Ta Sha Xing 踏莎行 Treading On Grass Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dai Quan 戴荃 Zheng Yun Long 郑云龙 Zheng Yunlong

Ta Sha Xing 踏莎行 Treading On Grass Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dai Quan 戴荃 Zheng Yun Long 郑云龙 Zheng Yunlong

Chinese Song Name:Ta Sha Xing 踏莎行 
English Translation Name:Treading On Grass
Chinese Singer: Dai Quan 戴荃 Zheng Yun Long 郑云龙 Zheng Yunlong
Chinese Composer:Dai Quan 戴荃 
Chinese Lyrics:Yan Shu 晏殊 Dai Quan 戴荃 

Ta Sha Xing 踏莎行 Treading On Grass Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dai Quan 戴荃 Zheng Yun Long 郑云龙 Zheng Yunlong

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
zǔ xí lí gē   cháng tíng bié yàn 
祖 席 离 歌   长    亭   别  宴  
xiāng chén yǐ gé yóu huí miàn 
香    尘   已 隔 犹  回  面   
dài quán : 
戴  荃   : 
jū rén pǐ mǎ yìng lín sī 
居 人  匹 马 映   林  嘶 
xíng rén qù zhào yī bō zhuǎn 
行   人  去 棹   依 波 转    
zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
huà gé hún xiāo   gāo lóu mù duàn 
画  阁 魂  消     高  楼  目 断   
xié yáng zhǐ sòng píng bō yuǎn 
斜  阳   只  送   平   波 远   
dài quán : 
戴  荃   : 
wú qióng wú jìn shì lí chóu 
无 穷    无 尽  是  离 愁   
tiān yá dì jiǎo xún sī biàn 
天   涯 地 角   寻  思 遍   
zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
jiǔ yì bēi   qǐng zhēn mǎn 
酒  一 杯    请   斟   满  
lèi yǎn lián   xiāng jiàn bù zhī nǎ yì tiān 
泪  眼  涟     相    见   不 知  哪 一 天   
dài quán : 
戴  荃   : 
gē wèi yāng   qíng wú hàn 
歌 未  央     情   无 憾  
bié shí nán   zhǐ hèn lí chóu wèi yǔ jūn shuō wán 
别  时  难    只  恨  离 愁   未  与 君  说   完  
dài quán : 
戴  荃   : 
huà gé hún xiāo   gāo lóu mù duàn 
画  阁 魂  消     高  楼  目 断   
xié yáng zhǐ sòng píng bō yuǎn 
斜  阳   只  送   平   波 远   
zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
wú qióng wú jìn shì lí chóu 
无 穷    无 尽  是  离 愁   
tiān yá dì jiǎo xún sī biàn 
天   涯 地 角   寻  思 遍   
dài quán : 
戴  荃   : 
jiǔ yì bēi   qǐng zhēn mǎn 
酒  一 杯    请   斟   满  
lèi yǎn lián   xiāng jiàn bù zhī nǎ yì tiān 
泪  眼  涟     相    见   不 知  哪 一 天   
zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
gē wèi yāng   qíng wú hàn 
歌 未  央     情   无 憾  
bié shí nán   zhǐ hèn lí chóu wèi yǔ jūn shuō wán 
别  时  难    只  恨  离 愁   未  与 君  说   完  
dài quán : 
戴  荃   : 
zhè yì bēi 
这  一 杯  
( zhèng yún lóng : zhè yì bēi ) 
( 郑    云  龙   : 这  一 杯  ) 
dài quán : 
戴  荃   : 
zài zhēn mǎn 
再  斟   满  
( zhèng yún lóng : zài zhēn mǎn ) 
( 郑    云  龙   : 再  斟   满  ) 
hé : 
合 : 
lù màn màn   zài jiàn bù zhī nǎ yì tiān 
路 漫  漫    再  见   不 知  哪 一 天   
zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
shuō hē gān 
说   喝 干  
( dài quán : shuō hē gān ) 
( 戴  荃   : 说   喝 干  ) 
zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
jiù hē gān 
就  喝 干  
( dài quán : jiù hē gān ) 
( 戴  荃   : 就  喝 干  ) 
hé : 
合 : 
bié shí duǎn   jiǔ xǐng gù rén yǐ gé wàn zhòng shān 
别  时  短     酒  醒   故 人  已 隔 万  重    山   
dài quán : 
戴  荃   : 
bié shí duǎn   jiǔ xǐng gù rén yǐ gé wàn zhòng shān 
别  时  短     酒  醒   故 人  已 隔 万  重    山   
zhèng yún lóng : 
郑    云  龙   : 
huā kāi yì nián yòu guò yì nián 
花  开  一 年   又  过  一 年   
hé : 
合 : 
wǒ men zhōng jiū huì xiāng jiàn 
我 们  终    究  会  相    见   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.