Tag Archives: Chinese popular singer

Zhui Ru Xing Kong 坠入星空 Fall Into The Stars Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Zhi Xin 季之昕

Zhui Ru Xing Kong 坠入星空 Fall Into The Stars Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Zhi Xin 季之昕

Chinese Song Name:Zhui Ru Xing Kong 坠入星空
English Translation Name:Fall Into The Stars 
Chinese Singer: Ji Zhi Xin 季之昕
Chinese Composer:Jie Ge Wen Kai Yi Qiang 接个吻开一枪
Chinese Lyrics:Jie Ge Wen Kai Yi Qiang 接个吻开一枪

Zuo Zhe Yun Duo Qu Xin Jia 坐着云朵去新家 Sit In The Clouds To The New Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Lan Tu Ya 乌兰图雅 Ulan Tuya

Zuo Zhe Yun Duo Qu Xin Jia 坐着云朵去新家 Sit In The Clouds To The New Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Lan TZuo Zhe Yun Duo Qu Xin Jia 坐着云朵去新家 Sit In The Clouds To The New Home Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wu Lan Tu Ya 乌兰图雅 Ulan Tuya u Ya 乌兰图雅 Ulan Tuya

Chinese Song Name:Zuo Zhe Yun Duo Qu Xin Jia 坐着云朵去新家 
English Translation Name: Sit In The Clouds To The New Home 
Chinese Singer: Wu Lan Tu Ya 乌兰图雅 Ulan Tuya 
Chinese Composer:Li Peng 李鹏、Yu Zi Zhuan 禹自颛
Chinese Lyrics:Liu Chuan Dong 刘传东

Zuo Wang De Ren Jian Ke 坐忘的人间客 Sitting Guests For Forgetting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhuang Chang Yu 庄畅宇 Ning Cai Chen 宁采臣 Ning Caichen

Chinese Song Name:Zuo Wang De Ren Jian Ke 坐忘的人间客 
English Translation Name:Sitting Guests For Forgetting
Chinese Singer: Zhuang Chang Yu 庄畅宇 Ning Cai Chen 宁采臣 Ning Caiche
Chinese Composer:Jin Si Cao 金丝草Ivy
Chinese Lyrics:Zhuang Chang Yu 庄畅宇 

Huai Xi Guan 坏习惯 Bad Habit Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yao Yao 刘垚垚

Huai Xi Guan 坏习惯 Bad Habit Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu Yao Yao 刘垚垚

Chinese Song Name:Huai Xi Guan 坏习惯 
English Translation Name: Bad Habit 
Chinese Singer:  Liu Yao Yao 刘垚垚
Chinese Composer: Liu Yao Yao 刘垚垚
Chinese Lyrics: Liu Yao Yao 刘垚垚/Liang You Shuang 梁又双

Tan Ta 坍塌 Collapse Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yun 王韵

Tan Ta 坍塌 Collapse Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wang Yun 王韵

Chinese Song Name:Tan Ta 坍塌
English Translation Name:Collapse
Chinese Singer: Wang Yun 王韵
Chinese Composer:Lan Yan 蓝颜、Wang Li Feng 王立峰
Chinese Lyrics:Lu Xi Yue 路夕月

Di Qiu Tao Li Ji Hua 地球逃离计划 Earth Escape Plan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Chi Tong Xue 江迟同学

Di Qiu Tao Li Ji Hua 地球逃离计划 Earth Escape Plan Lyrics 歌詞 With Pinyin By Jiang Chi Tong Xue 江迟同学

Chinese Song Name:Di Qiu Tao Li Ji Hua 地球逃离计划
English Translation Name: Earth Escape Plan
Chinese Singer: Jiang Chi Tong Xue 江迟同学
Chinese Composer:Jiang Chi Tong Xue 江迟同学
Chinese Lyrics:Jiang Chi Tong Xue 江迟同学

Di Qiu Zui Ke Ai 地球最可爱 The Loveliest Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hong Ge Ge 红格格

Di Qiu Zui Ke Ai 地球最可爱 The Loveliest Earth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hong Ge Ge 红格格

Chinese Song Name:Di Qiu Zui Ke Ai 地球最可爱 
English Translation Name: The Loveliest Earth 
Chinese Singer: Hong Ge Ge 红格格
Chinese Composer:Deng Cheng 邓澄
Chinese Lyrics:Deng Cheng 邓澄/Le Tian 乐天

Di Tan Zhi Ge 地摊之歌 Song of Stall Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Jing Xiao Guai 大靖小怪

Di Tan Zhi Ge 地摊之歌 Song of Stall Lyrics 歌詞 With Pinyin By Da Jing Xiao Guai 大靖小怪

Chinese Song Name:Di Tan Zhi Ge 地摊之歌 
English Translation Name:Song of Stall 
Chinese Singer: Da Jing Xiao Guai 大靖小怪
Chinese Composer:Ma Wen Long 马汶龙
Chinese Lyrics: Da Jing Xiao Guai 大靖小怪/Ma Wen Long 马汶龙

Zai Fei Xiang Yu Mi Shi Zhi Jian 在飞翔与迷失之间 Between Flying And Losing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Yan Jun 林彦俊 Lin Yanjun

Zai Fei Xiang Yu Mi Shi Zhi Jian 在飞翔与迷失之间 Between Flying And Losing Lyrics 歌詞 With Pinyin By Lin Yan Jun 林彦俊 Lin Yanjun

Chinese Song Name:Zai Fei Xiang Yu Mi Shi Zhi Jian 在飞翔与迷失之间 
English Translation Name: Between Flying And Losing 
Chinese Singer: Lin Yan Jun  林彦俊 Lin Yanjun 
Chinese Composer:Kim Woosung/Lee Hajoon/Lee Jaehyeong/Park Dojoon
Chinese Lyrics:Lin Yan Jun  林彦俊 Lin Yanjun /Liu Yu Lu 刘愉露

Zai Fei Ji Chang Deng Yi Sou Chuan 在飞机场等一艘船 Waiting For A Ship At The Airport Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ke Er 可儿

Zai Fei Ji Chang Deng Yi Sou Chuan 在飞机场等一艘船 Waiting For A Ship At The Airport Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ke Er 可儿

Chinese Song Name:Zai Fei Ji Chang Deng Yi Sou Chuan 在飞机场等一艘船
English Translation Name: Waiting For A Ship At The Airport
Chinese Singer: Ke Er 可儿
Chinese Composer:An Hai Tao 安海涛
Chinese Lyrics:La Xiao Bi 辣小笔