Tuesday, February 27, 2024
HomePopShi Wen Ci Qing Zhi Ji Qian 试问此情值几钱 How Much Is Love...

Shi Wen Ci Qing Zhi Ji Qian 试问此情值几钱 How Much Is Love Worth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Chinese Song Name:Shi Wen Ci Qing Zhi Ji Qian 试问此情值几钱
English Translation Name:How Much Is Love Worth 
Chinese Singer:  Ye Li 叶里
Chinese Composer:Guan Jian 关剑
Chinese Lyrics:Li Shou Jun 李守俊

Shi Wen Ci Qing Zhi Ji Qian 试问此情值几钱 How Much Is Love Worth Lyrics 歌詞 With Pinyin By Ye Li 叶里

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wàn guàn jiā chǎn jūn kě huàn 
万  贯   家  产   君  可 换   
wǒ yǐ bèi hǎo le pán chán 
我 已 备  好  了 盘  缠   
wàn shuǐ qiān shān yǔ jūn jiàn 
万  水   千   山   与 君  见   
shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wǒ fù zhēn xīn jūn kě huàn 
我 付 真   心  君  可 换   
cóng cǐ fàng xià shǒu zhōng jiàn 
从   此 放   下  手   中    剑   
bú ài jiāng shān ài hóng yán 
不 爱 江    山   爱 红   颜  
chū jiàn shí shēn qíng kuǎn kuǎn rě rén lián 
初  见   时  深   情   款   款   惹 人  怜   
zài jiàn shí nóng zhuāng dàn mǒ zǒng wú yàn 
再  见   时  浓   妆     淡  抹 总   无 厌  
fēn bié hòu cǐ xīn liè liè jūn kě jiàn 
分  别  后  此 心  烈  烈  君  可 见   
yú shēng lǐ kě fǒu xiāng bàn yì bǎi nián 
余 生    里 可 否  相    伴  一 百  年   
qián sān nián yì bié liǎng kuān shí guāng màn 
前   三  年   一 别  两    宽   时  光    慢  
hòu sān nián guī xīn nán jiān sì fēi jiàn 
后  三  年   归  心  难  煎   似 飞  箭   
cháng rì lǐ wéi jiàn jūn miàn shí bù gān 
常    日 里 为  见   君  面   食  不 甘  
jìn xiē tiān rì sī yè pàn shuí rén lián 
近  些  天   日 思 夜 盼  谁   人  怜   
shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wàn guàn jiā chǎn jūn kě huàn 
万  贯   家  产   君  可 换   
wǒ yǐ bèi hǎo le pán chán 
我 已 备  好  了 盘  缠   
wàn shuǐ qiān shān yǔ jūn jiàn 
万  水   千   山   与 君  见   
shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wǒ fù zhēn xīn jūn kě huàn 
我 付 真   心  君  可 换   
cóng cǐ fàng xià shǒu zhōng jiàn 
从   此 放   下  手   中    剑   
bú ài jiāng shān ài hóng yán 
不 爱 江    山   爱 红   颜  
qián sān nián yì bié liǎng kuān shí guāng màn 
前   三  年   一 别  两    宽   时  光    慢  
hòu sān nián guī xīn nán jiān sì fēi jiàn 
后  三  年   归  心  难  煎   似 飞  箭   
cháng rì lǐ wéi jiàn jūn miàn shí bù gān 
常    日 里 为  见   君  面   食  不 甘  
jìn xiē tiān rì sī yè pàn shuí rén lián 
近  些  天   日 思 夜 盼  谁   人  怜   
shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wàn guàn jiā chǎn jūn kě huàn 
万  贯   家  产   君  可 换   
wǒ yǐ bèi hǎo le pán chán 
我 已 备  好  了 盘  缠   
wàn shuǐ qiān shān yǔ jūn jiàn 
万  水   千   山   与 君  见   
shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wǒ fù zhēn xīn jūn kě huàn 
我 付 真   心  君  可 换   
cóng cǐ fàng xià shǒu zhōng jiàn 
从   此 放   下  手   中    剑   
bú ài jiāng shān ài hóng yán 
不 爱 江    山   爱 红   颜  
shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wàn guàn jiā chǎn jūn kě huàn 
万  贯   家  产   君  可 换   
wǒ yǐ bèi hǎo le pán chán 
我 已 备  好  了 盘  缠   
wàn shuǐ qiān shān yǔ jūn jiàn 
万  水   千   山   与 君  见   
shì wèn cǐ qíng zhí jǐ qián 
试  问  此 情   值  几 钱   
wǒ fù zhēn xīn jūn kě huàn 
我 付 真   心  君  可 换   
cóng cǐ fàng xià shǒu zhōng jiàn 
从   此 放   下  手   中    剑   
bú ài jiāng shān ài hóng yán 
不 爱 江    山   爱 红   颜  

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags