Tian Di Lian 天地恋 Love Of Heaven And Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Er 文儿

Tian Di Lian 天地恋 Love Of Heaven And Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Tian Di Lian 天地恋
English Tranlation Name: Love Of Heaven And Earth
Chinese Singer: Wen Er 文儿
Chinese Composer: Yi Ming 佚名
Chinese Lyrics: Yi Ming 佚名

Tian Di Lian 天地恋 Love Of Heaven And Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Er 文儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā luò wú qíng děng le yòu yí jì 
花  落  无 情   等   了 又  一 季 
chéng shòu bù liǎo tài duō de qī xǔ 
承    受   不 了   太  多  的 期 许 
nán rěn bié lí zài shí qiáo 
难  忍  别  离 在  石  桥   
kè huà nǐ guī qī 
刻 画  你 归  期 
yī rén mèng zhuǎn shùn jiān xíng dān yǐng 
伊 人  梦   转    瞬   间   形   单  影   
dēng huǒ líng líng liú yuè zhú huǒ xī 
灯   火  零   零   流  月  烛  火  熄 
jì jūn yì qǔ táo huā fēi wǎng xī 
寄 君  一 曲 桃  花  飞  往   西 
suǒ shàng huí yì zhǐ wéi 
锁  上    回  忆 只  为  
zhēn cún yú jūn diǎn diǎn dī 
珍   存  于 君  点   点   滴 
hóng zhú yǐng jiǎn bú duàn xiāng sī qíng 
红   烛  影   剪   不 断   相    思 情   
huā kāi rén jiān qī dài néng mù jūn yán 
花  开  人  间   期 待  能   慕 君  颜  
wàng duàn qíng chuān hé shí néng zài xiāng jiàn 
望   断   晴   川    何 时  能   在  相    见   
jìng huā yuán zhā hóng xiàn 
镜   花  缘   扎  红   线   
bǐ duān què zài yún hǎi diān 
彼 端   却  在  云  海  巅   
bǎi zhuǎn jié suí fēng piāo qù tiān dì jiān 
百  转    结  随  风   飘   去 天   地 间   
xīng lèi mí lí fēng chuī sàn mèng zhōng jù 
星   泪  迷 离 风   吹   散  梦   中    聚 
yún zǎi jià yī féng bǔ nǐ de qì xī 
云  载  嫁  衣 缝   补 你 的 气 息 
mèng zhōng xiāng yī chù pèng nǐ 
梦   中    相    依 触  碰   你 
què shì wǒ tòng de hū xī 
却  是  我 痛   的 呼 吸 
yì qiān nián ài liàn xiāng shǒu tiān dì jiān 
一 千   年   爱 恋   相    守   天   地 间   
dēng huǒ líng líng liú yuè zhú huǒ xī 
灯   火  零   零   流  月  烛  火  熄 
jì jūn yì qǔ táo huā fēi wǎng xī 
寄 君  一 曲 桃  花  飞  往   西 
suǒ shàng huí yì zhǐ wéi 
锁  上    回  忆 只  为  
zhēn cún yú jūn diǎn diǎn dī 
珍   存  于 君  点   点   滴 
hóng zhú yǐng jiǎn bú duàn xiāng sī qíng 
红   烛  影   剪   不 断   相    思 情   
huā kāi rén jiān qī dài néng mù jūn yán 
花  开  人  间   期 待  能   慕 君  颜  
wàng duàn qíng chuān hé shí néng zài xiāng jiàn 
望   断   晴   川    何 时  能   在  相    见   
jìng huā yuán zhā hóng xiàn 
镜   花  缘   扎  红   线   
bǐ duān què zài yún hǎi diān 
彼 端   却  在  云  海  巅   
bǎi zhuǎn jié suí fēng piāo qù tiān dì jiān 
百  转    结  随  风   飘   去 天   地 间   
xīng lèi mí lí fēng chuī sàn mèng zhōng jù 
星   泪  迷 离 风   吹   散  梦   中    聚 
yún zǎi jià yī féng bǔ nǐ de qì xī 
云  载  嫁  衣 缝   补 你 的 气 息 
mèng zhōng xiāng yī chù pèng nǐ 
梦   中    相    依 触  碰   你 
què shì wǒ tòng de hū xī 
却  是  我 痛   的 呼 吸 
yì qiān nián ài liàn xiāng shǒu tiān dì jiān 
一 千   年   爱 恋   相    守   天   地 间   
xīng lèi mí lí fēng chuī sàn mèng zhōng jù 
星   泪  迷 离 风   吹   散  梦   中    聚 
yún zǎi jià yī féng bǔ nǐ de qì xī 
云  载  嫁  衣 缝   补 你 的 气 息 
mèng zhōng xiāng yī chù pèng nǐ 
梦   中    相    依 触  碰   你 
què shì wǒ tòng de hū xī 
却  是  我 痛   的 呼 吸 
yì qiān nián ài liàn xiāng shǒu tiān dì jiān 
一 千   年   爱 恋   相    守   天   地 间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.