Tag Archives: Jiang Dong Du Shu Ren 江东毒书人

Yu Jun Dui Zuo Dong Shan 与君对坐东山 Sit Opposite You On The East Hill Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Dong Du Shu Ren 江东毒书人

Yu Jun Dui Zuo Dong Shan 与君对坐东山 Sit Opposite You On The East Hill Lyrics 歌詞 With Pinyin

Chinese Song Name: Yu Jun Dui Zuo Dong Shan 与君对坐东山
English Tranlation Name: Sit Opposite You On The East Hill
Chinese Singer: Jiang Dong Du Shu Ren 江东毒书人
Chinese Composer: Si Tu 司徒
Chinese Lyrics: Si Tu 司徒