Wednesday, October 4, 2023
HomePopShao Wu You 少无忧 Less Secure Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fan...

Shao Wu You 少无忧 Less Secure Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fan Si Si 饭思思

Chinese Song Name: Shao Wu You 少无忧
English Tranlation Name: Less Secure
Chinese Singer: Fan Si Si 饭思思
Chinese Composer: Ai Xie Ge De Xiao Tian 爱写歌的小田
Chinese Lyrics: Lin Xiao Yu 林晓渝

Shao Wu You 少无忧 Less Secure Lyrics 歌詞 With Pinyin By Fan Si Si 饭思思

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lǎn kàn xiān sheng bái tóu yáo ā  yáo 
懒  看  先   生    白  头  摇  啊 摇  
tíng bǐ fān shū xiàng chuāng wài qiáo 
停   笔 翻  书  向    窗     外  瞧   
mǎn tíng qiū sè yè luò kū shù shāo 
满  庭   秋  色 叶 落  枯 树  梢   
xī fēng yòu bǎ shí guāng chuī lǎo 
西 风   又  把 时  光    吹   老  
shào nián wú yōu bù zhī yǒu láo sāo 
少   年   无 忧  不 知  有  牢  骚  
shèng xián gōng míng jiē shēn hòu pāo 
圣    贤   功   名   皆  身   后  抛  
xié shǒu tóng yóu chù cái bú fù nián shào 
携  手   同   游  处  才  不 负 年   少   
yì kuī qiū rì hú biān jǐng fēng guāng hǎo 
一 窥  秋  日 湖 边   景   风   光    好  
bì shuǐ jiē tiān fú qīng zǎo 
碧 水   接  天   浮 青   藻  
yú dòng shuǐ bō hú zhōng rào 
鱼 动   水   波 湖 中    绕  
qiě tōu fú shēng qīng xián chí cháng gān lái diào 
且  偷  浮 生    清   闲   持  长    竿  来  钓   
què jiàn yú ér shuǐ zhōng tiào 
却  见   鱼 儿 水   中    跳   
diào dé qiū shuǐ mǎn huái bào 
钓   得 秋  水   满  怀   抱  
shuí yǎn mù liǎn yī jiǎo àn shàng xiào 
谁   掩  目 敛   衣 角   岸 上    笑   
hú shàng yuān yāng shuāng shuāng lái dé qiǎo 
湖 上    鸳   鸯   双     双     来  得 巧   
shào nián láng xiū sè shàng méi shāo 
少   年   郎   羞  涩 上    眉  梢   
kǒu zhōng shī cí zuì le shuǐ zhōng niǎo 
口  中    诗  词 醉  了 水   中    鸟   
shū lǐ jū jiū yě lái tí jiào 
书  里 雎 鸠  也 来  啼 叫   
wú duān rě dé yì kē xīn ér tiào 
无 端   惹 得 一 颗 心  儿 跳   
bù jiě xiāng sī tú tiān fán nǎo 
不 解  相    思 徒 添   烦  恼  
tíng xià chuán jiǎng piān zhōu rèn fēng tāo 
停   下  船    桨    扁   舟   任  风   涛  
zuò kàn shuǐ yuǎn jiǔ tiān gāo xié yáng zhào 
坐  看  水   远   九  天   高  斜  阳   照   
bì shuǐ jiē tiān fú qīng zǎo 
碧 水   接  天   浮 青   藻  
yú dòng shuǐ bō hú zhōng rào 
鱼 动   水   波 湖 中    绕  
qiě tōu fú shēng qīng xián chí cháng gān lái diào 
且  偷  浮 生    清   闲   持  长    竿  来  钓   
què jiàn yú ér shuǐ zhōng tiào 
却  见   鱼 儿 水   中    跳   
diào dé qiū shuǐ mǎn huái bào 
钓   得 秋  水   满  怀   抱  
shuí yǎn mù liǎn yī jiǎo àn shàng xiào 
谁   掩  目 敛   衣 角   岸 上    笑   
bì shuǐ jiē tiān fú qīng zǎo 
碧 水   接  天   浮 青   藻  
yú dòng shuǐ bō hú zhōng rào 
鱼 动   水   波 湖 中    绕  
qiě tōu fú shēng qīng xián chí cháng gān lái diào 
且  偷  浮 生    清   闲   持  长    竿  来  钓   
què jiàn yú ér shuǐ zhōng tiào 
却  见   鱼 儿 水   中    跳   
diào dé qiū shuǐ mǎn huái bào 
钓   得 秋  水   满  怀   抱  
shuí yǎn mù liǎn yī jiǎo àn shàng xiào 
谁   掩  目 敛   衣 角   岸 上    笑   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Chinese Songs Tags