Wednesday, October 4, 2023
HomePopShou Chun Feng 瘦春风 Thin Spring Breeze Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Shou Chun Feng 瘦春风 Thin Spring Breeze Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ya Gao Xian Sheng 牙膏先生

Chinese Song Name:Shou Chun Feng 瘦春风 
English Translation Name:Thin Spring Breeze
Chinese Singer: Ya Gao Xian Sheng 牙膏先生
Chinese Composer:Cheng Mo 程莫
Chinese Lyrics:Lan Qiao 蓝桥

Shou Chun Feng 瘦春风 Thin Spring Breeze Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ya Gao Xian Sheng 牙膏先生

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

èr sān liǎng qián jiē biān xiǎo diàn huàn yì zhǎn 
二 三  两    钱   街  边   小   店   换   一 盏   
tiān jiāng mù wǎn yān yǔ lín shī wū péng chuán 
天   将    暮 晚  烟  雨 淋  湿  乌 篷   船    
xì liǔ rú yān fú jiāng àn ní nuǎn 
细 柳  如 烟  拂 江    岸 泥 暖   
cái jiào táng qián guī yàn 
才  觉   堂   前   归  燕  
zhǐ bǐ pū chén cǎi xié chūn jǐng huà sī niàn 
纸  笔 铺 陈   采  撷  春   景   画  思 念   
qīng miáo dàn rǎn hún qiān mèng yíng de méi yǎn 
轻   描   淡  染  魂  牵   梦   萦   的 眉  眼  
zhū shā yì diǎn bǎ chūn yì quān lǎn 
朱  砂  一 点   把 春   意 圈   揽  
zhǐ yuàn guī qī tài màn 
只  怨   归  期 太  慢  
shòu chūn fēng 
瘦   春   风   
lǜ le chén zhuān jiù wǎ fáng shàng qīng yán 
绿 了 陈   砖    旧  瓦 房   上    青   檐  
xǐ kàn hóng tiān lǜ shàng sān liǎng diǎn 
喜 看  红   添   绿 上    三  两    点   
què tīng zhī zhī yè yè sù rén yuàn 
却  听   枝  枝  叶 叶 诉 人  怨   
chóu chàng cháng ān jiē shàng chē mǎ xuān 
惆   怅    长    安 街  上    车  马 喧   
shòu chūn fēng 
瘦   春   风   
rǎo le yīng tí wán zhuǎn huā kāi kuǎn kuǎn 
扰  了 莺   啼 婉  转    花  开  款   款   
xiào tán yì qǔ xīn cí fù chūn huān 
笑   谈  一 曲 新  词 赋 春   欢   
dōng fēng chuī luàn lán shān huā bù mián 
东   风   吹   乱   阑  珊   花  不 眠   
shòu què jǐ fēn xiāng sī yě wú yán 
瘦   却  几 分  相    思 也 无 言  
èr sān liǎng qián jiē biān xiǎo diàn huàn yì zhǎn 
二 三  两    钱   街  边   小   店   换   一 盏   
tiān jiāng mù wǎn yān yǔ lín shī wū péng chuán 
天   将    暮 晚  烟  雨 淋  湿  乌 篷   船    
xì liǔ rú yān fú jiāng àn ní nuǎn 
细 柳  如 烟  拂 江    岸 泥 暖   
cái jiào táng qián guī yàn 
才  觉   堂   前   归  燕  
zhǐ bǐ pū chén cǎi xié chūn jǐng huà sī niàn 
纸  笔 铺 陈   采  撷  春   景   画  思 念   
qīng miáo dàn rǎn hún qiān mèng yíng de méi yǎn 
轻   描   淡  染  魂  牵   梦   萦   的 眉  眼  
zhū shā yì diǎn bǎ chūn yì quān lǎn 
朱  砂  一 点   把 春   意 圈   揽  
zhǐ yuàn guī qī tài màn 
只  怨   归  期 太  慢  
shòu chūn fēng 
瘦   春   风   
lǜ le chén zhuān jiù wǎ fáng shàng qīng yán 
绿 了 陈   砖    旧  瓦 房   上    青   檐  
xǐ kàn hóng tiān lǜ shàng sān liǎng diǎn 
喜 看  红   添   绿 上    三  两    点   
què tīng zhī zhī yè yè sù rén yuàn 
却  听   枝  枝  叶 叶 诉 人  怨   
chóu chàng cháng ān jiē shàng chē mǎ xuān 
惆   怅    长    安 街  上    车  马 喧   
shòu chūn fēng 
瘦   春   风   
rǎo le yīng tí wán zhuǎn huā kāi kuǎn kuǎn 
扰  了 莺   啼 婉  转    花  开  款   款   
xiào tán yì qǔ xīn cí fù chūn huān 
笑   谈  一 曲 新  词 赋 春   欢   
dōng fēng chuī luàn lán shān huā bù mián 
东   风   吹   乱   阑  珊   花  不 眠   
shòu què jǐ fēn xiāng sī yě wú yán 
瘦   却  几 分  相    思 也 无 言  

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags