Thursday, December 7, 2023
HomePopSong Liu Chun 送留春 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Gua JUN...

Song Liu Chun 送留春 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Gua JUN 西瓜 JUN

Chinese Song Name: Song Liu Chun 送留春
English Tranlation Name: Send For The Spring
Chinese Singer: Xi Gua JUN 西瓜 JUN 
Chinese Composer: Lian Ya 莲琊
Chinese Lyrics: Fu Bai 傅白

Song Liu Chun 送留春 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Xi Gua JUN 西瓜 JUN 

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zuò yōng qí shì lù huá nóng 
坐  拥   七 室  露 华  浓   
shí èr fān yuè bú wàng kè 
十  二 番  月  不 望   客 
sú chī tú shǒu lù shū sè 
俗 痴  徒 手   录 殊  色 
piān jiā tū lǚ xíng huāng lù 
偏   挟  秃 履 行   荒    路 
wàn wù sēn rán néng yú fāng cùn 
万  物 森  然  能   于 方   寸  
jì ài hé bì yǐ zī zhū 
记 爱 何 必 以 锱 铢  
xiù fēng jiāo tóu shí wàn kuáng huā 
岫  风   交   头  十  万  狂    花  
yǒu chù qià shì yì hóng èr lǜ jiē qīng bái 
有  处  恰  是  一 红   二 绿 皆  清   白  
xiù fēng jiāo tóu shí wàn kuáng huā 
岫  风   交   头  十  万  狂    花  
wú chù yì shì jiǎn jìn hán zhī mèng chūn sè 
无 处  亦 是  拣   尽  寒  枝  梦   春   色 
liú chūn sòng chūn gū xī nán dé 
留  春   送   春   姑 息 难  得 
liàn huā zhì wǒ liàn huā zhì wǒ 
恋   花  至  我 恋   花  至  我 
hā bàn bì yuè sè wū bù yǎn chén 
哈 半  壁 月  色 屋 不 掩  尘   
liàn huā zhì wǒ liàn huā zhì wǒ 
恋   花  至  我 恋   花  至  我 
hā kū guǎ jīng shì yún tán cháng liú 
哈 枯 寡  经   世  云  昙  长    留  
wèn shì hé shì 
问  是  何 世  
xū 
嘘 
yǐ lán jiāo zhèng kāi 
倚 阑  娇   正    开  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags