Tag Archives: Chen Fu Rong 陈富荣

Mu Yu Yu Jin Yu 木鱼与金鱼 Woodfish And Goldfish Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Mu Yu Yu Jin Yu 木鱼与金鱼 Woodfish And Goldfish Lyrics 歌詞 With Pinyin By Liu De Hua 刘德华 Andy Lau

Chinese Song Name: Mu Yu Yu Jin Yu 木鱼与金鱼
English Tranlation Name: Woodfish And Goldfish
Chinese Singer: Liu De Hua 刘德华 Andy Lau
Chinese Composer: Xu Jia Liang 徐嘉良
Chinese Lyrics: Li An Xiu 李安修 Preston Lee  Chen Fu Rong 陈富荣