Tag Archives: Tai Yi 太一 Tai Yi

Jing 鲸 Whale Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Jing 鲸 Whale Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Jing 鲸
English Translation Name:Whale
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi

Hong Yun Pao 红云袍 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Hong Yun Pao 红云袍
English Translation Name:Red Cloud Robe
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi

Qing Kong Zhong Ran Qing Se Di Zhi Leng Yue 晴空纵然青涩笛之冷月 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Qing Kong Zhong Ran Qing Se Di Zhi Leng Yue 晴空纵然青涩笛之冷月 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Qing Kong Zhong Ran Qing Se Di Zhi Leng Yue 晴空纵然青涩笛之冷月 
English Translation Name:Even Though The Sky Is Clear And The Flute Is Green, The Moon Is Cold
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi

Da Ni 打你 Hit You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Da Ni 打你 Hit You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Da Ni 打你
English Translation Name: Hit You 
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi

Xin Tiao Huan Ni 心跳还你 Return Heartbeat To You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Xin Tiao Huan Ni 心跳还你 Return Heartbeat To You Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Xin Tiao Huan Ni 心跳还你 
English Translation Name: Return Heartbeat To You
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi

Qin Shou Zhe Diao De Bi Jian Wo Bian Qin Shou Zhan 亲手折掉的笔尖我便亲手粘 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Qin Shou Zhe Diao De Bi Jian Wo Bian Qin Shou Zhan 亲手折掉的笔尖我便亲手粘 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Qin Shou Zhe Diao De Bi Jian Wo Bian Qin Shou Zhan 亲手折掉的笔尖我便亲手粘 
English Translation Name:I'll Stick The Tip Of The Pen That I Folded Off Myself
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi 
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi 
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi 

Ge Ming Dai Ding Er 歌名待定·貳 Song Name To Be Determined · II Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Ge Ming Dai Ding Er 歌名待定·貳 Song Name To Be Determined · II Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Ge Ming Dai Ding Er 歌名待定·貳
English Translation Name:Song Name To Be Determined · II 
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi

Ge Ming Dai Ding 歌名待定 Song Title To Be Determined Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Ge Ming Dai Ding 歌名待定 Song Title To Be Determined Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Ge Ming Dai Ding 歌名待定 
English Translation Name:Song Title To Be Determined 
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi

Jiu Jiu Xiao Tai 救救小太 Help Xiaotai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Jiu Jiu Xiao Tai 救救小太 Help Xiaotai Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Jiu Jiu Xiao Tai 救救小太
English Translation Name: Help Xiaotai
Chinese Singer:  Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics: Tai Yi 太一 Tai Yi

Shuang Qiang 霜墙 Wall of Frost Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Shuang Qiang 霜墙 Wall of Frost Lyrics 歌詞 With Pinyin By Tai Yi 太一 Tai Yi

Chinese Song Name:Shuang Qiang 霜墙
English Translation Name:Wall of Frost
Chinese Singer: Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Composer:Tai Yi 太一 Tai Yi
Chinese Lyrics:Tai Yi 太一 Tai Yi