Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 十年生死两茫茫 Ten Years, Not Better Than The Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang De Quan 黄德权

Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 十年生死两茫茫 Ten Years, Not Better Than The Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang De Quan 黄德权

Chinese Song Name:Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 十年生死两茫茫
English Translation Name:Ten Years, Not Better Than The Life And Death 
Chinese Singer: Huang De Quan 黄德权
Chinese Composer:Huang De Quan 黄德权
Chinese Lyrics:Huang De Quan 黄德权 Su Shi 苏轼

Shi Nian Sheng Si Liang Mang Mang 十年生死两茫茫 Ten Years, Not Better Than The Life And Death Lyrics 歌詞 With Pinyin By Huang De Quan 黄德权

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

tái tóu bú jiàn méi qián yuè guāng 
抬  头  不 见   眉  前   月  光    
shèng bēi zhōng yì sī qìn liáng 
剩    杯  中    一 丝 沁  凉    
hóng zhú yáo yáo huàng huǎng 
红   烛  摇  摇  晃    晃    
huā luò yǐng gū shāng 
花  落  影   孤 伤    
yún xiāng wàng què páng huáng 
云  相    望   雀  彷   徨    
yán xià wú mián zuì bù cáng 
檐  下  无 眠   醉  不 藏   
rén zì duō qíng nán shě lí rén duō chóu chàng 
人  自 多  情   难  舍  离 人  多  惆   怅    
wǎng shì suí fēng qù zhī xié yáng 
往   事  随  风   去 之  斜  阳   
xiǎng niàn nǐ yì mǒ hóng zhuāng 
想    念   你 一 抹 红   妆     
rén jiān cōng cōng máng máng 
人  间   匆   匆   忙   忙   
bān bó le shí guāng 
斑  驳 了 时  光    
yè wèi yāng bù cén wàng 
夜 未  央   不 曾  忘   
nǐ nà wēn róu de mú yàng 
你 那 温  柔  的 模 样   
céng shuō bái tóu dào lǎo què tiān dì gè yì fāng 
曾   说   白  头  到  老  却  天   地 各 一 方   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang zì nán wàng 
不 思 量    自 难  忘   
qiān lǐ gū fén wú chù huà qī liáng 
千   里 孤 坟  无 处  话  凄 凉    
zòng shǐ xiāng féng yīng bù shí 
纵   使  相    逢   应   不 识  
chén mǎn miàn bìn rú shuāng 
尘   满  面   鬓  如 霜     
yè lái yōu mèng hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦   忽 还   乡    
xiǎo xuān chuāng zhèng shū zhuāng 
小   轩   窗     正    梳  妆     
xiāng gù wú yán wéi yǒu lèi qiān háng 
相    顾 无 言  惟  有  泪  千   行   
liào dé nián nián cháng duàn chù 
料   得 年   年   肠    断   处  
míng yuè yè duǎn sōng gāng 
明   月  夜 短   松   冈   
wǎng shì suí fēng qù zhī xié yáng 
往   事  随  风   去 之  斜  阳   
xiǎng niàn nǐ yì mǒ hóng zhuāng 
想    念   你 一 抹 红   妆     
rén jiān cōng cōng máng máng 
人  间   匆   匆   忙   忙   
bān bó le shí guāng 
斑  驳 了 时  光    
yè wèi yāng bù cén wàng 
夜 未  央   不 曾  忘   
nǐ nà wēn róu de mú yàng 
你 那 温  柔  的 模 样   
céng shuō bái tóu dào lǎo què tiān dì gè yì fāng 
曾   说   白  头  到  老  却  天   地 各 一 方   
shí nián shēng sǐ liǎng máng máng 
十  年   生    死 两    茫   茫   
bù sī liang zì nán wàng 
不 思 量    自 难  忘   
qiān lǐ gū fén wú chù huà qī liáng 
千   里 孤 坟  无 处  话  凄 凉    
zòng shǐ xiāng féng yīng bù shí 
纵   使  相    逢   应   不 识  
chén mǎn miàn bìn rú shuāng 
尘   满  面   鬓  如 霜     
yè lái yōu mèng hū huán xiāng 
夜 来  幽  梦   忽 还   乡    
xiǎo xuān chuāng zhèng shū zhuāng 
小   轩   窗     正    梳  妆     
xiāng gù wú yán wéi yǒu lèi qiān háng 
相    顾 无 言  惟  有  泪  千   行   
liào dé nián nián cháng duàn chù 
料   得 年   年   肠    断   处  
míng yuè yè duǎn sōng gāng 
明   月  夜 短   松   冈   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.