Tag Archives: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听

Dai Bu Zou 带不走 Can’t Take Away Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听,Ling Yi Jiu Ling Er 零一九零贰

Dai Bu Zou 带不走 Can't Take Away Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听,Ling Yi Jiu Ling Er 零一九零贰

Chinese Song Name:Dai Bu Zou 带不走
English Tranlation Name: Can't Take Away 
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听,Ling Yi Jiu Ling Er 零一九零贰
Chinese Composer:Wang Zhong Yi 王中易
Chinese Lyrics:Li Ya Nan 李亚男

Zhi Sheng Wan An 只剩晚安 Only Good Night Leftover Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听、Li Piao Piao 李飘飘

Zhi Sheng Wan An 只剩晚安 Only Good Night Leftover Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听、Li Piao Piao 李飘飘

Chinese Song Name:Zhi Sheng Wan An 只剩晚安
English Tranlation Name:Only Good Night Leftover
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听、Li Piao Piao 李飘飘
Chinese Composer:Wang Zhong Yi 王中易
Chinese Lyrics:Li Ya Nan 李亚男,Wang Bing Xuan 王炳煊

Hai Shi Yao Fen Kai 还是要分开 Still Want To Separate Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Zhao Zhi Tong 赵芷彤 Luo Xian Sheng 洛先生

Hai Shi Yao Fen Kai 还是要分开 Still Want To Separate Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Hai Shi Yao Fen Kai 还是要分开
English Tranlation Name: Still Want To Separate 
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Zhao Zhi Tong 赵芷彤 Luo Xian Sheng 洛先生
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易
Chinese Lyrics: Li Ya Nan 李亚男

Xiao Yao Xian 逍遥仙 Happy Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听

Xiao Yao Xian 逍遥仙 Happy Fairy Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听

Chinese Song Name: Xiao Yao Xian 逍遥仙 
English Tranlation Name: Happy Fairy
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊
Chinese Lyrics: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊

Pi Pa Qiu 琵琶秋 Pipa Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Mao Er 毛儿

Pi Pa Qiu 琵琶秋 Pipa Autumn Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Mao Er 毛儿

Chinese Song Name: Pi Pa Qiu 琵琶秋
English Tranlation Name: Pipa Autumn
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Mao Er 毛儿
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 
Chinese Lyrics: Wang Ying 王莹 Li Ya Nan 李亚男

Guang Han Yao 广寒谣 Wide Cold Dear Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Bu Kao Pu Zu He 不靠谱组合

Guang Han Yao 广寒谣 Wide Cold Dear Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Bu Kao Pu Zu He 不靠谱组合

Chinese Song Name: Guang Han Yao 广寒谣
English Tranlation Name: Wide Cold Dear
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Bu Kao Pu Zu He 不靠谱组合
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊
Chinese Lyrics: Wang Ying 王莹

Ke Xia Yin 客侠吟 Guest Man Sing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Nan Feng 南风 ZJN

Ke Xia Yin 客侠吟 Guest Man Sing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Nan Feng 南风 ZJN

Chinese Song Name: Ke Xia Yin 客侠吟
English Tranlation Name: Guest Man Sing
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Nan Feng 南风 ZJN
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊
Chinese Lyrics: Wang Ying 王莹

Nan Guan Zui 南关醉 Nanguan Drunk Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Ye Li 叶里

Nan Guan Zui 南关醉 Nanguan Drunk Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Ye Li 叶里

Chinese Song Name: Nan Guan Zui 南关醉
English Tranlation Name: Nanguan Drunk
Chinese Singer: Yi Ge Sai Ting 伊格赛听 Ye Li 叶里
Chinese Composer: Wang Zhong Yi 王中易 Gao Mo Yi 高漠伊
Chinese Lyrics: Wang Ying 王莹