Shi Zhi Sai Shang 使至塞上 On Mission To The Frontier Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Ke Jun Yi 吉克隽逸 Jike Junyi

Shi Zhi Sai Shang 使至塞上 On Mission To The Frontier Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Ke Jun Yi 吉克隽逸 Jike Junyi

Chinese Song Name:Shi Zhi Sai Shang 使至塞上
English Tranlation Name:On Mission To The Frontier 
Chinese Singer:  Ji Ke Jun Yi 吉克隽逸 Jike Junyi
Chinese Composer:He Jia Le 何佳乐
Chinese Lyrics:Wang Wei 王维(Tang Dynasty),Xu Meng Ya 徐梦雅

Shi Zhi Sai Shang 使至塞上 On Mission To The Frontier Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ji Ke Jun Yi 吉克隽逸 Jike Junyi

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mǎng mǎng dà dì   cāng cāng gē bì 
莽   莽   大 地   苍   苍   戈 壁 
zhēng shù wàn lǐ   biān shēng sì qǐ 
征    戍  万  里   边   声    四 起 
xī yáng rǎn hóng yīng xióng zhàn páo 
夕 阳   染  红   英   雄    战   袍  
mǎ míng bù xī   fēng shēng hè lì 
马 鸣   不 息   风   声    鹤 唳 
fù huáng shā   yǔ zǐ tóng pī jiǎ 
赴 黄    沙    与 子 同   披 甲  
bù xī bǎi sǐ bào jiā guó   hún guī wǒ huá xià 
不 惜 百  死 报  家  国    魂  归  我 华  夏  
dān chē yù wèn biān   shǔ guó guò jū yán 
单  车  欲 问  边     属  国  过  居 延  
zhēng péng chū hàn sāi   guī yàn rù hú tiān 
征    蓬   出  汉  塞    归  雁  入 胡 天   
dà mò gū yān zhí   cháng hé luò rì yuán 
大 漠 孤 烟  直    长    河 落  日 圆   
xiāo guān féng hòu qí   dōu hù zài yàn rán 
萧   关   逢   候  骑   都  护 在  燕  然  
mǎng mǎng dà dì   cāng cāng gē bì 
莽   莽   大 地   苍   苍   戈 壁 
zhēng shù wàn lǐ   biān shēng sì qǐ 
征    戍  万  里   边   声    四 起 
xī yáng rǎn hóng yīng xióng zhàn páo 
夕 阳   染  红   英   雄    战   袍  
mǎ míng bù xī   fēng shēng hè lì 
马 鸣   不 息   风   声    鹤 唳 
fù huáng shā   yǔ zǐ tóng pī jiǎ 
赴 黄    沙    与 子 同   披 甲  
bù xī bǎi sǐ bào jiā guó   hún guī wǒ huá xià 
不 惜 百  死 报  家  国    魂  归  我 华  夏  
dān chē yù wèn biān   shǔ guó guò jū yán 
单  车  欲 问  边     属  国  过  居 延  
zhēng péng chū hàn sāi   guī yàn rù hú tiān 
征    蓬   出  汉  塞    归  雁  入 胡 天   
dà mò gū yān zhí   cháng hé luò rì yuán 
大 漠 孤 烟  直    长    河 落  日 圆   
xiāo guān féng hòu qí   dōu hù zài yàn rán 
萧   关   逢   候  骑   都  护 在  燕  然  
dān chē yù wèn biān   shǔ guó guò jū yán 
单  车  欲 问  边     属  国  过  居 延  
zhēng péng chū hàn sāi   guī yàn rù hú tiān 
征    蓬   出  汉  塞    归  雁  入 胡 天   
dà mò gū yān zhí   cháng hé luò rì yuán 
大 漠 孤 烟  直    长    河 落  日 圆   
xiāo guān féng hòu qí   dōu hù zài yàn rán 
萧   关   逢   候  骑   都  护 在  燕  然  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.