Shi Jian 时间 Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hao 陈豪 Moses Chan

Shi Jian 时间 Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hao 陈豪 Moses Chan

Chinese Song Name: Shi Jian 时间
English Tranlation Name:  Time
Chinese Singer:  Chen Hao 陈豪 Moses Chan
Chinese Composer:  Xia Hou Zhe 夏侯哲
Chinese Lyrics:  Tian Chuan 田川  Yang Kan Kai  杨看开  Luan Feng Ming 鸾凤鸣

Shi Jian 时间 Time Lyrics 歌詞 With Pinyin By Chen Hao 陈豪 Moses Chan

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yǐ yàn juàn   mí máng de bù zhǐ shuāng yǎn 
已 厌  倦     迷 茫   的 不 止  双     眼  
gū dú de xiào róng lún xiàn   wú suǒ wèi   dāng huāng guò le shí jiān 
孤 独 的 笑   容   沦  陷     无 所  谓    当   荒    过  了 时  间   
shāng lí bié   wàng diào méi hǎo de huà miàn 
伤    离 别    忘   掉   美  好  的 画  面   
céng jīng nán shě de shì yán   wǒ bú yào   zài cì de fū yǎn 
曾   经   难  舍  的 誓  言    我 不 要    再  次 的 敷 衍  
yì qì líng xiāo bù zhī chóu   jǔ jiǔ   yuàn shàng yù jīng shí èr lóu 
意 气 凌   霄   不 知  愁     举 酒    愿   上    玉 京   十  二 楼  
gāo gē   huī jiàn pò yún yíng xīng luò   dú wǔ yǐn fèng yóu 
高  歌   挥  剑   破 云  迎   星   落    独 舞 引  凤   游  
qiān zǎi tài xū wú fēi mèng   qīng tí   yí duàn zhōng qíng bù kěn xiū 
千   载  太  虚 无 非  梦     轻   啼   一 段   衷    情   不 肯  休  
xiào guī   mèng xǐng rén jiān kàn wēi yǔ   wú huǐ   jiāng shān hái sì jiù wēn róu 
笑   归    梦   醒   人  间   看  微  雨   无 悔    江    山   还  似 旧  温  柔  
tuí fèi de zhǐ jiān   pèi bú shàng xī rì de róng yán 
颓  废  的 指  尖     配  不 上    昔 日 的 容   颜  
méi shí jiān gǎi biàn   piān zhí bù wán měi de cóng qián 
没  时  间   改  变     偏   执  不 完  美  的 从   前   
qīng kuáng de tóng nián   jīng lì gèng duō cái néng tǐ yàn 
轻   狂    的 童   年     经   历 更   多  才  能   体 验  
xìn niàn bù tuǒ xié   yào rén xìng wú huǐ de shùn jiān 
信  念   不 妥  协    要  任  性   无 悔  的 瞬   间   
guò qù de shí jiān   jiù ràng tā jìng jìng de fān yè 
过  去 的 时  间     就  让   他 静   静   的 翻  页 
yòu zài cì xiāng jiàn   duō shǎo sāng tián cāng hǎi yì yǎn 
又  再  次 相    见     多  少   桑   田   沧   海  一 眼  
yuàn zhí shǒu cóng tóu   huí hún mèng qiān zài xù qián yuán 
愿   执  手   从   头    回  魂  梦   牵   再  续 前   缘   
rèn qīng wǒ suó yǒu   zài chuàng zào jīng cǎi de shùn jiān 
认  清   我 所  有    再  创     造  精   彩  的 瞬   间   
zhēng kāi yǎn   kàn bù qīng lù duō yáo yuǎn 
睁    开  眼    看  不 清   路 多  遥  远   
jué jiàng de mèng xiǎng bāo wéi   zhí yǐn wǒ   zhuī zhú měi gè míng tiān 
倔  强    的 梦   想    包  围    指  引  我   追   逐  每  个 明   天   
wú suǒ wèi   jiù suàn wǒ hái yào liáo jiě 
无 所  谓    就  算   我 还  要  了   解  
shēn shàng liú tǎng de xuè yè   jù jué zhe   píng dàn de zì yǎn 
身   上    流  淌   的 血  液   拒 绝  着    平   淡  的 字 眼  
yì qì líng xiāo bù zhī chóu   jǔ jiǔ   yuàn shàng yù jīng shí èr lóu 
意 气 凌   霄   不 知  愁     举 酒    愿   上    玉 京   十  二 楼  
gāo gē   huī jiàn pò yún yíng xīng luò   dú wǔ yǐn fèng yóu 
高  歌   挥  剑   破 云  迎   星   落    独 舞 引  凤   游  
qiān zǎi tài xū wú fēi mèng   qīng tí   yí duàn zhōng qíng bù kěn xiū 
千   载  太  虚 无 非  梦     轻   啼   一 段   衷    情   不 肯  休  
xiào guī   mèng xǐng rén jiān kàn wēi yǔ   wú huǐ   jiāng shān hái sì jiù wēn róu 
笑   归    梦   醒   人  间   看  微  雨   无 悔    江    山   还  似 旧  温  柔  
tuí fèi de zhǐ jiān   pèi bú shàng xī rì de róng yán 
颓  废  的 指  尖     配  不 上    昔 日 的 容   颜  
méi shí jiān gǎi biàn   piān zhí bù wán měi de cóng qián 
没  时  间   改  变     偏   执  不 完  美  的 从   前   
qīng kuáng de tóng nián   jīng lì gèng duō cái néng tǐ yàn 
轻   狂    的 童   年     经   历 更   多  才  能   体 验  
xìn niàn bù tuǒ xié   yào rén xìng wú huǐ de shùn jiān 
信  念   不 妥  协    要  任  性   无 悔  的 瞬   间   
guò qù de shí jiān   jiù ràng tā jìng jìng de fān yè 
过  去 的 时  间     就  让   他 静   静   的 翻  页 
yòu zài cì xiāng jiàn   duō shǎo sāng tián cāng hǎi yì yǎn 
又  再  次 相    见     多  少   桑   田   沧   海  一 眼  
yuàn zhí shǒu cóng tóu   huí hún mèng qiān zài xù qián yuán 
愿   执  手   从   头    回  魂  梦   牵   再  续 前   缘   
rèn qīng wǒ suó yǒu   zài chuàng zào jīng cǎi de shùn jiān 
认  清   我 所  有    再  创     造  精   彩  的 瞬   间   
rèn qīng wǒ suó yǒu   zài chuàng zào jīng cǎi de shùn jiān 
认  清   我 所  有    再  创     造  精   彩  的 瞬   间   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.