Saturday, December 2, 2023
HomePopShu Hong 数红 The Number Of Red Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Shu Hong 数红 The Number Of Red Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Lin 银临 Rachel

Chinese Song Name: Shu Hong 数红
English Translation Name: The Number Of Red
Chinese Singer: Yin Lin 银临 Rachel
Chinese Composer: Tan Xuan 谭旋
Chinese Lyrics: Duan Si Si 段思思

Shu Hong 数红 The Number Of Red Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yin Lin 银临 Rachel

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jiè yǎn kuàng wēi bù zú dào de hóng 
借  眼  眶    微  不 足 道  的 红   
bǎ chén shì dà mèng   yuè kàn yuè nóng 
把 尘   世  大 梦     越  看  越  浓   
xiāng sī zhěn wú tóng   xiū dé jǐ fān kū róng 
相    思 枕   梧 桐     修  得 几 番  枯 荣   
nǐ ruò xiāo sè   rén jiān zài wú xī fēng 
你 若  萧   瑟   人  间   再  无 西 风   
jiè yí wò chéng zāi   shǒu xīn de kōng 
借  一 握 成    灾    手   心  的 空   
diān   sān liǎng qíng huà 
掂     三  两    情   话  
jǔ qīng ruò zhòng   cái dǒng 
举 轻   若  重      才  懂   
xiào hé lèi   zěn me néng   fēn bó zhòng 
笑   和 泪    怎  么 能     分  伯 仲    
chù mù jiē shì zhè hóng chén lǐ de hóng 
触  目 皆  是  这  红   尘   里 的 红   
yí bù jì dòng   liǎng fēn qíng zhòng 
一 步 悸 动     两    分  情   重    
sān shēng yǒu xìng yǔ nǐ shǎng huā hóng 
三  生    有  幸   与 你 赏    花  红   
rě sì zuò duō shǎo àn yǒng 
惹 四 座  多  少   暗 涌   
wǔ yù liù chén zhōng 
五 欲 六  尘   中    
ài shēng dé qí qiào líng lóng 
爱 生    得 七 窍   玲   珑   
sī niàn yǒu shì wú kǒng 
思 念   有  恃  无 恐   
chéng bá miàn lái fēng   jiǔ qǔ huí cháng zhōng 
乘    八 面   来  风     九  曲 回  肠    中    
shí lǐ cháng kōng   yǔ nǐ zuò yōng 
十  里 长    空     与 你 坐  拥   
bǎi zhuǎn qiān huí de mèng 
百  转    千   回  的 梦   
zòng yǒu wàn chóu   yě qīng qīng sòng 
纵   有  万  愁     也 轻   轻   颂   
yí zuì yǔ jūn tóng 
一 醉  与 君  同   
liú gū dān cái sī quán yǒng 
留  孤 单  才  思 泉   涌   
yǐ chūn sè   jiǎn qiū fēng 
倚 春   色   剪   秋  风   
jiè yí wò chéng zāi   shǒu xīn de kōng 
借  一 握 成    灾    手   心  的 空   
diān   sān liǎng qíng huà 
掂     三  两    情   话  
jǔ qīng ruò zhòng   cái dǒng 
举 轻   若  重      才  懂   
xiào hé lèi   zěn me néng   fēn bó zhòng 
笑   和 泪    怎  么 能     分  伯 仲    
chù mù jiē shì zhè hóng chén lǐ de hóng 
触  目 皆  是  这  红   尘   里 的 红   
yí bù jì dòng   liǎng fēn qíng zhòng 
一 步 悸 动     两    分  情   重    
sān shēng yǒu xìng yǔ nǐ shǎng huā hóng 
三  生    有  幸   与 你 赏    花  红   
rě sì zuò duō shǎo àn yǒng 
惹 四 座  多  少   暗 涌   
wǔ yù liù chén zhōng 
五 欲 六  尘   中    
ài shēng dé qí qiào líng lóng 
爱 生    得 七 窍   玲   珑   
sī niàn yǒu shì wú kǒng 
思 念   有  恃  无 恐   
chéng bá miàn lái fēng   jiǔ qǔ huí cháng zhōng 
乘    八 面   来  风     九  曲 回  肠    中    
shí lǐ cháng kōng   yǔ nǐ zuò yōng 
十  里 长    空     与 你 坐  拥   
bǎi zhuǎn qiān huí de mèng 
百  转    千   回  的 梦   
zòng yǒu wàn chóu   yě qīng qīng sòng 
纵   有  万  愁     也 轻   轻   颂   
yí zuì yǔ jūn tóng 
一 醉  与 君  同   
liú gū dān cái sī quán yǒng 
留  孤 单  才  思 泉   涌   
yǐ chūn sè   jiǎn qiū fēng 
倚 春   色   剪   秋  风   
shí lǐ cháng kōng   yǔ nǐ zuò yōng 
十  里 长    空     与 你 坐  拥   
bǎi zhuǎn qiān huí de mèng 
百  转    千   回  的 梦   
zòng yǒu wàn chóu   yě qīng qīng sòng 
纵   有  万  愁     也 轻   轻   颂   
yí zuì yǔ jūn tóng 
一 醉  与 君  同   
liú gū dān cái sī quán yǒng 
留  孤 单  才  思 泉   涌   
yǐ chūn sè   jiǎn qiū fēng 
倚 春   色   剪   秋  风   
shù bú jìn   zhè yǎn kuàng   de hóng  
数  不 尽    这  眼  眶      的 红    

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags