Sui Sui 岁岁 Year By Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Yu Qi 赵玉琦

Sui Sui 岁岁 Year By Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Yu Qi 赵玉琦

Chinese Song Name:Sui Sui 岁岁
English Translation Name:Year By Year 
Chinese Singer: Zhao Yu Qi 赵玉琦
Chinese Composer:Ouyang Yi 欧阳逸
Chinese Lyrics:Feng Heng Cheng 风恒成

Sui Sui 岁岁 Year By Year Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhao Yu Qi 赵玉琦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì shēng   yí shì   qīng fēng wǎn shuāng rén 
一 生      一 世    清   风   挽  双     人  
yóu dào shì   gé àn wàn lǐ xiāng sī guī qiū  
犹  道  是    隔 岸 万  里 相    思 归  秋   
bàn mèng   bàn shēng   qīng lián fú shuǐ yóu 
半  梦     半  生      青   莲   浮 水   游  
jìng yán yuè xià shòu   fú shēng mèng jǐ chóu 
镜   颜  月  下  瘦     浮 生    梦   几 愁   
liǎng shēng ān hóng dòu 
两    生    安 红   豆  
qiǎn quǎn bái shǒu 
缱   绻   白  首   
gé lián pàn 
隔 帘   盼  
dù qǔ sù qīng fēng   zuì fāng xiū 
渡 曲 诉 清   风     醉  方   休  
yí què chóu 
一 阙  愁   
jīng nián zhǎng liú 
经   年   长    留  
liǎng xiāng wàng   yǔ shuí chéng jǐ zhōu 
两    相    望     与 谁   乘    几 舟   
chūn lái   huā luò   wǎn cí luò xīn tóu  
春   来    花  落    婉  词 落  心  头   
zhǐ dào shì   shì rán zuò bàn tì zhuāng róng 
只  道  是    释  然  作  伴  涕 妆     容   
kàn bà   fēng huá   wàng qīng shì wēn róu 
看  罢   风   华    望   倾   世  温  柔  
xiāng zhī yì kě qiú   zhuó jiǔ qīng rù hóu 
相    知  易 可 求    浊   酒  轻   入 喉  
liǎng shēng ān hóng dòu  
两    生    安 红   豆   
qiǎn quǎn bái shǒu 
缱   绻   白  首   
gé lián pàn 
隔 帘   盼  
zǐ guī fēng yuè nuǎn   zhēn jǐ dòu 
子 规  风   月  暖     斟   几 斗  
bì yuè xiū 
闭 月  羞  
chén fǔ qīng róu 
沉   抚 轻   柔  
zhe wǔ xiù   qīng lián suì suì yóu 
着  舞 袖    青   莲   岁  岁  游  
mǐn jiǔ   yì zhǎn   fàng gē gòng zhěn dù 
抿  酒    一 盏     放   歌 共   枕   渡 
qīng sù cháng yè hé kǔ 
轻   诉 长    夜 何 苦 
chūn huā qiū yuè yǔ shuí chóu 
春   花  秋  月  与 谁   愁   
huā dī méi   gù rǔ zài zuǒ yòu 
花  低 眉    顾 汝 在  左  右  
luò huā wàng jìn réng   tà zhī mì guī lù 
落  花  望   尽  仍     踏 枝  觅 归  路 
mò shēn jiū   nián huá sì shuǐ liú 
莫 深   究    年   华  似 水   流  
lǜ luó fú zhī yī xiù 
绿 萝  拂 之  衣 袖  
shuí zhí chū xīn què yī jiù 
谁   执  初  心  却  依 旧  
yàn yīng yīng zhī tóu   pín huí shǒu 
燕  莺   嘤   枝  头    频  回  首   
kōng fá yì shēn gè qù liú 
空   乏 一 身   各 去 留  
mèng yǐ yōu 
梦   已 幽  
yān zhi xiāng kòu 
胭  脂  相    扣  
gé lián pàn 
隔 帘   盼  
zǐ guī fēng yuè nuǎn   zhēn jǐ dòu 
子 规  风   月  暖     斟   几 斗  
bì yuè xiū 
闭 月  羞  
chén fǔ qīng róu 
沉   抚 轻   柔  
zhe wǔ xiù   qīng lián suì suì yóu 
着  舞 袖    青   莲   岁  岁  游  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.