Thursday, February 29, 2024
HomePopShao Nian Dao 少年道 The Young Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu...

Shao Nian Dao 少年道 The Young Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ni Shi Hua Gong Zuo Shi 予你诗话工作室 Braska

Chinese Song Name: Shao Nian Dao 少年道
English Tranlation Name: The Young
Chinese Singer: Yu Ni Shi Hua Gong Zuo Shi 予你诗话工作室 Braska
Chinese Composer: Li Xing Yue 李星月
Chinese Lyrics: Wei Jian Chai Tou Feng 未见钗头凤

Shao Nian Dao 少年道 The Young Lyrics 歌詞 With Pinyin By Yu Ni Shi Hua Gong Zuo Shi 予你诗话工作室 Braska

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

lián huā shuì qù rén wú mián 
莲   花  睡   去 人  无 眠   
yún zhē tiān biān yuè zhèng yuán 
云  遮  天   边   月  正    圆   
zhēng fān bì shuǐ jìn 
征    帆  碧 水   尽  
huí shǒu hào miǎo máng máng liǎng bú jiàn 
回  首   浩  渺   茫   茫   两    不 见   
kāng kǎi bié jiāng àn wǎng shì rú yān 
慷   慨  别  江    岸 往   事  如 烟  
lěng yè qīng fēng zhuī zǐ diàn 
冷   夜 清   风   追   紫 电   
jiàn yǐng hán guāng fēng mí yǎn 
剑   影   寒  光    枫   迷 眼  
fú yóu wàng shēng sǐ 
蜉 蝣  忘   生    死 
bú wèn zhāo mù zhèn chì bó kūn qián 
不 问  朝   暮 振   翅  搏 坤  乾   
mǒu yì dú huái dān xīn jié rán shì zhēng xiān 
某  亦 独 怀   丹  心  孑  然  誓  争    先   
cóng fēi jiāng hú yún yún děng xián 
从   非  江    湖 芸  芸  等   闲   
yǐn xià zuó rì kǔ jiǔ 
饮  下  昨  日 苦 酒  
huàn jīn rì jì yán 
换   今  日 霁 颜  
yì shēn fēng máng rú lì rèn 
一 身   锋   芒   如 利 刃  
ào gǔ bù róng qīng jiàn 
傲 骨 不 容   轻   贱   
yì jǐ zhī lì hé fáng 
一 己 之  力 何 妨   
wǎn kuáng lán jīng xiǎn shè rì huí tiān 
挽  狂    澜  惊   险   射  日 回  天   
qǐ yǒu rén jiān shāng xīn shì 
岂 有  人  间   伤    心  事  
néng shā yì shào nián 
能   杀  一 少   年   
wéi cǐ shēng ài hèn fēn míng wú xū yán 
唯  此 生    爱 恨  分  明   无 虚 言  
yīng xióng zì gǔ hé xū lián 
英   雄    自 古 何 须 怜   
xiá kè diān pèi chū míng jiàn 
侠  客 颠   沛  出  名   剑   
qiě huī xiù sòng bié dāng shí yì qì 
且  挥  袖  送   别  当   时  意 气 
yǔ yǎng zhàng gāo yán 
与 仰   仗    高  檐  
chuī lái bái xuě biàn xiè tiān zèng wǒ guàn miǎn 
吹   来  白  雪  便   谢  天   赠   我 冠   冕   
cóng fēi jiāng hú yún yún děng xián 
从   非  江    湖 芸  芸  等   闲   
yǐn xià zuó rì kǔ jiǔ 
饮  下  昨  日 苦 酒  
huàn jīn rì jì yán 
换   今  日 霁 颜  
yì shēn fēng máng rú lì rèn 
一 身   锋   芒   如 利 刃  
ào gǔ bù róng qīng jiàn 
傲 骨 不 容   轻   贱   
yì jǐ zhī lì hé fáng 
一 己 之  力 何 妨   
wǎn kuáng lán jīng xiǎn 
挽  狂    澜  惊   险   
shè rì huí tiān 
射  日 回  天   
qǐ yǒu rén jiān shāng xīn shì 
岂 有  人  间   伤    心  事  
néng shā yì shào nián 
能   杀  一 少   年   
wéi cǐ shēng ài hèn fēn míng wú xū yán 
唯  此 生    爱 恨  分  明   无 虚 言  
píng gū dēng zhào liàng shì tú 
凭   孤 灯   照   亮    世  途 
hóng chén qīng shān hǎi yàn 
红   尘   清   山   海  晏  
fàng dǎn líng xiāo zhuàng zhì 
放   胆  凌   霄   壮     志  
dìng fēng bō tà làng pǐ mǎ zhàng jiàn 
定   风   波 踏 浪   匹 马 仗    剑   
qiān jūn qíng yì hé bì shuō 
千   钧  情   义 何 必 说   
bú fèng yú rén qián 
不 奉   于 人  前   
wǒ xíng wǒ jiān shǒu zhī dào bù kuī qiàn 
我 行   我 坚   守   之  道  不 亏  欠   

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags