Shi Li Shui Jie 十里水街 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gu Yan 顾燕

0
47
Shi Li Shui Jie 十里水街 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gu Yan 顾燕
Shi Li Shui Jie 十里水街 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gu Yan 顾燕

Chinese Song Name:Shi Li Shui Jie 十里水街
English Translation Name:Ten Miles Water Street
Chinese Singer: Gu Yan 顾燕
Chinese Composer:Guo Huan 郭奂
Chinese Lyrics:Liu Peng 刘鹏

Shi Li Shui Jie 十里水街 Lyrics 歌詞 With Pinyin By Gu Yan 顾燕

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yì duǒ duǒ cǎi yún fēi
一 朵 朵 彩 云 飞
piāo ɡuò hé miàn shànɡ
飘 过 河 面 上
chuán ér yōu yōu rù huà lánɡ
船 儿 悠 悠 入 画 廊
zǐ yàn fān fēi sònɡ lái hé huā xiānɡ
紫 燕 翻 飞 送 来 荷 花 香
chuán ér yōu yōu rù huà lánɡ
船 儿 悠 悠 入 画 廊
zǐ yàn fān fēi sònɡ lái hé huā xiānɡ
紫 燕 翻 飞 送 来 荷 花 香
cuì zhú zhào xī yánɡ liǎnɡ àn liǔ sī chánɡ
翠 竹 照 夕 阳 两 岸 柳 丝 长
wēi fēnɡ qīnɡ shuǎnɡ zuì le yí lù fēn fānɡ
微 风 清 爽 醉 了 一 路 芬 芳
shí lǐ shuǐ jiē měi lì fēnɡ ɡuānɡ
十 里 水 街 美 丽 风 光
zhōu shān zhì shuǐ liú xià jué chànɡ
周 山 至 水 留 下 绝 唱
shí lǐ shuǐ jiē kě ài jiā xiānɡ
十 里 水 街 可 爱 家 乡
rú shī rú huà zuì měi rén jiān tiān tánɡ
如 诗 如 画 醉 美 人 间 天 堂
yí chuàn chuàn dēnɡ lonɡ hónɡ yìnɡ zài shuǐ zhōnɡ yānɡ
一 串 串 灯 笼 红 映 在 水 中 央
huān shēnɡ xiào yǔ ɡē yōu yánɡ bì bō dào yǐnɡ xīn ér zài dànɡ yànɡ
欢 声 笑 语 歌 悠 扬 碧 波 倒 影 心 儿 在 荡 漾
shuài ɡē miáo nǚ lánɡ qiān shǒu ɡǔ jiē fɑnɡ
帅 哥 瞄 女 郎 牵 手 古 街 坊
xìnɡ fú ɡǎnɡ wān yuán nǐ yì shēnɡ mènɡ xiǎnɡ
幸 福 港 湾 圆 你 一 生 梦 想
shí lǐ shuǐ jiē měi lì fēnɡ ɡuānɡ
十 里 水 街 美 丽 风 光
zhōu shān zhì shuǐ liú xià qiān ɡǔ jué chànɡ
周 山 至 水 留 下 千 古 绝 唱
shí lǐ shuǐ jiē kě ài jiā xiānɡ
十 里 水 街 可 爱 家 乡
rú shī rú huà zuì měi rén jiān tiān tánɡ
如 诗 如 画 醉 美 人 间 天 堂

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here