Wednesday, February 28, 2024
HomePopSheng Sheng Nian 声声念 Sound And Sound Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Sheng Sheng Nian 声声念 Sound And Sound Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia、Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung

Chinese Song Name:Sheng Sheng Nian 声声念
English Tranlation Name: Sound And Sound 
Chinese Singer: Hu Xia 胡夏 Hu Xia、Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung
Chinese Composer:Huang Zi Hui 黄子惠,Liu Liang Jun 刘良骏,Min Jie 闵捷,Gu Wei Hao 古伟豪
Chinese Lyrics:Huang Zi Hui 黄子惠,Liu Liang Jun 刘良骏,Min Jie 闵捷,Gu Wei Hao 古伟豪

Sheng Sheng Nian 声声念 Sound And Sound Lyrics 歌詞 With Pinyin By Hu Xia 胡夏 Hu Xia、Yang Qian Hua 杨千嬅 Miriam Yeung

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

yè yǔ huà chéng qiū zuì gōng chóu 
夜 雨 画  成    秋  醉  觥   筹   
mèng wèi shēng lèi xiān liú 
梦   未  生    泪  先   流  
qiǎn dài shuāng móu yíng yíng shòu 
浅   黛  双     眸  盈   盈   瘦   
báo zhuāng nán yǎn zhěn hén liú 
薄  妆     难  掩  枕   痕  留  
lóng yuè zhǐ chuāng tòu lí hé chóu 
胧   月  纸  窗     透  离 合 愁   
wù rù qíng shēn xiǎo lì 
误 入 情   深   小   立 
yì qǔ huí cháng róu 
一 曲 回  肠    柔  
wú yán jié wèn tàn shì fǒu 
无 言  诘  问  叹  是  否  
yǔ jūn xiāng shǒu 
与 君  相    守   
yān zhi lèi fù kōng lóu 
胭  脂  泪  覆 空   楼  
cháo yǔ wǎn fēng wéi shuí yōu 
朝   雨 晚  风   为  谁   忧  
shēng shēng niàn shēng shēng niàn 
声    声    念   生    生    念   
mò dài hóng xiè yuè lěng dàn 
莫 待  红   谢  月  冷   淡  
qiǎn quǎn qíng rǎo xīn tíng 
缱   绻   情   扰  心  亭   
huā míng yè jìng wéi jūn qīng 
花  明   夜 静   为  君  倾   
shēng shēng niàn shēng shēng niàn 
声    声    念   生    生    念   
niàn bái tóu cǐ shēng cǐ yuàn 
念   白  头  此 生    此 愿   
yè yǔ huà chéng qiū zuì gōng chóu 
夜 雨 画  成    秋  醉  觥   筹   
mèng wèi shēng lèi xiān liú 
梦   未  生    泪  先   流  
qiǎn dài shuāng móu yíng yíng shòu 
浅   黛  双     眸  盈   盈   瘦   
báo zhuāng nán yǎn zhěn hén liú 
薄  妆     难  掩  枕   痕  留  
lóng yuè zhǐ chuāng tòu lí hé chóu 
胧   月  纸  窗     透  离 合 愁   
wù rù qíng shēn xiǎo lì 
误 入 情   深   小   立 
yì qǔ huí cháng róu 
一 曲 回  肠    柔  
wú yán jié wèn tàn shì fǒu 
无 言  诘  问  叹  是  否  
yǔ jūn xiāng shǒu 
与 君  相    守   
yān zhi lèi fù kōng lóu 
胭  脂  泪  覆 空   楼  
cháo yǔ wǎn fēng wéi shuí yōu 
朝   雨 晚  风   为  谁   忧  
shēng shēng niàn shēng shēng niàn 
声    声    念   生    生    念   
mò dài hóng xiè yuè lěng dàn 
莫 待  红   谢  月  冷   淡  
qiǎn quǎn qíng rǎo xīn tíng 
缱   绻   情   扰  心  亭   
huā míng yè jìng wéi jūn qīng 
花  明   夜 静   为  君  倾   
shēng shēng niàn shēng shēng niàn 
声    声    念   声    声    念   
shēng shēng niàn shēng shēng niàn 
生    生    念   生    生    念   
niàn bái tóu cǐ shēng cǐ yuàn 
念   白  头  此 生    此 愿   
shēng shēng niàn shēng shēng niàn 
声    声    念   生    生    念   
niàn bái tóu cǐ shēng cǐ yuàn 
念   白  头  此 生    此 愿   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags