Thursday, June 13, 2024
HomePopTian Ru Shui 天如水 Days Like Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Tian Ru Shui 天如水 Days Like Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Chinese Song Name: Tian Ru Shui 天如水
English Tranlation Name: Days Like Water 
Chinese Singer: HITA
Chinese Composer: Fu Lan Qi 弗兰奇
Chinese Lyrics: Zheng Nan 郑楠

Tian Ru Shui 天如水 Days Like Water Lyrics 歌詞 With Pinyin By HITA

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shí wén dàn zhēng   shān xià yǔ chū qíng 
时  闻  弹  筝      山   下  雨 初  晴   
yì duǒ fú qú   wǎn xiá míng huā yīn 
一 朵  芙 蕖   晚  霞  明   花  阴  
xiǎo shēng jiè wèn cái yún   zhēng yí yǐng 
小   生    借  问  裁  云    筝    移 影   
shuǐ yù bǎ   rén zhào qīng 
水   欲 把   人  照   清   
shēng rú zhēng dù   bō bái lù cǎo qīng 
声    如 争    渡   拨 白  鹭 草  清   
àn xiāng fú xiǎo   yī yuē shì xiāng líng 
暗 香    拂 晓     依 约  是  湘    灵   
nà shì shuí jiā niáng zǐ   yī xiù yún 
那 是  谁   家  娘    子   衣 绣  云  
tiān rú shuǐ   fēng rú xìn 
天   如 水     风   如 信  
jīn yè   qiǎn shuí tīng 
今  夜   遣   谁   听   
qià sì   qǔ zhōng xún 
恰  似   曲 终    寻  
rén bú jiàn   yòu shì qīng píng 
人  不 见     又  是  青   萍   
shēng shēng nòng āi   shòu mǎ yǐ bù tíng 
声    声    弄   哀   瘦   马 已 不 停   
cuī lí rén   shēng shēng jǐn 
催  离 人    声    声    紧  
qīng niǎo   kě dài xìn 
青   鸟     可 带  信  
qià sì   xiāo hún yīn 
恰  似   销   魂  音  
shì nǐ lái   yòu shì xiào pín 
是  你 来    又  是  笑   颦  
jiāng fēng chū tíng   hǎi kuò cháo píng jìng 
江    风   初  停     海  阔  潮   平   静   
ràng nǐ tīng   wǒ de xīn 
让   你 听     我 的 心  
yīn qín nòng   nú qiè kōng fáng bù rěn guī 
殷  勤  弄     奴 怯  空   房   不 忍  归  
chóu jué yì   shèng xián màn dào jiǔ liàng shē 
愁   绝  意   剩    弦   谩  道  酒  量    赊  
dàn wèi liǎo   yún píng lèi xián qiě zuò gē 
弹  未  了     云  屏   泪  闲   且  作  歌 
wéi nǐ   qīng gē   huí shě 
为  你   清   歌   回  舍  
jīn yè   qiǎn shuí tīng 
今  夜   遣   谁   听   
qià sì   qǔ zhōng xún 
恰  似   曲 终    寻  
rén bú jiàn   yòu shì qīng píng 
人  不 见     又  是  青   萍   
shēng shēng nòng āi   shòu mǎ yǐ bù tíng 
声    声    弄   哀   瘦   马 已 不 停   
cuī lí rén   shēng shēng jǐn 
催  离 人    声    声    紧  
qīng niǎo   kě dài xìn 
青   鸟     可 带  信  
qià sì   xiāo hún yīn 
恰  似   销   魂  音  
shì nǐ lái   yòu shì xiào pín 
是  你 来    又  是  笑   颦  
jiāng fēng chū tíng   hǎi kuò cháo píng jìng 
江    风   初  停     海  阔  潮   平   静   
ràng nǐ tīng   wǒ de xīn 
让   你 听     我 的 心  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags