Tao Hua Mei Tao Hua Kai 桃花美桃花开 Peach Blossoms Bloom Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Zhi Han 姚知含

Tao Hua Mei Tao Hua Kai 桃花美桃花开 Peach Blossoms Bloom Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Zhi Han 姚知含

Chinese Song Name: Tao Hua Mei Tao Hua Kai 桃花美桃花开 
English Tranlation Name: Peach Blossoms Bloom
Chinese Singer: Yao Zhi Han 姚知含
Chinese Composer: Unknow
Chinese Lyrics: Unknow

Tao Hua Mei Tao Hua Kai 桃花美桃花开 Peach Blossoms Bloom Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yao Zhi Han 姚知含

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn fēng chuī   yàn ér guī lái 
春   风   吹     燕  儿 归  来  
yòu shì yì nián táo huā ér kāi 
又  是  一 年   桃  花  儿 开  
fěn hóng xiào liǎn rě rén ài 
粉  红   笑   脸   惹 人  爱 
qīng xiāng piāo piāo huā mǎn chuāng tái 
清   香    飘   飘   花  满  窗     台  
yáng liǔ lǜ   hú dié piān piān 
杨   柳  绿   蝴 蝶  翩   翩   
mǎn yuán de táo huā ér   xiāng sī diǎn diǎn 
满  园   的 桃  花  儿   相    思 点   点   
shí lǐ míng mèi yìng rán tiān biān 
十  里 明   媚  映   燃  天   边   
yān hóng piàn piàn wēn nuǎn rén jiān 
殷  红   片   片   温  暖   人  间   
táo huā měi   táo huā kāi 
桃  花  美    桃  花  开  
táo huā chūn fēng zhōng zhǎn xiōng huái 
桃  花  春   风   中    展   胸    怀   
wǒ wèn táo huā wéi shuí kāi 
我 问  桃  花  为  谁   开  
qíng mǎn tiān xià   xiāng piāo sì hǎi 
情   满  天   下    香    飘   四 海  
táo huā měi   táo huā kāi 
桃  花  美    桃  花  开  
táo huā xiào shēng zhōng zuì kě ài 
桃  花  笑   声    中    最  可 爱 
mò wèn hé shí kàn táo huā huí 
莫 问  何 时  看  桃  花  回  
dōng xuě xiāo jìn   bào chūn lái 
冬   雪  消   尽    报  春   来  
chūn fēng chuī   yàn ér guī lái 
春   风   吹     燕  儿 归  来  
yòu shì yì nián táo huā ér kāi 
又  是  一 年   桃  花  儿 开  
fěn hóng xiào liǎn rě rén ài 
粉  红   笑   脸   惹 人  爱 
qīng xiāng piāo piāo huā mǎn chuāng tái 
清   香    飘   飘   花  满  窗     台  
yáng liǔ lǜ   hú dié piān piān 
杨   柳  绿   蝴 蝶  翩   翩   
mǎn yuán de táo huā ér   xiāng sī diǎn diǎn 
满  园   的 桃  花  儿   相    思 点   点   
shí lǐ míng mèi yìng rán tiān biān 
十  里 明   媚  映   燃  天   边   
yān hóng piàn piàn wēn nuǎn rén jiān 
殷  红   片   片   温  暖   人  间   
táo huā měi   táo huā kāi 
桃  花  美    桃  花  开  
táo huā chūn fēng zhōng zhǎn xiōng huái 
桃  花  春   风   中    展   胸    怀   
wǒ wèn táo huā wéi shuí kāi 
我 问  桃  花  为  谁   开  
qíng mǎn tiān xià   xiāng piāo sì hǎi 
情   满  天   下    香    飘   四 海  
táo huā měi   táo huā kāi 
桃  花  美    桃  花  开  
táo huā xiào shēng zhōng zuì kě ài 
桃  花  笑   声    中    最  可 爱 
mò wèn hé shí kàn táo huā huí 
莫 问  何 时  看  桃  花  回  
dōng xuě xiāo jìn   bào chūn lái 
冬   雪  消   尽    报  春   来  
táo huā měi   táo huā kāi 
桃  花  美    桃  花  开  
táo huā xiào shēng zhōng zuì kě ài 
桃  花  笑   声    中    最  可 爱 
mò wèn hé shí kàn táo huā huí 
莫 问  何 时  看  桃  花  回  
dōng xuě xiāo jìn   bào chūn lái 
冬   雪  消   尽    报  春   来  
mò wèn hé shí kàn táo huā huí 
莫 问  何 时  看  桃  花  回  
dōng xuě xiāo jìn   bào chūn lái 
冬   雪  消   尽    报  春   来  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.