Shi Wu Yu 食物语 Food Language Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Shi Wu Yu 食物语 Food Language Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Chinese Song Name: Shi Wu Yu 食物语 
English Tranlation Name: Food Language
Chinese Singer: Huo Zun 霍尊 Henry
Chinese Composer: Lin Hai 林海
Chinese Lyrics: Tian Chen Ming 田辰明

Shi Wu Yu 食物语 Food Language Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huo Zun 霍尊 Henry

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mí jiǔ gān tián cù yú xiān měi 
米 酒  甘  甜   醋 鱼 鲜   美  
yí kuài yì bēi yǐ tiān wéi bèi 
一 脍   一 杯  以 天   为  被  
dà mèng jīng zhé gú yǔ zhāi qīng méi 
大 梦   惊   蛰  谷 雨 摘   青   梅  
tiān nán dì běi dào mài gǔ suì 
天   南  地 北  稻  麦  谷 穗  
wú gǔ fēng dēng sì shí chōng měi 
五 谷 丰   登   四 时  充    美  
rì mù shēng qǐ qiān wàn jiā yān chuī 
日 暮 升    起 千   万  家  烟  炊   
sì fāng měi shí dào sì fāng gù shi 
四 方   美  食  道  四 方   故 事  
tà biàn qīng shān xún rén jiān bǎi wèi 
踏 遍   青   山   寻  人  间   百  味  
shì shàng suān tián kǔ là xí jiān jiē pāo xià 
世  上    酸   甜   苦 辣 席 间   皆  抛  下  
tíng bǐ jǔ zhù jiǔ hān zài chū fā 
停   笔 举 箸  酒  酣  再  出  发 
lián wài shān hé zhèng hǎo hóng jiāo yíng fēng qiào 
帘   外  山   河 正    好  红   椒   迎   风   俏   
niān huā zǎi jiǔ fù tiān xià 
拈   花  载  酒  赴 天   下  
sū dī yín shī lín zhōng pēng ròu 
苏 堤 吟  诗  林  中    烹   肉  
míng shì dōng pō nèi wài jiān xiū 
名   仕  东   坡 内  外  兼   修  
dōng fāng jì bái xìng jìn qiě mèng mèi 
东   方   既 白  兴   尽  且  梦   寐  
tiān nán dì běi dào mài gǔ suì 
天   南  地 北  稻  麦  谷 穗  
wú gǔ fēng dēng sì shí chōng měi 
五 谷 丰   登   四 时  充    美  
rì mù shēng qǐ qiān wàn jiā yān chuī 
日 暮 升    起 千   万  家  烟  炊   
sì fāng měi shí dào sì fāng gù shi 
四 方   美  食  道  四 方   故 事  
tà biàn qīng shān xún rén jiān bǎi wèi 
踏 遍   青   山   寻  人  间   百  味  
shì shàng suān tián kǔ là xí jiān jiē pāo xià 
世  上    酸   甜   苦 辣 席 间   皆  抛  下  
tíng bǐ jǔ zhù jiǔ hān zài chū fā 
停   笔 举 箸  酒  酣  再  出  发 
lián wài shān hé zhèng hǎo hóng jiāo yíng fēng qiào 
帘   外  山   河 正    好  红   椒   迎   风   俏   
niān huā zǎi jiǔ fù tiān xià 
拈   花  载  酒  赴 天   下  
shān wài shān lóu wài yǒu lóu 
山   外  山   楼  外  有  楼  
pǐn míng zhōu guān yún chū xiù 
品  茗   粥   观   云  出  岫  
fēn lián zǐ tóng fàn qīng zhōu 
分  莲   子 同   泛  轻   舟   
sì hǎi nèi shī jiǔ huì yǒu 
四 海  内  诗  酒  会  友  
rén jiān lí hé bēi huān xí jiān jiē pāo xià 
人  间   离 合 悲  欢   席 间   皆  抛  下  
shí shàn liú fāng wǔ qiān nián huá xià 
食  膳   流  芳   五 千   年   华  夏  
tán xiào wú wèn nán běi hé chù bù tiān yá 
谈  笑   无 问  南  北  何 处  不 天   涯 
yīng zhī cǐ wèi shì gù xiāng 
应   知  此 味  是  故 乡    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.