Saturday, December 2, 2023
HomePopShu Sheng Zheng Shao Nian 书生正少年 Scholar Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin...

Shu Sheng Zheng Shao Nian 书生正少年 Scholar Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Chinese Song Name:Shu Sheng Zheng Shao Nian 书生正少年 
English Translation Name: Scholar Youth
Chinese Singer: Chen Xiao Xian 辰小弦
Chinese Composer:Nan Xing Chen 南星辰
Chinese Lyrics:Nan Xing Chen 南星辰

Shu Sheng Zheng Shao Nian 书生正少年 Scholar Youth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lù tiáo tiáo   sī piāo miǎo 
路 迢   迢     思 飘   缈   
yí bù sān lǐ rèn xiāo yáo 
一 步 三  里 任  逍   遥  
àn xiāng yáo   bǎi huā lǎo 
暗 香    遥    百  花  老  
qīng luó yáo yè zhū bǐ miáo 
青   罗  摇  曳 朱  笔 描   
zì nián shào   fù wán nào 
自 年   少     付 玩  闹  
shū shēng yi qì hé shí lǎo 
书  生    意 气 何 时  老  
xià wā jiào   rén piāo yáo 
夏  蛙 叫     人  飘   摇  
hèn què chūn fēng bié tài zǎo 
恨  却  春   风   别  太  早  
wàn dōng rì jiàn chóu   qiān yè huā jiàn xiū 
万  冬   日 渐   愁     千   夜 花  渐   休  
gǔ jīn yì shì yǐ suí fēng zǒu 
古 今  轶 事  已 随  风   走  
táo jìn chì zǐ làng zhōng yóu 
淘  尽  赤  子 浪   中    游  
xiào tán fù zhī shuǐ liú 
笑   谈  付 之  水   流  
què táo bú jìn yì hú jiǔ 
却  淘  不 尽  一 壶 酒  
wàn lǐ jìn kū cǎo   dōng yè sù xuě piāo 
万  里 尽  枯 草    冬   夜 素 雪  飘   
běi fēng hū xiào lvè xiǎn yāo ráo 
北  风   呼 啸   略  显   妖  娆  
qíng qǐ yuán jìn liǎo wú zōng 
情   起 缘   尽  了   无 踪   
shì yán suì mèng zhōng 
誓  言  碎  梦   中    
yú qíng wèi liǎo 
余 情   未  了   
lù tiáo tiáo   sī piāo miǎo 
路 迢   迢     思 飘   缈   
yí bù sān lǐ rèn xiāo yáo 
一 步 三  里 任  逍   遥  
àn xiāng yáo   bǎi huā lǎo 
暗 香    遥    百  花  老  
qīng luó yáo yè zhū bǐ miáo 
青   罗  摇  曳 朱  笔 描   
zì nián shào   fù wán nào 
自 年   少     付 玩  闹  
shū shēng yi qì hé shí lǎo 
书  生    意 气 何 时  老  
xià wā jiào   rén piāo yáo 
夏  蛙 叫     人  飘   摇  
hèn què chūn fēng bié tài zǎo 
恨  却  春   风   别  太  早  
wàn dōng rì jiàn chóu   qiān yè huā jiàn xiū 
万  冬   日 渐   愁     千   夜 花  渐   休  
gǔ jīn yì shì yǐ suí fēng zǒu 
古 今  轶 事  已 随  风   走  
táo jìn chì zǐ làng zhōng yóu 
淘  尽  赤  子 浪   中    游  
xiào tán fù zhī shuǐ liú 
笑   谈  付 之  水   流  
què táo bú jìn yì hú jiǔ 
却  淘  不 尽  一 壶 酒  
wàn lǐ jìn kū cǎo   dōng yè sù xuě piāo 
万  里 尽  枯 草    冬   夜 素 雪  飘   
běi fēng hū xiào lvè xiǎn yāo ráo 
北  风   呼 啸   略  显   妖  娆  
qíng qǐ yuán jìn liǎo wú zōng 
情   起 缘   尽  了   无 踪   
shì yán suì mèng zhōng 
誓  言  碎  梦   中    
yú qíng wèi liǎo 
余 情   未  了   
wàn dōng rì jiàn chóu   qiān yè huā jiàn xiū 
万  冬   日 渐   愁     千   夜 花  渐   休  
gǔ jīn yì shì yǐ suí fēng zǒu 
古 今  轶 事  已 随  风   走  
táo jìn chì zǐ làng zhōng yóu 
淘  尽  赤  子 浪   中    游  
xiào tán fù zhī shuǐ liú 
笑   谈  付 之  水   流  
què táo bú jìn yì hú jiǔ 
却  淘  不 尽  一 壶 酒  
wàn lǐ jìn kū cǎo   dōng yè sù xuě piāo 
万  里 尽  枯 草    冬   夜 素 雪  飘   
běi fēng hū xiào lvè xiǎn yāo ráo 
北  风   呼 啸   略  显   妖  娆  
qíng qǐ yuán jìn liǎo wú zōng 
情   起 缘   尽  了   无 踪   
shì yán suì mèng zhōng 
誓  言  碎  梦   中    
yú qíng wèi liǎo 
余 情   未  了   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags