 村  
cǐ shēn hé shì shī rén wèi 
此 身   合 是  诗  人  未  
xì yǔ qí lǘ rù jiàn mén 
细 雨 骑 驴 入 剑   门  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags