Monday, May 20, 2024
HomePopShao Hua Du 韶华渡 Spending Beautiful Springtime Lyrics 歌詞 With Pinyin By...

Shao Hua Du 韶华渡 Spending Beautiful Springtime Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Tong Shu_ 闻人听書_

Chinese Song Name:Shao Hua Du 韶华渡 
English Translation Name: Spending Beautiful Springtime 
Chinese Singer: Wen Ren Tong Shu_ 闻人听書_
Chinese Composer:Kong Bai Jun 空白君MAX
Chinese Lyrics:Ruo Tan 若苒

Shao Hua Du 韶华渡 Spending Beautiful Springtime Lyrics 歌詞 With Pinyin By Wen Ren Tong Shu_ 闻人听書_

Learn Chinese Time From This Chinese Song Lyrics:

guān shì shì fán huá luò mò duō shǎo biàn qiān 
观   世  事  繁  华  落  寞 多  少   变   迁   
zhí bǎ ài hèn huāng táng jù zuò xián piān 
直  把 爱 恨  荒    唐   俱 作  闲   篇   
bú rù nián suì   bù shē liú lián 
不 入 年   岁    不 奢  留  连   
yǔ jūn gòng shǎng jǐn xiù huà juàn 
与 君  共   赏    锦  绣  画  卷   
qiān qiān sù shǒu pū kāi yān zhi qiān 
芊   芊   素 手   铺 开  胭  脂  签   
liáo liáo shù bǐ dào jìn le sī niàn 
寥   寥   数  笔 道  尽  了 思 念   
chuí lèi kān yóu lián   wèi hé rén guà qiān 
垂   泪  堪  犹  怜     为  何 人  挂  牵   
nián zhuǎn tiān yá jǐ duō chī yuàn 
辗   转    天   涯 几 多  痴  怨   
hé shān wàn lǐ zǒu biàn   zěn jí tā róng yán 
河 山   万  里 走  遍     怎  及 他 容   颜  
hóng chén bù zhī zuì shāng rén   shì liú yán 
红   尘   不 知  最  伤    人    是  流  言  
sù sè yī shān piān rán ruò xiān  
素 色 衣 衫   翩   然  若  仙    
qīng fēng míng yuè bǐ jiān 
清   风   明   月  比 肩   
yǐn bēi jiǔ yín yí què   zuì xīn jiān 
饮  杯  酒  吟  一 阙    醉  心  间   
guān shì shì fán huá luò mò duō shǎo biàn qiān 
观   世  事  繁  华  落  寞 多  少   变   迁   
zhí bǎ ài hèn huāng táng jù zuò xián piān 
直  把 爱 恨  荒    唐   俱 作  闲   篇   
bú rù nián suì   bù shē liú lián 
不 入 年   岁    不 奢  留  连   
yǔ jūn gòng shǎng jǐn xiù huà juàn 
与 君  共   赏    锦  绣  画  卷   
wàn lǐ shān hé kàn biàn   zěn jí tā yì yǎn 
万  里 山   河 看  遍     怎  及 他 一 眼  
shì rén suǒ wèi zhè fēng guāng   jí wú xiàn 
世  人  所  谓  这  风   光      极 无 限   
luò rì huáng hūn liǎng dì huái miǎn  
落  日 黄    昏  两    地 怀   缅    
qíng shēn zhǐ zuò yún yān 
情   深   只  作  云  烟  
shuí yǐ chén mò fēng jiān   kōng juàn liàn 
谁   以 沉   默 封   缄     空   眷   恋   
hé shān wàn lǐ zǒu biàn   zěn jí tā róng yán 
河 山   万  里 走  遍     怎  及 他 容   颜  
hóng chén bù zhī zuì shāng rén   shì liú yán 
红   尘   不 知  最  伤    人    是  流  言  
sù sè yī shān piān rán ruò xiān  
素 色 衣 衫   翩   然  若  仙    
qīng fēng míng yuè bǐ jiān 
清   风   明   月  比 肩   
yǐn bēi jiǔ yín yí què   zuì xīn jiān 
饮  杯  酒  吟  一 阙    醉  心  间   

RELATED ARTICLES
Vivian He
Vivian He
I am a music love.There was a time before when I was particularly fond of listening to rap music, and the good lyrics always had some realistic implications. But now what I listen to more often is pop music.It's more soothing.I hope to share some of my favorite music with you guys!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Chinese Music -spot_img
- Be Our Patron -spot_img

Most Popular

Chinese Songs Tags