Wednesday, February 28, 2024
HomePopShu Xiang 蜀相 Shuxiang Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Chang Jing...

Shu Xiang 蜀相 Shuxiang Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Chang Jing 尤长靖 You Zhangjing

Chinese Song Name:Shu Xiang 蜀相
English Translation Name:Shuxiang
Chinese Singer: You Chang Jing 尤长靖 You Zhangjing
Chinese Composer:Yi Xuan 亦轩
Chinese Lyrics:(Tang)Du Fu (唐)杜甫/Xin Xiao Juan 辛晓娟

Shu Xiang 蜀相 Shuxiang Lyrics 歌詞 With Pinyin By You Chang Jing 尤长靖 You Zhangjing

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jǐn lǐ fán huā   qiān nián rú zuó 
锦  里 繁  花    千   年   如 昨  
hóng qiáng wài   xī xī rén jiān yān huǒ 
红   墙    外    熙 熙 人  间   烟  火  
shuō shū rén réng jiǎng zhe   chéng xiāng de chuán shuō 
说   书  人  仍   讲    着    丞    相    的 传    说   
liù chū qí ( q í  ) shān   qī qín mèng huò 
六  出  祁 ( q í ) 山     七 擒  孟   获  
sù sù zōng miào   yán ( y á  n ) yá gāo zhuó 
肃 肃 宗   庙     檐  ( y á n ) 牙 高  啄   
hóng qiáng nèi   lì lì táng bēi sòng kè 
红   墙    内    历 历 唐   碑  宋   刻 
yǔ shàn céng jiè   dōng fēng dí pò 
羽 扇   曾   借    东   风   敌 破 
gū dēng cán zhào   wǔ yuán xīng luò 
孤 灯   残  照     五 原   星   落  
chéng xiāng cí táng hé chù xún   jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 
丞    相    祠 堂   何 处  寻    锦  官   城    外  柏  森  森  
yìng jiē bì cǎo zì chūn sè   gé yè huáng lí kōng hǎo yīn 
映   阶  碧 草  自 春   色   隔 叶 黄    鹂 空   好  音  
sān gù pín fán tiān xià jì   liǎng cháo kāi jì lǎo chén xīn 
三  顾 频  烦  天   下  计   两    朝   开  济 老  臣   心  
chū shī wèi jié shēn xiān sǐ   cháng shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 
出  师  未  捷  身   先   死   长    使  英   雄    泪  满  襟  
jǐn lǐ fán huā   qiān nián rú zuó 
锦  里 繁  花    千   年   如 昨  
hóng qiáng wài   xī xī rén jiān yān huǒ 
红   墙    外    熙 熙 人  间   烟  火  
yǒu yí ài rú shān   zì yǒu wàn mín xiāng hé 
有  遗 爱 如 山     自 有  万  民  相    和 
zhì jīn yóu shuō   gōng gài sān guó 
至  今  犹  说     功   盖  三  国  
sù sù zōng miào   yán yá gāo zhuó 
肃 肃 宗   庙     檐  牙 高  啄   
qiān nián hòu   gōng guò hòu rén píng shuō 
千   年   后    功   过  后  人  评   说   
jū gōng jìn cuì   bào dé dàng nián 
鞠 躬   尽  瘁    报  得 当   年   
yì chǎng yú shuǐ sān gù hé 
一 场    鱼 水   三  顾 合 
chéng xiāng cí táng hé chù xún   jǐn guān chéng wài bǎi sēn sēn 
丞    相    祠 堂   何 处  寻    锦  官   城    外  柏  森  森  
yìng jiē bì cǎo zì chūn sè   gé yè huáng lí kōng hǎo yīn 
映   阶  碧 草  自 春   色   隔 叶 黄    鹂 空   好  音  
sān gù pín fán tiān xià jì   liǎng cháo kāi jì lǎo chén xīn 
三  顾 频  烦  天   下  计   两    朝   开  济 老  臣   心  
chū shī wèi jié shēn xiān sǐ   cháng shǐ yīng xióng lèi mǎn jīn 
出  师  未  捷  身   先   死   长    使  英   雄    泪  满  襟  
jǐn lǐ fán huā   qiān nián rú zuó 
锦  里 繁  花    千   年   如 昨  
hóng qiáng wài   xī xī rén jiān yān huǒ 
红   墙    外    熙 熙 人  间   烟  火  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags