Tag Archives: Chen Jin Nan 陈近南

Ta Bu Shi Xing Chen Da Hai 他不是星辰大海 He Is Not The Sea Of Stars Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Jin Nan 陈近南

Ta Bu Shi Xing Chen Da Hai 他不是星辰大海 He Is Not The Sea Of Stars Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Jin Nan 陈近南

Chinese Song Name:Ta Bu Shi Xing Chen Da Hai 他不是星辰大海 
English Translation Name:He Is Not The Sea Of Stars 
Chinese Singer: Chen Jin Nan 陈近南
Chinese Composer:Qu Zi Qian 瞿子谦/Liu Tao 刘涛
Chinese Lyrics:Qu Zi Qian 瞿子谦/Liu Tao 刘涛/Wen lang 温莨