Wednesday, October 4, 2023
HomePopTao Hua Jie 桃花结 Peach Blossom Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Tao Hua Jie 桃花结 Peach Blossom Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xia Wan An 夏婉安 Xia Wan’an

Chinese Song Name:Tao Hua Jie 桃花结 
English Translation Name:Peach Blossom Knot
Chinese Singer: Xia Wan An 夏婉安 Xia Wan'an
Chinese Composer:Sun Ying Nan 孙英男
Chinese Lyrics:Sun Ying Nan 孙英男

Tao Hua Jie 桃花结 Peach Blossom Knot Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xia Wan An 夏婉安 Xia Wan'an

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yí yè xiǎo zhōu jiàn xíng jiàn yuǎn 
一 叶 小   舟   渐   行   渐   远   
liáo bō qín shēng jīng hóng yì piē 
撩   拨 琴  声    惊   鸿   一 瞥  
bǐ mò zhǐ yàn shū huà cháng piān 
笔 墨 纸  砚  书  画  长    篇   
chù pèng shuí de sī niàn 
触  碰   谁   的 思 念   
tiān gāng pò xiǎo nán guī de yàn 
天   刚   破 晓   南  归  的 雁  
wēi fēng chuī luò fán xīng diǎn diǎn 
微  风   吹   落  繁  星   点   点   
lí bié yì yǎn duì chóu mián 
离 别  一 眼  对  愁   眠   
mèng lǐ táo huā yuán 
梦   里 桃  花  源   
yì huā yì cǎo yí yè 
一 花  一 草  一 叶 
yì shēng yí shì yí miàn 
一 生    一 世  一 面   
yí sì yín hé piáo pō luò jiǔ tiān 
疑 似 银  河 瓢   泼 落  九  天   
suí fēng piāo de luò yè 
随  风   飘   的 落  叶 
duì qiū tiān de wù jiě 
对  秋  天   的 误 解  
jiǎn bú duàn de sī niàn 
剪   不 断   的 思 念   
liáo liáo jǐ bǐ qíng shēn yuán qiǎn 
寥   寥   几 笔 情   深   缘   浅   
mìng lǐ táo huā jié  ye
命   里 桃  花  结   ye
wéi nǐ yǐn jìn màn tiān fēng xuě 
为  你 饮  尽  漫  天   风   雪  
yì huā yí shì jiè  ye
一 花  一 世  界   ye
fàn huáng sī niàn wǎng shì yòu gāi 
泛  黄    思 念   往   事  又  该  
zěn me qù xiě  ye
怎  么 去 写   ye
mǔ dān tíng wài dú diào hán jiāng xuě 
牡 丹  亭   外  独 钓   寒  江    雪  
kōng shǒu nà duàn táo huā jié 
空   守   那 段   桃  花  结  
Ahaaa
Ahaaa
tiān gāng pò xiǎo nán guī de yàn 
天   刚   破 晓   南  归  的 雁  
wēi fēng chuī luò fán xīng diǎn diǎn 
微  风   吹   落  繁  星   点   点   
lí bié yì yǎn duì chóu mián 
离 别  一 眼  对  愁   眠   
mèng lǐ táo huā yuán 
梦   里 桃  花  源   
yì huā yì cǎo yí yè 
一 花  一 草  一 叶 
yì shēng yí shì yí miàn 
一 生    一 世  一 面   
yí sì yín hé piáo pō luò jiǔ tiān 
疑 似 银  河 瓢   泼 落  九  天   
suí fēng piāo de luò yè 
随  风   飘   的 落  叶 
duì qiū tiān de wù jiě 
对  秋  天   的 误 解  
jiǎn bú duàn de sī niàn 
剪   不 断   的 思 念   
liáo liáo jǐ bǐ qíng shēn yuán qiǎn 
寥   寥   几 笔 情   深   缘   浅   
mìng lǐ táo huā jié  ye
命   里 桃  花  结   ye
wéi nǐ yǐn jìn màn tiān fēng xuě 
为  你 饮  尽  漫  天   风   雪  
yì huā yí shì jiè  ye
一 花  一 世  界   ye
fàn huáng sī niàn wǎng shì yòu gāi 
泛  黄    思 念   往   事  又  该  
zěn me qù xiě  ye
怎  么 去 写   ye
mǔ dān tíng wài dú diào hán jiāng xuě 
牡 丹  亭   外  独 钓   寒  江    雪  
kōng shǒu nà duàn táo huā jié 
空   守   那 段   桃  花  结  
Ahaaa
Ahaaa
liáo liáo jǐ bǐ qíng shēn yuán qiǎn 
寥   寥   几 笔 情   深   缘   浅   
mìng lǐ táo huā jié  ye
命   里 桃  花  结   ye
wéi nǐ yǐn jìn màn tiān fēng xuě 
为  你 饮  尽  漫  天   风   雪  
yì huā yí shì jiè  ye
一 花  一 世  界   ye
fàn huáng sī niàn wǎng shì yòu gāi 
泛  黄    思 念   往   事  又  该  
zěn me qù xiě  ye
怎  么 去 写   ye
mǔ dān tíng wài dú diào hán jiāng xuě 
牡 丹  亭   外  独 钓   寒  江    雪  
kōng shǒu nà duàn táo huā jié 
空   守   那 段   桃  花  结  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags