Ta Xue Gui Nian 踏雪归年 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Jin 栗锦 Bian Jing Ting 边靖婷

Ta Xue Gui Nian 踏雪归年 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Jin 栗锦 Bian Jing Ting 边靖婷

Chinese Song Name:Ta Xue Gui Nian 踏雪归年 
English Translation Name:Go Back To The Year Through The Snow
Chinese Singer: Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Jin 栗锦 Bian Jing Ting 边靖婷
Chinese Composer:Li Jin 栗锦
Chinese Lyrics:Zhang Liang 张靓

\

Ta Xue Gui Nian 踏雪归年 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Guo Feng Xin Yu 国风新语 Li Jin 栗锦 Bian Jing Ting 边靖婷

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yòu tǎnɡ ɡuò   ɡù xiānɡ shuǐ 
又  淌   过    故 乡    水   
shēn fù xínɡ nánɡ tónɡ chūn ɡuī 
身   负 行   囊   同   春   归  
yóu jì dīnɡ nínɡ   kuà rì yuè shān hé 
犹  记 叮   咛     跨  日 月  山   河 
rào xīn fēi 
绕  心  扉  
rénɡ dào xǐ   wèi yán bēi 
仍   道  喜   未  言  悲  
fēnɡ xuě zhōnɡ tǐnɡ zhí jǐ bèi 
风   雪  中    挺   直  脊 背  
wéi wú shān hé   tónɡ zhù qǐ báo lěi 
为  吾 山   河   同   筑  起 堡  垒  
yì bù huǐ 
亦 不 悔  
chénɡ huánɡ hé zhī shuǐ   tà fēnɡ nián ér ɡuī 
承    黄    河 之  水     踏 丰   年   而 归  
dīnɡ wài shuí sònɡ shī qiān chuí 
町   外  谁   颂   诗  千   垂   
yǐ chén zhī wēi   xiànɡ yánɡ ér fēi 
以 尘   之  微    向    阳   而 飞  
huánɡ shā zhōnɡ shènɡ kāi huā ruǐ 
黄    沙  中    盛    开  花  蕊  
dé chānɡ pínɡ nián suì   tīnɡ huān xiào mínɡ mèi 
得 昌    平   年   岁    听   欢   笑   明   媚  
yǔ wàn xiānɡ dēnɡ huǒ yìnɡ huī 
与 万  乡    灯   火  映   辉  
màn tiān xīnɡ què   cù xī ɡāo ɡē 
漫  天   星   鹊    促 膝 高  歌 
wǒ chénɡ shènɡ shì yāo mínɡ yuè 
我 乘    盛    世  邀  明   月  
xì qiānɡ : 
戏 腔    : 
tàn 
叹  
ɡǔ jīn yīnɡ xiónɡ ɡuān sāi jǐ rén liú 
古 今  英   雄    关   塞  几 人  留  
cái dé jīn zhāo hái jiā lóu 
才  得 今  朝   还  家  楼  
jì cǐ xīn   yì wèi yóu 
寄 此 心    意 未  犹  
rénɡ dào xǐ   wèi yán bēi 
仍   道  喜   未  言  悲  
fēnɡ xuě zhōnɡ tǐnɡ zhí jǐ bèi 
风   雪  中    挺   直  脊 背  
wéi wú shān hé   tónɡ zhù qǐ báo lěi 
为  吾 山   河   同   筑  起 堡  垒  
yì bù huǐ 
亦 不 悔  
chénɡ huánɡ hé zhī shuǐ   tà fēnɡ nián ér ɡuī 
承    黄    河 之  水     踏 丰   年   而 归  
dīnɡ wài shuí sònɡ shī qiān chuí 
町   外  谁   颂   诗  千   垂   
yǐ chén zhī wēi   xiànɡ yánɡ ér fēi 
以 尘   之  微    向    阳   而 飞  
huánɡ shā zhōnɡ shènɡ kāi huā ruǐ 
黄    沙  中    盛    开  花  蕊  
dé chānɡ pínɡ nián suì   tīnɡ huān xiào mínɡ mèi 
得 昌    平   年   岁    听   欢   笑   明   媚  
yǔ wàn xiānɡ dēnɡ huǒ yìnɡ huī 
与 万  乡    灯   火  映   辉  
màn tiān xīnɡ què   cù xī ɡāo ɡē 
漫  天   星   鹊    促 膝 高  歌 
wǒ chénɡ shènɡ shì yāo mínɡ yuè 
我 乘    盛    世  邀  明   月  
zhè nián huá rú jūn suǒ yuàn 
这  年   华  如 君  所  愿   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.