Tuesday, June 25, 2024
HomePopShou Wang 守望 Expecting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi You Ying...

Shou Wang 守望 Expecting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi You Ying Zi 只有影子 Xiao Yu Luo Li 小鱼萝莉

Chinese Song Name: Shou Wang 守望
English Tranlation Name: Expecting 
Chinese Singer: Zhi You Ying Zi 只有影子 Xiao Yu Luo Li 小鱼萝莉
Chinese Composer: Zhi You Ying Zi 只有影子
Chinese Lyrics: Xiao Yu Luo Li 小鱼萝莉

Shou Wang 守望 Expecting Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhi You Ying Zi 只有影子 Xiao Yu Luo Li 小鱼萝莉

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

jué yì póu tú rǎng   zhǒng shēn gōng chàng wǎng 
掘  一 抔  土 壤     种    深   宫   怅    惘   
gāo zhú yìng xī chuāng   shì wéi shuí zhuāng ? 
高  烛  映   西 窗       是  为  谁   妆     ? 


bié zài yì gǎn shāng   bié wéi wǒ qiān cháng 
别  在  意 感  伤      别  为  我 牵   肠    
mò tiān chóu   shì wǒ yì shēng suǒ wàng 
莫 添   愁     是  我 一 生    所  望   


yì duān bìng dāo rú shuǐ gé duàn de gāo qiáng 
一 端   并   刀  如 水   隔 断   的 高  墙    
yì duān shì wú jìn de shǒu wàng 
一 端   是  无 尽  的 守   望   
zuì shì liú bú zhù 
最  是  留  不 住  
rén jiān hé huān jiē cí shù 
人  间   合 欢   皆  辞 树  
lái shēng yuàn zuò qiáng lǐ rén jì shàng xiāng 
来  生    愿   作  墙    里 人  髻 上    香    


jué yì póu tú rǎng   zhǒng shēn gōng chàng wǎng 
掘  一 抔  土 壤     种    深   宫   怅    惘   
gāo zhú yìng xī chuāng   shì wéi shuí zhuāng ? 
高  烛  映   西 窗       是  为  谁   妆     ? 


bié zài yì gǎn shāng   bié wéi wǒ qiān cháng 
别  在  意 感  伤      别  为  我 牵   肠    
mò tiān chóu   shì wǒ yì shēng suǒ wàng 
莫 添   愁     是  我 一 生    所  望   


yì duān bìng dāo rú shuǐ gé duàn de gāo qiáng 
一 端   并   刀  如 水   隔 断   的 高  墙    
yì duān shì wú jìn de shǒu wàng 
一 端   是  无 尽  的 守   望   
zuì shì liú bú zhù 
最  是  留  不 住  
rén jiān hé huān jiē cí shù 
人  间   合 欢   皆  辞 树  
lái shēng yuàn zuò qiáng lǐ rén jì shàng xiāng 
来  生    愿   作  墙    里 人  髻 上    香    


yì shēn zhū cuì yún rào suǒ lèi de róng guāng 
一 身   珠  翠  云  绕  所  累  的 荣   光    
yì shēng jié rán qīng fàng 
一 生    孑  然  轻   放   
yuè zuì qī qīng chù 
月  最  凄 清   处  
bú jiàn tóng huā wàn lǐ lù 
不 见   桐   花  万  里 路 
gù yuán wài fú qù huái zhōng yì lǚ fāng 
故 园   外  拂 去 怀   中    一 缕 芳   

 

RELATED ARTICLES
Jack Smith
Jack Smith
I am a Chinese music lover, and I am thrilled to have the opportunity to share my passion for Chinese music with you. Through my love for Chinese music, I hope to connect with fellow enthusiasts and explore the beauty and depth of this incredible art form.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags