Friday, December 8, 2023
HomePopTian Dao Lun Hui 天道轮回 Natural Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Tian Dao Lun Hui 天道轮回 Natural Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ding Fang 丁放

Chinese Song Name:Tian Dao Lun Hui 天道轮回 
English Translation Name: Natural Law 
Chinese Singer: Ding Fang 丁放
Chinese Composer:Wang Le Ting 王乐汀
Chinese Lyrics:Wang Le Ting 王乐汀

Tian Dao Lun Hui 天道轮回 Natural Law Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ding Fang 丁放

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tiān dào lún huí 
天   道  轮  回  
xià rì yàn yáng lǐ dà xuě fēn fēi 
夏  日 艳  阳   里 大 雪  纷  飞  
huā hóng huā lǜ 
花  红   花  绿 
shí yuè xiǎng chūn léi 
十  月  响    春   雷  
gāo dī zūn bēi 
高  低 尊  卑  
sān shí nián hé dōng xi yū yòu huí 
三  十  年   河 东   西 迂 又  回  
zì gǔ cāng tiān 
自 古 苍   天   
kàn tā rào guò shuí 
看  他 绕  过  谁   
kàn luò huā yǒu yì chūn qù yòu huí 
看  落  花  有  意 春   去 又  回  
ǒu yù jiā rén wú yǔ zhī chūn wèi 
偶 遇 佳  人  无 语 知  春   味  
zhǐ wàng qiáng wēi zhān lù zhuì chūn lèi 
只  望   蔷    薇  沾   露 坠   春   泪  
chūn lái qiū qù wù shì rén fēi 
春   来  秋  去 物 是  人  非  
tiān yá mò lù zhī shēn zuì 
天   涯 陌 路 只  身   醉  
tiān kōng luò huā fēn fēn zhuì 
天   空   落  花  纷  纷  坠   
xián tán mò lùn shì shì fēi 
闲   谈  莫 论  世  事  非  
kàn shì chéng cái shēn tuì 
看  事  成    才  身   退  
tiān dào lún huí 
天   道  轮  回  
xià rì yàn yáng lǐ dà xuě fēn fēi 
夏  日 艳  阳   里 大 雪  纷  飞  
huā hóng huā lǜ 
花  红   花  绿 
shí yuè xiǎng chūn léi 
十  月  响    春   雷  
gāo dī zūn bēi 
高  低 尊  卑  
sān shí nián hé dōng xi yū yòu huí 
三  十  年   河 东   西 迂 又  回  
zì gǔ cāng tiān 
自 古 苍   天   
kàn tā rào guò shuí 
看  他 绕  过  谁   
kàn luò huā yǒu yì chūn qù yòu huí 
看  落  花  有  意 春   去 又  回  
ǒu yù jiā rén wú yǔ zhī chūn wèi 
偶 遇 佳  人  无 语 知  春   味  
zhǐ wàng qiáng wēi zhān lù zhuì chūn lèi 
只  望   蔷    薇  沾   露 坠   春   泪  
chūn lái qiū qù wù shì rén fēi 
春   来  秋  去 物 是  人  非  
tiān yá mò lù zhī shēn zuì 
天   涯 陌 路 只  身   醉  
tiān kōng luò huā fēn fēn zhuì 
天   空   落  花  纷  纷  坠   
xián tán mò lùn shì shì fēi 
闲   谈  莫 论  世  事  非  
kàn shì chéng cái shēn tuì 
看  事  成    才  身   退  
tiān dào lún huí 
天   道  轮  回  
xià rì yàn yáng lǐ dà xuě fēn fēi 
夏  日 艳  阳   里 大 雪  纷  飞  
huā hóng huā lǜ 
花  红   花  绿 
shí yuè xiǎng chūn léi 
十  月  响    春   雷  
gāo dī zūn bēi 
高  低 尊  卑  
sān shí nián hé dōng xi yū yòu huí 
三  十  年   河 东   西 迂 又  回  
zì gǔ cāng tiān 
自 古 苍   天   
kàn tā rào guò shuí 
看  他 绕  过  谁   
tiān dào lún huí 
天   道  轮  回  
xià rì yàn yáng lǐ dà xuě fēn fēi 
夏  日 艳  阳   里 大 雪  纷  飞  
huā hóng huā lǜ 
花  红   花  绿 
shí yuè xiǎng chūn léi 
十  月  响    春   雷  
gāo dī zūn bēi 
高  低 尊  卑  
sān shí nián hé dōng xi yū yòu huí 
三  十  年   河 东   西 迂 又  回  
zì gǔ cāng tiān 
自 古 苍   天   
kàn tā rào guò shuí 
看  他 绕  过  谁   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags