Monday, May 27, 2024
HomePopShen Dou Sheng Yan 神都盛宴 God Is A Feast Lyrics 歌詞 With...

Shen Dou Sheng Yan 神都盛宴 God Is A Feast Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Zhi 白止

Chinese Song Name: Shen Dou Sheng Yan 神都盛宴 
English Tranlation Name: God Is A Feast 
Chinese Singer: Bai Zhi 白止
Chinese Composer: Xiao Yu 小宇
Chinese Lyrics: Qian Yue Tu 千月兔

Shen Dou Sheng Yan 神都盛宴 God Is A Feast Lyrics 歌詞 With Pinyin By Bai Zhi 白止

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

mǎn yuè bié guò shàng yáng diàn   yòu yù chūn xuě 
满  月  别  过  上    阳   殿     又  遇 春   雪  
táo lǐ mǎn tiān jiē bú juàn   shēng gē yàn 
桃  李 满  天   皆  不 倦     笙    歌 宴  
zuì bù yí qīng miáo dàn xiě 
最  不 宜 轻   描   淡  写  
rě rén gù pàn liú lián 
惹 人  顾 盼  流  连   
yì shēng zuì yǎn kàn rén jiān   liǔ xià láng qián 
一 生    醉  眼  看  人  间     柳  下  廊   前   
yì shuāng méi yǎn wēn róu kàn biàn   liáo wàn qiān 
一 双     眉  眼  温  柔  看  遍     撩   万  千   
zuì pà gū dān wú rén jiào   huā bú gòu yàn 
最  怕 孤 单  无 人  觉     花  不 够  艳  
huà zhōng yuè   yīn wài xián 
画  中    月    音  外  弦   
pú tao měi jiǔ qiān bēi dié 
葡 萄  美  酒  千   杯  叠  
yuē hóng méi bái xuě bìn shàng zān huā   bàn biān 
约  红   梅  白  雪  鬓  上    簪  花    半  边   
kě yuàn bēn fù shén dōu bǎi nián de shèng yàn 
可 愿   奔  赴 神   都  百  年   的 盛    宴  
kě yuàn yì dǔ nà zhuǎn shùn jí shì de yún yān 
可 愿   一 睹 那 转    瞬   即 逝  的 云  烟  
zhāo xiá rì mù guī lái chù   yuàn yí shùn ān rán 
朝   霞  日 暮 归  来  处    愿   一 瞬   安 然  
pī xīng dài yuè réng yì shēn làn màn   zuì hǎo mián 
披 星   戴  月  仍   一 身   烂  漫    最  好  眠   
cǐ qù jīng nián   ā  ā  HA
此 去 经   年     啊 啊 HA
shén dōu zhī yè   ā  ā  HA
神   都  之  夜   啊 啊 HA
jūn wáng shèng yàn   ā  ā  HA
君  王   盛    宴    啊 啊 HA
cǐ yè hǎo mián 
此 夜 好  眠   
gōng qiáng nèi ěr mù xū yǎn   yún ní zhī bié  
宫   墙    内  耳 目 虚 掩    云  泥 之  别   
tái shàng tái xià jiǔ zhōng xiān   rén yǐng dié 
台  上    台  下  酒  中    仙     人  影   叠  
liú lí shuǐ jīng dēng bú miè 
琉  璃 水   晶   灯   不 灭  
xiù jiān xiāng shēng shēng yuè 
袖  间   香    声    声    悦  
yì shēng zuì yǎn kàn rén jiān   liǔ xià láng qián 
一 生    醉  眼  看  人  间     柳  下  廊   前   
yì shuāng méi yǎn wēn róu kàn biàn   liáo wàn qiān 
一 双     眉  眼  温  柔  看  遍     撩   万  千   
zuì pà gū dān wú rén jiào   huā bú gòu yàn 
最  怕 孤 单  无 人  觉     花  不 够  艳  
huà zhōng yuè   yīn wài xián 
画  中    月    音  外  弦   
pú tao měi jiǔ qiān bēi dié 
葡 萄  美  酒  千   杯  叠  
yuē hóng méi bái xuě bìn shàng zān huā   bàn biān 
约  红   梅  白  雪  鬓  上    簪  花    半  边   
kě yuàn bēn fù shén dōu bǎi nián de shèng yàn 
可 愿   奔  赴 神   都  百  年   的 盛    宴  
kě yuàn yì dǔ nà zhuǎn shùn jí shì de yún yān 
可 愿   一 睹 那 转    瞬   即 逝  的 云  烟  
zhāo xiá rì mù guī lái chù   yuàn yí shùn ān rán 
朝   霞  日 暮 归  来  处    愿   一 瞬   安 然  
pī xīng dài yuè réng yì shēn làn màn   zuì hǎo mián 
披 星   戴  月  仍   一 身   烂  漫    最  好  眠   
cǐ qù jīng nián   ā  ā  HA
此 去 经   年     啊 啊 HA
shén dōu zhī yè   ā  ā  HA
神   都  之  夜   啊 啊 HA
jūn wáng shèng yàn   ā  ā  HA
君  王   盛    宴    啊 啊 HA
cǐ yè hǎo mián 
此 夜 好  眠   
kě yuàn bēn fù shén dōu bǎi nián de shèng yàn 
可 愿   奔  赴 神   都  百  年   的 盛    宴  
kě yuàn yì dǔ nà zhuǎn shùn jí shì de yún yān 
可 愿   一 睹 那 转    瞬   即 逝  的 云  烟  
zhāo xiá rì mù guī lái chù   yuàn yí shùn ān rán 
朝   霞  日 暮 归  来  处    愿   一 瞬   安 然  
pī xīng dài yuè réng yì shēn làn màn   zuì hǎo mián 
披 星   戴  月  仍   一 身   烂  漫    最  好  眠   
cǐ qù jīng nián   ā  ā  HA
此 去 经   年     啊 啊 HA
shén dōu zhī yè   ā  ā  HA
神   都  之  夜   啊 啊 HA
jūn wáng shèng yàn   ā  ā  HA
君  王   盛    宴    啊 啊 HA
cǐ yè hǎo mián 
此 夜 好  眠   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags