Thursday, April 25, 2024
HomePopShuang Feng Chui Jiu 霜风吹酒 The Frost Wind Wine Lyrics 歌詞 With...

Shuang Feng Chui Jiu 霜风吹酒 The Frost Wind Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Chinese Song Name: Shuang Feng Chui Jiu 霜风吹酒
English Tranlation Name: The Frost Wind Wine 
Chinese Singer: Chen Xiao Xian 辰小弦 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing
Chinese Composer: Ye Tian Xing 叶天星
Chinese Lyrics: Qing Xuan Ju Zhu Ren 清玄居住人

Shuang Feng Chui Jiu 霜风吹酒 The Frost Wind Wine Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦 Xi Yin She 汐音社 TheSeaing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

zhú yǐng xiāo shū luò yè lián yōu jìng 
竹  影   萧   疏  落  叶 怜   幽  径   
yì hú jiǔ qī xián tóng xī yún zì zai hán tīng 
一 壶 酒  七 弦   桐   溪 云  自 在  寒  汀   
xié zhào xiàng yíng 
斜  照   相    迎   
qīng shān sàn fā hé fáng fēng yǔ píng shēng 
青   衫   散  发 何 妨   风   雨 平   生    
xiào zuì dú xíng 
笑   醉  独 行   
yún wù rào shān jiàn zhòu yǔ jīng 
云  雾 绕  山   涧   骤   雨 惊   
huǎn bù xíng lái dǎ yè zhú lín zàn qiě tīng 
缓   步 行   来  打 叶 竹  林  暂  且  听   
cháng xiào shū huái dú xiāo yáo yān xiá bàn lǚ chéng 
长    啸   抒  怀   独 逍   遥  烟  霞  伴  旅 程    
mò dào shì piāo líng 
莫 道  是  飘   零   
liào qiào fēng chuān lín fú yǐng chuī jiǔ xǐng 
料   峭   风   穿    林  拂 影   吹   酒  醒   
yān bō tíng huí shǒu lái lù chū qíng 
烟  波 停   回  首   来  路 初  晴   
zòng gē dān bó yī shān hé fáng wēi lěng 
纵   歌 单  薄 衣 衫   何 妨   微  冷   
bù rěn guī kōng shān yù yuè míng 
不 忍  归  空   山   遇 月  明   
wú dìng yì shí fēng yǔ yì shí qíng 
无 定   一 时  风   雨 一 时  晴   
fú míng qù xián xiá zhì xīn gāo yuǎn qíng tián jìng 
浮 名   去 闲   暇  至  心  高  远   情   恬   静   
qǔ shuǐ huí yíng 
曲 水   回  萦   
guò fēng luán dié zhàng cán yuè shàng sān gēng 
过  峰   峦   叠  嶂    残  月  上    三  更   
shuāng lù lěng qīng 
霜     露 冷   清   
yún wù rào shān jiàn zhòu yǔ jīng 
云  雾 绕  山   涧   骤   雨 惊   
huǎn bù xíng lái dǎ yè zhú lín zàn qiě tīng 
缓   步 行   来  打 叶 竹  林  暂  且  听   
cháng xiào shū huái dú xiāo yáo yān xiá bàn lǚ chéng 
长    啸   抒  怀   独 逍   遥  烟  霞  伴  旅 程    
mò dào shì piāo líng 
莫 道  是  飘   零   
guò yōu gǔ xián wò liú quán tīng chóng míng 
过  幽  谷 闲   卧 流  泉   听   虫    鸣   
shù hán xīng yè wēi lán rén jì jìng 
数  寒  星   夜 微  阑  人  寂 静   
huí shǒu xiāo sè lái chù fēn rǎo shēng 
回  首   萧   瑟 来  处  纷  扰  声    
shān lín jìn fán chén yuǎn mǐng dǐng 
山   林  近  凡  尘   远   酩   酊   
zhú yǐng xiāo shū luò yè lián yōu jìng 
竹  影   萧   疏  落  叶 怜   幽  径   
yì hú jiǔ qī xián tóng xī yún zì zai hán tīng 
一 壶 酒  七 弦   桐   溪 云  自 在  寒  汀   
xié zhào xiàng yíng 
斜  照   相    迎   
qīng shān sàn fā hé fáng yān yǔ píng shēng 
青   衫   散  发 何 妨   烟  雨 平   生    
xiào zuì dú xíng 
笑   醉  独 行   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags