Tag Archives: Qiu Feng Ze 邱锋泽 Kenny Khoo

Tian Hei Qing Bi Yan 天黑请闭眼 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ling Qiu 陈零九 Nine Chen Qiu Feng Ze 邱锋泽 Kenny Khoo

Tian Hei Qing Bi Yan 天黑请闭眼 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Ling Qiu 陈零九 Nine Chen Qiu Feng Ze 邱锋泽 Kenny Khoo

Chinese Song Name: Tian Hei Qing Bi Yan 天黑请闭眼
English Tranlation Name: Close Your Eyes When It Gets Dark
Chinese Singer: Chen Ling Qiu 陈零九 Nine Chen Qiu Feng Ze 邱锋泽 Kenny Khoo