Ta De Meng 她的梦 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Hui 沁灰

Ta De Meng 她的梦 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Hui 沁灰

Chinese Song Name:Ta De Meng 她的梦
English Translation Name:Her Dream
Chinese Singer: Qin Hui 沁灰
Chinese Composer:Qin Hui 沁灰
Chinese Lyrics:Xi Yun 溪云

Ta De Meng 她的梦 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Qin Hui 沁灰

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

huā wèi mián yuè liang zhuì luò chuāng biān 
花  未  眠   月  亮    坠   落  窗     边   
nǐ de xiào liǎn yì rú chū jiàn 
你 的 笑   脸   一 如 初  见   
jìng zi qián yǐ bú zài shì shào nián 
镜   子 前   已 不 再  是  少   年   
nà piàn tiān kōng réng wèi gǎi biàn 
那 片   天   空   仍   未  改  变   
dài cāng hǎi biàn sāng tián 
待  沧   海  变   桑   田   
děng nǐ guī lái rì luò zhī qián 
等   你 归  来  日 落  之  前   
fēng chuī yáo fēng líng juǎn liú yún 
风   吹   摇  风   铃   卷   流  云  
dēng tǎ dào yìng guāng yǐng 
灯   塔 倒  映   光    影   
zòng shǐ wèi céng xiāng féng rén cháo lǐ 
纵   使  未  曾   相    逢   人  潮   里 
yě huì zhuī zhe nà liú xīng zhǎo dào nǐ 
也 会  追   着  那 流  星   找   到  你 
nà yì tiān réng tíng liú zài xīn jiān 
那 一 天   仍   停   留  在  心  间   
wú lùn duō jiǔ yī rán yào yǎn 
无 论  多  久  依 然  耀  眼  
céng yǐ wéi yǒu wú shù gè míng tiān 
曾   以 为  有  无 数  个 明   天   
rú jīn zhí yǒu huái niàn 
如 今  只  有  怀   念   
fēng chuī yáo fēng líng juǎn liú yún 
风   吹   摇  风   铃   卷   流  云  
dēng tǎ dào yìng guāng yǐng 
灯   塔 倒  映   光    影   
zòng shǐ wèi céng xiāng féng rén cháo lǐ 
纵   使  未  曾   相    逢   人  潮   里 
yě huì zhuī zhe nà liú xīng zhǎo dào nǐ 
也 会  追   着  那 流  星   找   到  你 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.