Thursday, April 25, 2024
HomePopTian Fu Zhi Guo 天府之国 Land Of Abundance Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Tian Fu Zhi Guo 天府之国 Land Of Abundance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Chinese Song Name: Tian Fu Zhi Guo 天府之国
English Tranlation Name: Land Of Abundance
Chinese Singer: Luan Yin She 鸾音社
Chinese Composer: Wang Yi Yi 王熠熠
Chinese Lyrics: Jiu Cun 九寸

Tian Fu Zhi Guo 天府之国 Land Of Abundance Lyrics 歌詞 With Pinyin By Luan Yin She 鸾音社

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

ā  kōng : 
阿 空   : 
qín hàn chū   lì bā shǔ 
秦  汉  初    立 巴 蜀  
wān yán qiān lǐ wèi tiān fǔ 
蜿  蜒  千   里 谓  天   府 
dōng yǒu yáo   hán zhī gù 
东   有  肴    函  之  固 
wàn hù qiān mén rù huà tú 
万  户 千   门  入 画  图 
jiǔ tiān kāi   chū chéng dōu 
九  天   开    出  成    都  
qín jiān dé jí cǐ jiān wú 
秦  间   得 及 此 间   无 
niǎn lái hóng sī 
捻   来  红   丝 
xiù lái chūn yàn sòng nuǎn rù tú sū 
绣  来  春   燕  送   暖   入 屠 苏 
kuān zhǎi xiàng zǐ   zhe hàn fú de gū niang 
宽   窄   巷    子   着  汉  服 的 姑 娘    
dù fǔ cǎo táng   wàng yǎn shū shēng láng lǎng 
杜 甫 草  堂     望   眼  书  声    朗   朗   
bā shān yǔ yè   xī shū yān yǔ lóng xiāng 
巴 山   雨 夜   稀 疏  烟  雨 笼   香    
huàn huā xī biān   fǔ hóng zhuāng 
浣   花  溪 边     抚 红   妆     
tiān fǔ zhī guó   dōu shuō shǔ dào nán shàng nán 
天   府 之  国    都  说   蜀  道  难  上    难  
qián táng jiāng biān   qiāng zhài yě lái tàn yi tàn 
钱   塘   江    边     羌    寨   也 来  探  一 探  
shān wài xiǎo lóu   huí kàn wàn lǐ xíng guān shān 
山   外  小   楼    回  看  万  里 行   关   山   
Oh
tiān fǔ zhī guó   lè shān dà fó xiān dù xiān 
天   府 之  国    乐 山   大 佛 仙   渡 仙   
yóu zhēn zhū tān   jiǔ zhài gōu qián zhuǎn jǐ zhuǎn 
游  珍   珠  滩    九  寨   沟  前   转    几 转    
mín jiāng zhī shuǐ   děng lái pí xiū shè hàn guān 
岷  江    之  水     等   来  貔 貅  设  汉  关   
Oh
qín hàn chū   lì bā shǔ 
秦  汉  初    立 巴 蜀  
wān yán qiān lǐ wèi tiān fǔ 
蜿  蜒  千   里 谓  天   府 
dōng yǒu yáo   hán zhī gù 
东   有  肴    函  之  固 
wàn hù qiān mén rù huà tú 
万  户 千   门  入 画  图 
jiǔ tiān kāi   chū chéng dōu 
九  天   开    出  成    都  
qín jiān dé jí cǐ jiān wú 
秦  间   得 及 此 间   无 
niǎn lái hóng sī 
捻   来  红   丝 
xiù lái chūn yàn sòng nuǎn rù tú sū 
绣  来  春   燕  送   暖   入 屠 苏 
kuān zhǎi xiàng zǐ   zhe hàn fú de gū niang 
宽   窄   巷    子   着  汉  服 的 姑 娘    
dù fǔ cǎo táng   wàng yǎn shū shēng láng lǎng 
杜 甫 草  堂     望   眼  书  声    朗   朗   
bā shān yǔ yè   xī shū yān yǔ lóng xiāng 
巴 山   雨 夜   稀 疏  烟  雨 笼   香    
huàn huā xī biān   fǔ hóng zhuāng 
浣   花  溪 边     抚 红   妆     
tiān fǔ zhī guó   dōu shuō shǔ dào nán shàng nán 
天   府 之  国    都  说   蜀  道  难  上    难  
qián táng jiāng biān   qiāng zhài yě lái tàn yi tàn 
钱   塘   江    边     羌    寨   也 来  探  一 探  
shān wài xiǎo lóu   huí kàn wàn lǐ xíng guān shān 
山   外  小   楼    回  看  万  里 行   关   山   
Oh
tiān fǔ zhī guó   lè shān dà fó xiān dù xiān 
天   府 之  国    乐 山   大 佛 仙   渡 仙   
yóu zhēn zhū tān   jiǔ zhài gōu qián zhuǎn jǐ zhuǎn 
游  珍   珠  滩    九  寨   沟  前   转    几 转    
mín jiāng zhī shuǐ   děng lái pí xiū shè hàn guān 
岷  江    之  水     等   来  貔 貅  设  汉  关   
Oh
tiān fǔ zhī guó   dōu shuō shǔ dào nán shàng nán 
天   府 之  国    都  说   蜀  道  难  上    难  
qián táng jiāng biān   qiāng zhài yě lái tàn yi tàn 
钱   塘   江    边     羌    寨   也 来  探  一 探  
shān wài xiǎo lóu   huí kàn wàn lǐ xíng guān shān 
山   外  小   楼    回  看  万  里 行   关   山   
Oh
tiān fǔ zhī guó   lè shān dà fó xiān dù xiān 
天   府 之  国    乐 山   大 佛 仙   渡 仙   
yóu zhēn zhū tān   jiǔ zhài gōu qián zhuǎn jǐ zhuǎn 
游  珍   珠  滩    九  寨   沟  前   转    几 转    
mín jiāng zhī shuǐ   děng lái pí xiū shè hàn guān 
岷  江    之  水     等   来  貔 貅  设  汉  关   
Oh

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags