Shi Shi Liu Zhuan 十世流转 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

0
34
Shi Shi Liu Zhuan 十世流转 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦
Shi Shi Liu Zhuan 十世流转 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Chinese Song Name:Shi Shi Liu Zhuan 十世流转
English Translation Name:Ten Generations Of Circulation
Chinese Singer: Chen Xiao Xian 辰小弦
Chinese Composer:Shao Nian Shuang 少年霜
Chinese Lyrics:Shao Nian Shuang 少年霜

Shi Shi Liu Zhuan 十世流转 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Xiao Xian 辰小弦

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

qiān shān yǔ wàn hè rén xīn yě nán cè
千 山 与 万 壑 人 心 也 难 测
jīnɡ diāo yòu xì kè xīnɡ hé bù qīnɡ chè
精 雕 又 细 刻 星 河 不 清 澈
wǒ piān shēnɡ zì lè què wú kě nài hé
我 偏 生 自 乐 却 无 可 奈 何
zhè lún huí fǎ zé yǐ chuán qiáo huà zuò
这 轮 回 法 则 已 船 桥 画 作
zònɡ shēn yín hé yì lǚ wàn zhànɡ luò
纵 身 银 河 一 缕 万 丈 落
yǐn bà měi jiǔ dú yào chuān chánɡ ɡuò
饮 罢 美 酒 毒 药 穿 肠 过
lóu ɡé suí jí shī qù le yán sè
楼 阁 随 即 失 去 了 颜 色
àn yǐnɡ hán ɡuānɡ yí shùn shēn yǐnɡ zhé
暗 影 寒 光 一 瞬 身 影 折
hé juǎn hàn shǒu fǔ zhǎnɡ ér kuánɡ ɡē
合 卷 颔 首 抚 掌 而 狂 歌
liánɡ yè hé hénɡ yuè mò zhú huǒ yě xiào wǒ
良 夜 何 横 月 末 烛 火 也 笑 我
Lawu
Lawu
nǐ piān piān zì lè xiànɡ nán wànɡ jiānɡ hé
你 翩 翩 自 乐 向 南 望 江 河
jīnɡ diāo yòu xì kè rén jiān jǐ zuì kè
精 雕 又 细 刻 人 间 几 醉 客
léi shēnɡ yǐn jīnɡ zhé wǒ bú dònɡ shēnɡ sè
雷 声 隐 惊 蛰 我 不 动 声 色
zhè yí chànɡ yī hé yǐ sì miàn chǔ ɡē
这 一 唱 一 和 已 四 面 楚 歌
mò wèn shuí zòu yì qǔ yún zhōnɡ hè
莫 问 谁 奏 一 曲 云 中 鹤
yǐn bà měi jiǔ fénɡ chǎnɡ qiě zuò lè
饮 罢 美 酒 逢 场 且 作 乐
lóu ɡé suí jí shī qù le yán sè
楼 阁 随 即 失 去 了 颜 色
liǔ àn huā zhē yí shùn shēn yǐnɡ zhé
柳 暗 花 遮 一 瞬 身 影 折
hé juǎn hàn shǒu yòu chónɡ dǎo fù zhé
合 卷 颔 首 又 重 蹈 覆 辙
liánɡ yè hé hénɡ yuè mò zhú huǒ yě xiào wǒ
良 夜 何 横 月 末 烛 火 也 笑 我
Lawu
Lawu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here