Thursday, December 7, 2023
HomePopShu Jian Jiang Hu 书剑江湖 Calligraphy And Sword World Lyrics 歌詞 With...

Shu Jian Jiang Hu 书剑江湖 Calligraphy And Sword World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dong Zhen 董真 Xiao Lei 霄磊

Chinese Song Name:Shu Jian Jiang Hu 书剑江湖
English Translation Name:Calligraphy And Sword World 
Chinese Singer: Dong Zhen 董真 Xiao Lei 霄磊
Chinese Composer:Unknow
Chinese Lyrics:Unknow

Shu Jian Jiang Hu 书剑江湖 Calligraphy And Sword World Lyrics 歌詞 With Pinyin By Dong Zhen 董真 Xiao Lei 霄磊

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

chūn yá qīng lù yān yǔ huán 
春   芽 清   露 烟  雨 环   
qiū cǎi yún zhōng yí yè sī niàn 
秋  采  云  中    一 叶 思 念   
màn é  qiān huí bǎi zhuǎn jiān 
曼  峨 千   回  百  转    间   
fēi yuè yán mián wàn lǐ lián shān 
飞  跃  延  绵   万  里 连   山   
wǔ zǎi chūn qiū tīng kōng chán 
五 载  春   秋  听   空   禅   
nán miǎn ér nǚ chóu qíng ēn yuàn 
难  免   儿 女 愁   情   恩 怨   
zòng yuè rén shēng shū wàn juàn 
纵   阅  人  生    书  万  卷   
bù jí zhī yīn tuī zhǎn lùn jiàn 
不 及 知  音  推  盏   论  剑   
shū jiàn jiāng hú 
书  剑   江    湖 
jí lè fēi xiān 
极 乐 飞  仙   
bù lǎng shān zhōng děng nǐ qiān bǎi nián 
布 朗   山   中    等   你 千   百  年   
yōu gǔ tán xiào tiān dì jiāng hú yuán 
幽  谷 谈  笑   天   地 江    湖 缘   
yì mǒ jīng hóng fán xiān kǔ yǔ tián 
一 抹 惊   鸿   凡  仙   苦 与 甜   
qīng shēng tàn gù rén chū xīn wèi mǐn 
轻   声    叹  故 人  初  心  未  泯  
chūn yá qīng lù yān yǔ huán 
春   芽 清   露 烟  雨 环   
qiū cǎi yún zhōng yí yè sī niàn 
秋  采  云  中    一 叶 思 念   
màn é  qiān huí bǎi zhuǎn jiān 
曼  峨 千   回  百  转    间   
fēi yuè yán mián wàn lǐ lián shān 
飞  跃  延  绵   万  里 连   山   
wǔ zǎi chūn qiū tīng kōng chán 
五 载  春   秋  听   空   禅   
nán miǎn ér nǚ chóu qíng ēn yuàn 
难  免   儿 女 愁   情   恩 怨   
zòng yuè rén shēng shū wàn juàn 
纵   阅  人  生    书  万  卷   
bù jí zhī yīn tuī zhǎn lùn jiàn 
不 及 知  音  推  盏   论  剑   
shū jiàn jiāng hú 
书  剑   江    湖 
jí lè fēi xiān 
极 乐 飞  仙   
bù lǎng shān zhōng děng nǐ qiān bǎi nián 
布 朗   山   中    等   你 千   百  年   
yōu gǔ tán xiào tiān dì jiāng hú yuán 
幽  谷 谈  笑   天   地 江    湖 缘   
yì mǒ jīng hóng fán xiān kǔ yǔ tián 
一 抹 惊   鸿   凡  仙   苦 与 甜   
qīng shēng tàn gù rén chū xīn wèi mǐn 
轻   声    叹  故 人  初  心  未  泯  
bù lǎng shān zhōng děng nǐ qiān bǎi nián 
布 朗   山   中    等   你 千   百  年   
yōu gǔ tán xiào tiān dì jiāng hú yuán 
幽  谷 谈  笑   天   地 江    湖 缘   
yì mǒ jīng hóng fán xiān kǔ yǔ tián 
一 抹 惊   鸿   凡  仙   苦 与 甜   
qīng shēng tàn gù rén chū xīn wèi mǐn 
轻   声    叹  故 人  初  心  未  泯  
bù lǎng shān zhōng děng nǐ qiān bǎi nián 
布 朗   山   中    等   你 千   百  年   
yōu gǔ tán xiào tiān dì jiāng hú yuán 
幽  谷 谈  笑   天   地 江    湖 缘   
yì mǒ jīng hóng fán xiān kǔ yǔ tián 
一 抹 惊   鸿   凡  仙   苦 与 甜   
qīng shēng tàn gù rén chū xīn wèi mǐn 
轻   声    叹  故 人  初  心  未  泯  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags