Shi Li Yan He Yu 十里烟和雨 Ten Miles Of Smoke And Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Ke Er 张可儿

Shi Li Yan He Yu 十里烟和雨 Ten Miles Of Smoke And Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Ke Er 张可儿

Chinese Song Name:Shi Li Yan He Yu 十里烟和雨
English Tranlation Name:Ten Miles Of Smoke And Rain 
Chinese Singer: Zhang Ke Er 张可儿
Chinese Composer:Kang He 康河
Chinese Lyrics:Ma Xiao Hui 马筱卉

Shi Li Yan He Yu 十里烟和雨 Ten Miles Of Smoke And Rain Lyrics 歌詞 With Pinyin By Zhang Ke Er 张可儿

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

shuí xiě de cháng duǎn jù 
谁   写  的 长    短   句 
zì zì rú zhū jī 
字 字 如 珠  玑 
shū jiǎn hái wèi juǎn qǐ 
书  简   还  未  卷   起 
xiāo xiāng shī luó qǐ 
潇   湘    湿  罗  绮 
kàn xī fēng yáng jiǔ qí 
看  西 风   扬   酒  旗 
gěng yè nán zhí bǐ 
哽   咽 难  执  笔 
xiān zhǐ jiān hóng kòu dān 
纤   指  尖   红   蔻  丹  
shì shuí de lèi dī 
是  谁   的 泪  滴 
qíng yì bǎ yóu zhé sǎn 
擎   一 把 油  折  伞  
pái huái yáng liǔ dī 
徘  徊   杨   柳  堤 
shū fēng lái yǔ qī qī 
疏  风   来  雨 戚 戚 
shī le hóng qún jū 
湿  了 红   裙  裾 
yān yǔ zhōng bǎi dù rén 
烟  雨 中    摆  渡 人  
dǒu lì lǜ suō yī 
斗  笠 绿 蓑  衣 
wū péng chuán děng dù kè 
乌 篷   船    等   渡 客 
ér wǒ zài děng nǐ 
而 我 在  等   你 
yì jì qiān lǐ jué chén qù 
一 骑 千   里 绝  尘   去 
jǐn shū hái wèi jì 
锦  书  还  未  寄 
yún bǎ xiāng sī huà chéng yǔ 
云  把 相    思 化  成    雨 
cáng nǐ zài shī lǐ 
藏   你 在  诗  里 
jiāng huǒ gū yǐng yuè lóng dī 
江    火  孤 影   月  胧   堤 
sī nǐ bú jiàn nǐ 
思 你 不 见   你 
qīng sī rào zhǐ fán nǎo qǐ 
青   丝 绕  指  烦  恼  起 
wǒ zài děng jié jú 
我 在  等   结  局 
rén yàn záo yǐ nán fēi qù 
人  雁  早  已 南  飞  去 
jì mò yīn xìn xī 
寂 寞 音  信  稀 
sān qiān lí chóu wèi shū lǐ 
三  千   离 愁   未  梳  理 
líng luàn wú tóu xù 
凌   乱   无 头  绪 
àn jiāng lèi zhū cuì chéng jù 
暗 将    泪  珠  淬  成    句 
jìn shōu shuí yán dǐ 
尽  收   谁   眼  底 
xīn cí děng nǐ hé yì qǔ 
新  词 等   你 和 一 曲 
shí lǐ yān hé yǔ 
十  里 烟  和 雨 
qíng yì bǎ yóu zhé sǎn 
擎   一 把 油  折  伞  
pái huái yáng liǔ dī 
徘  徊   杨   柳  堤 
shū fēng lái yǔ qī qī 
疏  风   来  雨 戚 戚 
shī le hóng qún jū 
湿  了 红   裙  裾 
yān yǔ zhōng bǎi dù rén 
烟  雨 中    摆  渡 人  
dǒu lì lǜ suō yī 
斗  笠 绿 蓑  衣 
wū péng chuán děng dù kè 
乌 篷   船    等   渡 客 
ér wǒ zài děng nǐ 
而 我 在  等   你 
yì jì qiān lǐ jué chén qù 
一 骑 千   里 绝  尘   去 
jǐn shū hái wèi jì 
锦  书  还  未  寄 
yún bǎ xiāng sī huà chéng yǔ 
云  把 相    思 化  成    雨 
cáng nǐ zài shī lǐ 
藏   你 在  诗  里 
jiāng huǒ gū yǐng yuè lóng dī 
江    火  孤 影   月  胧   堤 
sī nǐ bú jiàn nǐ 
思 你 不 见   你 
qīng sī rào zhǐ fán nǎo qǐ 
青   丝 绕  指  烦  恼  起 
wǒ zài děng jié jú 
我 在  等   结  局 
rén yàn záo yǐ nán fēi qù 
人  雁  早  已 南  飞  去 
jì mò yīn xìn xī 
寂 寞 音  信  稀 
sān qiān lí chóu wèi shū lǐ 
三  千   离 愁   未  梳  理 
líng luàn wú tóu xù 
凌   乱   无 头  绪 
àn jiāng lèi zhū cuì chéng jù 
暗 将    泪  珠  淬  成    句 
jìn shōu shuí yán dǐ 
尽  收   谁   眼  底 
xīn cí děng nǐ hé yì qǔ 
新  词 等   你 和 一 曲 
shí lǐ yān hé yǔ 
十  里 烟  和 雨 
yì jì qiān lǐ jué chén qù 
一 骑 千   里 绝  尘   去 
jǐn shū hái wèi jì 
锦  书  还  未  寄 
yún bǎ xiāng sī huà chéng yǔ 
云  把 相    思 化  成    雨 
cáng nǐ zài shī lǐ 
藏   你 在  诗  里 
jiāng huǒ gū yǐng yuè lóng dī 
江    火  孤 影   月  胧   堤 
sī nǐ bú jiàn nǐ 
思 你 不 见   你 
qīng sī rào zhǐ fán nǎo qǐ 
青   丝 绕  指  烦  恼  起 
wǒ zài děng jié jú 
我 在  等   结  局 
rén yàn záo yǐ nán fēi qù 
人  雁  早  已 南  飞  去 
jì mò yīn xìn xī 
寂 寞 音  信  稀 
sān qiān lí chóu wèi shū lǐ 
三  千   离 愁   未  梳  理 
líng luàn wú tóu xù 
凌   乱   无 头  绪 
àn jiāng lèi zhū cuì chéng jù 
暗 将    泪  珠  淬  成    句 
jìn shōu shuí yán dǐ 
尽  收   谁   眼  底 
xīn cí děng nǐ hé yì qǔ 
新  词 等   你 和 一 曲 
shí lǐ yān hé yǔ 
十  里 烟  和 雨 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.