Si Shi Yu Jun 四时与君 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ze Dian 泽典

0
34
Si Shi Yu Jun 四时与君 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ze Dian 泽典
Si Shi Yu Jun 四时与君 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ze Dian 泽典

Chinese Song Name:Si Shi Yu Jun 四时与君
English Translation Name:Four Seasons and You
Chinese Singer: Ze Dian 泽典
Chinese Composer:Qing Sang 情桑
Chinese Lyrics:You Li 有礼

Si Shi Yu Jun 四时与君 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ze Dian 泽典

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

wǒ zhènɡ fānɡ huá
我 正 芳 华
jūn yì shào nián
君 亦 少 年
tiáo tiáo lái xiānɡ jiàn
迢 迢 来 相 见
tuī kāi rén hǎi
推 开 人 海
chuān yuè chánɡ jiē
穿 越 长 街
tiān ɡōnɡ cì qínɡ yuán
天 公 赐 情 缘
rú mènɡ lǐ xiān yī nù mǎ
如 梦 里 鲜 衣 怒 马
huí shǒu wēn cún yì yǎn
回 首 温 存 一 眼
chú què xīn dònɡ
除 却 心 动
wàn bān sī xù
万 般 思 绪
jiē rù yún yān
皆 入 云 烟
shì wàn wù shī sè yí shùn jiān
是 万 物 失 色 一 瞬 间
shì fēnɡ fān wèi dònɡ zuì tiē qiē
是 风 幡 未 动 最 贴 切
shì chūn fēnɡ rù huái
是 春 风 入 怀
qiū shuǐ mián mián
秋 水 绵 绵
wù rù wǒ suì yuè
误 入 我 岁 月
yù yǔ jūn zhé huā tīnɡ yǔ
欲 与 君 折 花 听 雨
ɡuān yuè sǎo xuě
观 月 扫 雪
wēn róu xiānɡ chán mián
温 柔 乡 缠 绵
bú wèn sú shì ēn yuàn
不 问 俗 世 恩 怨
rì yè liú lián
日 夜 流 连
xīn shànɡ rén méi yǎn
心 上 人 眉 眼
kàn jìn yān huǒ màn tiān
看 尽 烟 火 漫 天
tīnɡ biàn qín shēnɡ yōu yuǎn
听 遍 琴 声 悠 远
rě shén xiān yàn xiàn
惹 神 仙 艳 羡
yù yǔ jūn tà xuě mù yǔ
欲 与 君 踏 雪 沐 雨
yuè xià huā qián
月 下 花 前
dù sì shí liú nián
度 四 时 流 年
bù ɡuǎn shì shì biàn qiān
不 管 世 事 变 迁
chén hūn zhī jiān
晨 昏 之 间
suǒ qiú jiē rú yuàn
所 求 皆 如 愿
xún zhì hǎi jiǎo tiān biān
寻 至 海 角 天 边
fǎnɡ ɡuò bīnɡ chuān huānɡ yuán
访 过 冰 川 荒 原
jiē bù jí yǔ jūn liàn
皆 不 及 与 君 恋
shì wàn wù shī sè yí shùn jiān
是 万 物 失 色 一 瞬 间
shì fēnɡ fān wèi dònɡ zuì tiē qiē
是 风 幡 未 动 最 贴 切
shì chūn fēnɡ rù huái
是 春 风 入 怀
qiū shuǐ mián mián
秋 水 绵 绵
wù rù wǒ suì yuè
误 入 我 岁 月
yù yǔ jūn zhé huā tīnɡ yǔ
欲 与 君 折 花 听 雨
ɡuān yuè sǎo xuě
观 月 扫 雪
wēn róu xiānɡ chán mián
温 柔 乡 缠 绵
bú wèn sú shì ēn yuàn
不 问 俗 世 恩 怨
rì yè liú lián
日 夜 流 连
xīn shànɡ rén méi yǎn
心 上 人 眉 眼
kàn jìn yān huǒ màn tiān
看 尽 烟 火 漫 天
tīnɡ biàn qín shēnɡ yōu yuǎn
听 遍 琴 声 悠 远
rě shén xiān yàn xiàn
惹 神 仙 艳 羡
yù yǔ jūn tà xuě mù yǔ
欲 与 君 踏 雪 沐 雨
yuè xià huā qián
月 下 花 前
dù sì shí liú nián
度 四 时 流 年
bù ɡuǎn shì shì biàn qiān
不 管 世 事 变 迁
chén hūn zhī jiān
晨 昏 之 间
suǒ qiú jiē rú yuàn
所 求 皆 如 愿
xún zhì hǎi jiǎo tiān biān
寻 至 海 角 天 边
fǎnɡ ɡuò bīnɡ chuān huānɡ yuán
访 过 冰 川 荒 原
jiē bù jí yǔ jūn liàn
皆 不 及 与 君 恋

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here